traceerbaar
Agri & Food

Traceerbaar consumeren: Van meel tot brood, maar wat zit ertussen?

16.11.2020
door Elise Coppens

Het krokante brood dat je koopt bij de bakker? Dat heeft een volledige productieweg afgelegd vooraleer het op je placemat kruimelt. De weg van meel tot brood is volledig traceerbaar. Maar wat houdt dat juist in en welke voordelen haal je daar als consument uit?

Om veilige voeding te garanderen is traceerbare voedingsmiddelen een belangrijk criterium. Traceren doe je in drie stadia. De in-registratie van een product, de interne traceerbaarheid en de uit-registratie van een product. De grote verantwoordelijkheid ligt bij elk bedrijf actief in de voedselketen zelf. Maar overheidsinstanties zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) helpen hier een handje bij.

Volledige weg (re)construeren

Het FAVV voert jaarlijks controles uit. Het stelt verschillende checklists op om het makkelijker te maken conform de regels te produceren. “Het doel van traceerbare producten is de volledige weg van grondstof tot eindproduct te construeren. Zodat elke schakel in de voedselketen snel geïnformeerd kan worden wanneer er iets misgaat”, klinkt het bij Hélène Bonte. Zij is woordvoerder bij FAVV. “Een bakker koopt meel en andere ingrediënten aan om zijn brood te maken. Wanneer er een probleem blijkt te zijn met dat brood, dat bijvoorbeeld ook is uitgevoerd naar een supermarkt, kunnen we snel en eŽfficiënt alle tussenschakels verwittigen en het product terugroepen.”

Kennis van uiterst belang

Die kennis is belangrijk om uitsluitend veilige en traceerbare voeding op het bord van de consument te laten belanden. Stéphane Ronse is founder en CEO van de Belgische kookbox Foodbag. Samen met zijn team is het zijn doel om wekelijks lekkere, veilige en kwalitatieve ingrediënten af te leveren bij de consument thuis. “Een samengesteld product, zoals pakweg gemarineerde rundsreepjes, bevat: rundsreepjes, stukjes groente én een marinade met kruiden.

Dat betekent dat er twee tot drie verschillende leveranciers aan te pas komen”, aldus Stéphane. “Doordat elke tussenschakel in- en uitregistratieformulieren moet invullen en elk product een speciek lotnummer krijgt, kunnen wij bij een eventueel probleem snel de bron traceren. Alsook de consument verwittigen.” Loopt er iets mis, dan heeft elk bedrijf een meldingsplicht tegenover het FAVV. “Een foutje kan altijd gebeuren, de voedingsindustrie is complex”, licht Stéphane toe. “Als dat toch eens gebeurt, dan meld je dat en ga je vanuit een risicoanalyse kijken. Vanwaar komt dit probleem en hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden?”

Een foutje kan altijd gebeuren, de voedingsindustrie is complex.

Transparantie is cruciaal

Ook Hélène benadrukt dat het FAVV alle producenten hierin ondersteunt. “We helpen met communicatie waar nodig en zoeken actief mee naar een oplossing. Transparantie is altijd cruciaal om snel te handelen en de consument te verwittigen voor consumptie.” Die transparantie is voor de consument belangrijk op twee niveaus. Ten eerste wil de consument weten wat hij eet.

“We merken dat het bewustzijn van de consument over voeding is gegroeid de afgelopen jaren”, licht Stéphane toe. “Wij krijgen veel vragen over de oorsprong van onze traceerbare producten. We zijn daar als bedrijf zelf heel bewust mee bezig. Zo staan lokale producten bij ons centraal. Bovendien hechten we veel belang aan gepaste verpakkingen, vermeldingen en houdbaarheidsdata om dit duidelijk te maken.” Ten tweede spelen allergenen een grote rol in dit verhaal. “Voedselallergieën komen steeds meer voor. Een verpakking moet zeker vermelden welke allergenen het bevat, zodat het geconsumeerd kan worden zonder gezondheidsproblemen”, sluit Hélène af.

Als elk bedrijf in de voedselketen aandachtig luistert naar de strenge kwaliteitscriteria inzake hygiëne en traceerbare producten in de productieketen, krijgt de consument dus lekkere voeding. Die bovendien veilig en kwalitatief is. Dat inzicht in de productieketen levert de consument voldoende kennis op om te beslissen met welke productiemanier hij het eens is of niet. Door transparantie in de ingrediëntenlijst weet hij dan weer wat hij kan eten of niet. Die elementen zorgen ervoor dat je als consument zorgeloos kunt genieten van dat stukje brood. En die zorgeloze ervaring, die is onbetaalbaar.

Vorig artikel
Volgend artikel