zorg
Gezondheid

Naar een zorg dicht bij mensen

22.12.2020
door Fokus Online

Wanneer sommige politici elkaar figuurlijk de kop inslaan om zelf beter te worden, schreeuwt iedereen, niet onterecht, dat wij ze betalen om een voorbeeldfunctie te vervullen en niet om ruzie te maken. 

Wanneer allerhande media gebruikt worden om haat en fakenieuws te verspreiden, is de verontwaardiging groot. We weten ondertussen dat dit rechtstreeks impact heeft op de geestelijke gezondheid van ons allemaal. Tweedracht en polemiek creëren een angstige maatschappij. De cijfers liegen er niet om: één op tien jongeren kampt met angsten. Eén op vier mensen heeft depressieve klachten, en ga zo maar verder. 

Begin bij jezelf

Uiteraard moeten we de overheidsmiddelen voor geestelijke gezondheid opschalen naar 10 of 11 procent, zoals onze buurlanden dat doen, en niet de huidige schamele 6 procent van het gezondheidsbudget. Deze verhoging zal de mogelijkheid bieden om, naast een versterkte gespecialiseerde zorg, ook laagdrempelige zorg op maat mogelijk te maken. Laagdrempelige zorg die minder kost per gebruiker, zodat meer mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

Toch mag dit ons niet ontslaan van onze eigen verpletterende verantwoordelijkheid. Verbeter de wereld, begin bij jezelf: het blijft een cliché als een huis. Laat ons opnieuw ’s morgens ongedwongen goeiedag zeggen tegen passanten. Laat ons opnieuw écht luisteren naar elkaar. Laat ons mensen die niet mainstream zijn ook omarmen. Laat ons nabij zijn. Praten met elkaar en luisteren naar elkaar zijn wonderbaarlijke medicijnen. Mensen hebben, nu nog meer dan ooit, nood aan verbinding. In deze connectie kunnen mensen groeien. Bij onze naasten, buren, verenigingen.

“Initiatieven dicht bij de mens zijn de toekomst.”

Positief samenleven

Hoe blij was ik met de nieuwe stijl van politieke, verbindende communicatie. Wanneer we zelf deze weg inslaan en verbindend initiatief nemen, hoop ik sterk dat alle politici van dit land volgen. Om dit maatschappelijk mogelijk te maken, moeten we inzetten op laagdrempelige zorg, buurtzorg. Initiatieven dicht bij de mens zijn de toekomst. We kenden al de buddywerking en ook een herstelacademie kan een stapje zijn naar meer psychisch welbevinden, bijvoorbeeld tijdens een wachttijd naar professionele zorg.

Daarnaast zullen de nieuwe methodieken Kwartiermaken en open dialogue in straten en wijken het verschil maken. Deze hebben rechtstreeks invloed op het positief samenleven met elkaar en onrechtstreeks op eventuele overlast. Laat ons deze inbedden in het maatschappelijk weefsel zodat er meer mensen echt bereikt worden. Dan kan gespecialiseerde zorg er zijn voor mensen die deze zorgvorm (tijdelijk) nodig hebben.

Vorig artikel
Volgend artikel