kruisbestuiving
R&D

Innoveren met de Heilige Drievuldigheid

09.09.2019
door Evelien Jansen

België is in Europa uitgegroeid tot een van de innovatieleiders op gebied van Onderzoek en Ontwikkeling. Maar hebben we ook het potentieel om tot de wereldtop te behoren? Kruisbestuiving tussen verschillende actoren als de overheid, kennisinstellingen en het middenveld zijn hiervoor essentieel.

Robin de Cock
Professor of Entrepreneurship Antwerp Management School / Academic director of the Master in Innovation & Entrepreneurship (MIE)

Waarom is kruisbestuiving zo belangrijk in de race naar de wereldtop?

“Een betere connectie tussen het kennis- en het business-ecosysteem kan ervoor zorgen dat er nieuwe O&O-projecten worden opgezet. Doordat bijvoorbeeld universiteiten geïnspireerd geraken door nieuwe marktnoden of door bedrijven die in contact komen met nieuwe kennis. De nieuwe pre-incubatiestructuren van Universiteit Antwerpen, bijvoorbeeld. Daarbij werken onderzoekers al in een vroeg stadium met bedrijven samen, ontwikkelen nieuwe ideeën en testen deze in een veilige omgeving uit. Wanneer we de creativiteit en het lef van een start-up combineren met de technologische en wetenschappelijke kennis van onderzoekinstellingen én de marktkennis en financiële middelen van bedrijven, dan kan België aansluiten bij de wereldtop.”

Welke rol spelen jullie in het groter geheel?

“Antwerp Management School is een ontmoetingsplaats van vele actoren die bijdragen tot innovatie en O&O. Gaande van executives, professoren tot jonge high-potential ondernemers. Het is onze missie om een ‘ecosystem connector’ te zijn die verschillende partijen opleidt, adviseert en samenbrengt om impact te creëren op onze maatschappij. Onze slogan luidt niet voor niets ‘opening minds to impact the world’. Heel wat jonge ondernemers die een traject bij ons volgden, hebben tijdens of kort na hun opleiding een interessante start-up opgezet. Denk aan Twikit, Loop, Poppy, Captain Kombucha en vele anderen. Elk jaar leiden we een nieuwe cohorte van toekomstige ondernemers en innovators op.”

Waar kijken jullie het meeste naar uit voor de verdere toekomst?

“We kijken uit naar hoe technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence bestaande dominante opvattingen in sectoren zullen omvergooien. Welke ondernemingen zijn in staat om zich aan te passen en de leiding te nemen in dit nieuwe landschap? Hoe gaan ze om met de impact van die technologische ontwikkelingen. Niet enkel op hun businessmodel maar ook op hun strategische positie in het ecosysteem, hr- en loopbaanbeleid, organisatiestructuren en processen? We kijken er ook naar uit hoe universiteiten en onderzoeksinstellingen de volgende stappen nemen in hun ontwikkeling als entrepreneurial universities. Die complexe markten en maatschappelijke problemen gaan vertalen in O&O-trajecten.”

Wim de Waele
General Manager The Beacon, innovatiehub voor industrie, logistiek en smart city’s

Waarom is kruisbestuiving zo belangrijk in de race naar de wereldtop?

“Wanneer nieuwe innovatie-ideeën ontstaan, is vooral de snelheid belangrijk waarmee je die op maatschappelijk en economisch vlak kunt implementeren. Kruisbestuiving tussen overheid, kennisinstellingen en het middenveld is noodzakelijk om hier gewenste resultaten te behalen. De uitdaging is niet dat ons niveau van R&D omhoog moet, wel moet de efficiëntie van de verspreiding van de innovatie beter. In Europa is de kloof tussen de publieke sector en de academische wereld bijvoorbeeld veel groter dan in pakweg Amerika of China. Om het niveau van de wereldtop te halen, is het belangrijk deze kloof te dichten en zoveel mogelijk aan kruisbestuiving te doen.”

Welke rol spelen jullie in het groter geheel?

“Kruisbestuiving gebeurt niet vanzelf. Als er geen duwtje in de rug wordt gegeven, blijven de verschillende actoren volgens hun eigen agenda werken. Het bedrijfsleven heeft haar marktoriëntatie. Daar waar de publieke en academische sector ook elk hun eigen dynamiek hebben. Idealiter worden de verschillende partijen permanent rond strategische thema’s samengebracht om meer inzage in elkaars visie en werkwijze te krijgen. Je hebt neutrale platformen zoals The Beacon nodig om dit stimuleren. Het is niet alleen een fysieke hub. Maar ook een samenwerkingsplatform dat partijen samenbrengt om in gebieden als mobiliteit, gezondheidszorg en logistiek samen te werken aan innovatieve oplossingen.”

Waar kijken jullie het meeste naar uit voor de verdere toekomst?

“Er liggen heel wat maatschappelijke uitdagingen op tafel. Ik denk aan mobiliteit – hoe zorgen we ervoor dat iedereen in ons land relatief snel van A naar B geraakt? – en gezondheidszorg – hoe houden we dit toegankelijk voor iedereen? Maar ook de industriële wereld ziet een grote digitale transformatie op zich afkomen met de steeds grotere rol van digitale technologie en artificiële intelligentie. Er is verregaande samenwerking en kennisdeling nodig om deze technologie positief in te zetten om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Hightech-oplossingen mogen niet enkel beschikbaar zijn voor de happy few. Maar moeten door kruisbestuiving ingezet worden ten goede van de maatschappij.”

Dirk Diels
Directeur business en innovatie stad Antwerpen | ondernemen en stadsmarketing

Waarom is kruisbestuiving zo belangrijk in de race naar de wereldtop?

“De geschiedenis laat zien dat de opgang en neergang van grootsteden en regio’s samenhangt met de mate waarin creativiteit en innovatie gedijt in business. Creativiteit verwijst vooral naar een omgevingsfactor waar uitmuntend, uniek talent kan groeien. Dat talent heeft een diverse en open businessomgeving nodig. En die vind je doorgaans in grootsteden. Innovatie is veel meer het vliegwiel. Steden en regio’s koesteren best bedrijven die, via technologische innovatie, concurrentievoordelen halen en toegevoegde waarde creëren. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Om die groei te verwezenlijken, is een kruisbestuiving tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven essentieel.”

Welke rol spelen jullie in het groter geheel?

“De overheid moet vooral een neutrale partner zijn in het ecosysteem dat innovatief ondernemen stimuleert. Ze moet ook faciliteren en bij uitstek voor matchmaking zorgen door partijen bij elkaar te brengen die verder zaken kunnen doen. Connecting business, daar gaat het om. De overheid werkt