landbouw
Agri & Food

Smart farming: Landbouw bekeken door de glazen bol

07.07.2020
door Daan Vanslembroeck

Smart, digi, wifi, big data… Het zijn niet meteen termen die je onmiddellijk zou verweven met de landbouwsector, maar vergis je niet: ook in de landbouw wordt de hightechvinger wel degelijk aan de pols gehouden. “Meer nog dan in andere sectoren”, weet Joost Merckx, lid van de raad van bestuur van Fedagrim en zaakvoerder van Merckx Machines. 

“We staan nu voor dezelfde revolutie als toen de tractor kwam”, vertelt Joost Merckx. Om maar te zeggen dat de revolutie binnen de landbouwwereld momenteel huge is. “De focus is verschoven van tractors naar de werktuigen en robots. En dat mag je breed interpreteren. Men stuurt moderne werktuigen aan door de bodemsamenstelling, waardoor ze in het totale proces echt essentieel worden.” Merckx vertelt dat intelligente sensoren en moderne apparatuur de draaischijf zijn van de toekomstige precisielandbouw. “Eender welke teelt vraagt een unieke behandeling. Neem nu maïsvelden. Met een punctuele dosering, die men stuurt vanuit de machines, kan de landbouwer in wezen gerust zijn dat alles gebeurt volgens de regels van de kunst.”

Innovatieve landbouw

Veel hangt natuurlijk ook af van de soort grond en de samenstelling. “Een vierkant perceel is een stuk makkelijker dan een complex stuk grond met een niet-homogene samenstelling”, gaat Merckx verder. “Ook daarin zoeken landbouwers naar de meest winstgevende elektronica en naar apparatuur die een meerwaarde betekent voor de gewassen. Kijk, waar drones aan de orde zijn om de akkers in beeld te brengen of om bepaalde ziektes te detecteren, worden er nu ook drones ontwikkeld om te kunnen sproeien. Landbouwers kunnen kort op de bal spelen doordat ze hun veld en hun gewassen constant kunnen monitoren. Ja, dat is een investering, maar het rendement komt nadien, wanneer je ziet dat innovatieve landbouw werkt.”

“Big data gaat het komende decennium allesomvattend worden. Het laat de boer toe zijn grond optimaal te managen.”Joost Merckx, Fedagrim

Denken vanuit de plant

Pascal De Bondt is zaakvoerder van Smart Farmers. Het bedrijf gelooft in rendabele innovatie voor voedselproductie en wil boeren hierin ondersteunen. “We zien vooral dat er de voorbije jaren een enorme toename is in indoor farming of vertical farming. Oppervlaktes moeten zo goed mogelijk bekeken worden om een optimaal rendement te bekomen. Binnen de indoor farming wordt het gebruik van intelligent licht essentieel.”

De bedoeling is dat, door innovatieve technieken, planten optimaal kunnen ademen. De Bondt: “Dat gebruik van licht is één, maar daarnaast gaan we steeds meer inzetten op sensoren. Je moet denken vanuit de plant en kijken wat de ideale temperatuur is om zodoende een gunstig klimaat te creëren. Die sensoren zijn hightechtoestellen die niet alleen de planten een perfecte leefwereld geven, maar ze zijn ook erg leerzaam door de data die ze bezorgen. Big data wordt ook in de landbouw heel belangrijk. Vanuit die sensoren kunnen we analyses maken en vergelijken met andere telers. Sensoren en datasystemen bieden precisie en hogere opbrengsten per vierkante meter.” 

Grond optimaal managen

Joost Merckx beaamt: “Big data zal het komende decennium allesomvattend worden. Het laat de boer toe zijn grond optimaal te managen. Dan moet men wel alle gegevens beschikbaar stellen: de gegevens van de satellieten, de rapporten van drones, meetbare bodemgegevens en andere paramaters. En dit combineren met gegevens van het KMI en buitenlandse weerdiensten. Al die data moet in de blender, en dan wordt het achteraf efficiënt als je bepaalde gegevens kunt uitfilteren en opnieuw gericht kunt gebruiken bij het optimaliseren van je grond.”

Opportuniteiten liggen volgens De Bondt vooral binnen de logistiek en de distributie. “We moeten vooral kijken hoe we de korte keten sneller, efficiënter en veiliger kunnen maken. De coronacrisis heeft ons ook doen inzien dat een lokaal verhaal steeds belangrijker wordt. Voordien dacht slechts 10 tot 20 procent erover na om lokale producten aan te schaffen, maar die perceptie is ondertussen verschoven in de gunstige richting. Met nieuwe technieken moet de landbouw er ook voor zorgen dat gewassen zo vers en zo veilig mogelijk op tafel komen.”

Vorig artikel
Volgend artikel