samenwerken
R&D

Open innovatie

16.04.2019
door Hermien Vanoost

R&D-afdelingen geraken hoe langer, hoe meer ervan overtuigd dat ze met de hulp van externe partners sneller en beter kunnen innoveren. Waarom zouden ze immers zelf het warm water uitvinden als andere bedrijven of onderzoeksgroepen dat eerder al hebben gedaan? Deze experts zijn alvast overtuigd.

Stefaan De Wildeman
Director B4Plastics

Is open innovatie het R&D-model van de toekomst?

“De tijd dat innovatie enkel binnen de muren van de corporate ondernemingen gebeurde, ligt achter ons. Vandaag investeren de meeste grote bedrijven een deel van hun geld in een venture fund. Ze ruilen hun eigen R&D-budget gedeeltelijk in voor acquisitie van start-uptechnologie en openen daarmee hun blik naar de buitenwereld. Organisaties zijn er steeds meer van overtuigd dat ze de grote uitdagingen van de toekomst niet in hun eentje zullen oplossen. Bij B4Plastics werken we intussen al met ruim twintig partners samen. Zij gaan met ons in zee omdat wij hen gedifferentieerde polymeeroplossingen kunnen aanbieden die hen een sterkere positie op de markt garanderen.”

Welke voordelen brengt multidisciplinair samenwerken met zich mee?

“Elke goede business steunt op drie pijlers: grondstoffen, technologie/machinepark en de markt. Wij zetten in op die tweede pijler. Voor de aansluiting met de markt werken we vooral met gevestigde bedrijven samen. Waarom zouden we onze innovatieve krachten compromitteren door markten te bouwen die anderen al perfect beheersen? Je kunt beter sterke partners rondom je verzamelen, want ook voor externe partijen betekent de samenwerking een win. Door versterking te zoeken, moeten ze de hooggekwalificeerde en steeds diversere capaciteiten niet per se zelf in huis hebben. Bovendien leren we veel van elkaar. Dat de Europese en Vlaamse overheden initiatieven nemen om meer samenwerkingen op de been te brengen, is een goeie zaak.”

Welke voorwaarden zie je om tot succesvolle samenwerkingen te komen?

“Open innovatie steunt voor een groot stuk op vertrouwen. Om tot een succesvolle samenwerking te komen, is het essentieel om partners te vinden met eenzelfde DNA. In de voorbije vijf jaar hebben we ervaren dat we niet per se naar de corporate organisaties moeten trekken om mooie projecten te realiseren. Ook daarbuiten valt er veel te doen. Bovendien is het niet omdat een bedrijf een grote naam heeft dat het sterk is in innovatie. Ook moet je samenwerkingen niet oeverloos rekken. Als het niet goed loopt, onderken dat dan en durf er een punt achter te zetten. Uit de onderhandeling van het contract valt meestal al veel af te leiden.”

Stefaan Fiers
Communications & public policy director pharma.be

Is open innovatie het R&D-model van de toekomst?

“In de farmawereld zie je meer en meer bedrijven de handen in elkaar slaan. Ze leggen zich toe op  domeinen waar ze sterk in zijn en zoeken voor andere ontwikkelingen naar samenwerkingen. Geneesmiddelen ontwikkelen is een erg arbeidsintensief, risicovol en duur proces. Bovendien zijn de slaagkansen beperkt. Grote gerenommeerde bedrijven zoeken aansluiting bij kleinere biotechbedrijven omdat die zich op een deelproces toeleggen en zo voor een versnelling kunnen zorgen. Bij kankeronderzoek kom je interdisciplinaire samenwerkingen al heel vaak tegen. Grote bedrijven leggen zelfs hun onderzoeksprogramma’s naast elkaar, om zo van elkaar te leren en tot oplossingen te komen.”

Welke voordelen brengt multidisciplinair samenwerken met zich mee?

“Samenwerken loont voor alle partijen. Neem nu het voorbeeld van JLABS, de incubator van Johnson & Johnson, op de campus van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Bedrijven die er hun intrek nemen, kunnen de infrastructuur en expertise van Janssen Pharmaceutica gebruiken om onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen te doen. Daarmee winnen ze tijd en geld. Ze moeten immers zelf geen gigantische investeringen doen om hun labo gekwalificeerd te krijgen. Voor Janssen Pharmaceutica zelf is het een manier om expertise van buitenaf aan te trekken, nieuwe ontwikkelingen op het spoor te komen en sneller te innoveren. Ze stuwen elkaar als het ware vooruit.”

Welke voorwaarden zie je om tot succesvolle samenwerkingen te komen?

“Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we het ecosysteem rond de farma en biotech in België blijven voeden. De aanwezigheid van gerenommeerde spelers stimuleert innovatieve start-ups om zich in ons land te vestigen. Hun ideeën zijn op hun beurt inspirerend. Ook niet onbelangrijk is dat onze overheden expertise in nieuwe domeinen zoals cel- en gentherapie beginnen op te bouwen. Als bedrijven weten dat ze in België het juiste kader zullen vinden om hun ontwikkelingen te doen, dan zullen ze snel de weg naar ons vinden. Uiteindelijk raak je zo in een positieve spiraal en word je een magneet voor nieuwe life sciences. De overheid beseft dit ook.”

Joost Wille
R&D-manager Sioen Industries

Is open innovatie het R&D-model van de toekomst?

“Open innovatie is een must wanneer je disruptief wil zijn. Dat weten wij al sinds begin jaren 2000. Toen hadden we het idee om binnen te dringen in de wereld van de textielarchitectuur. Omdat we zelf weinig ervaring hadden binnen dit domein, hebben we een multidisciplinair team met externe experten rondom ons verzameld. Die manier van werken loonde en zijn we dan vaker gaan toepassen. Zo hebben we een paar jaar terug met Philips samengewerkt rond de integratie van licht in textiel. Dankzij al die partnerships – we hebben er intussen meer dan honderd – hebben we onze grenzen van kennis en innovatie kunnen verleggen en ons bedrijf verder laten groeien.”

Welke voordelen brengt multidisciplinair samenwerken met zich mee?

“Het grote voordeel is dat je, zonder zelf expert te zijn, toch snel toegang tot een bepaalde markt kunt krijgen. Omdat je de krachten bundelt en op elkaars expertise kunt bouwen, ga je veel vlotter door het ontwikkelingsproces. Ook de weg naar de klant is in veel gevallen korter. Het merendeel van onze producten komt tot stand in samenwerking met leveranciers en klanten. Je ontwikkelt dus een product dat aan de marktwensen voldoet. Ook kun je in een recordtijd een breed netwerk uitbouwen, waarbij je ook met toekomstige vragen terecht kunt. Door ons project rond macroalgen, bijvoorbeeld, hebben wij nu heel wat contacten in de marinewereld. Dat zal ons zeker opnieuw van pas komen.”

Welke voorwaarden zie je om tot succesvolle samenwerkingen te komen?

“Je moet je partners vooral zo kiezen dat ze niet hetgeen doen wat jij zelf wil doen. De belangen van elke partij in het project moeten duidelijk zijn. Goeie afspraken en samenwerken maken goeie vrienden. Leg ook vast hoe je verder wil gaan, eens het product ontwikkeld is. Hoe ga je het commercialiseren? Wie neemt welke rol op zich? Wat met het intellectuele eigendom? Dat zijn allemaal voorwaarden die je vooraf moet bepalen. En verder moet je er natuurlijk zeker van zijn dat de partners met wie je aan tafel zit, straf genoeg zijn. Hebben ze wel de expertise die nodig is om tot het gewenste product te komen? Dat is niet lang altijd makkelijk te achterhalen.”

Vorig artikel
Volgend artikel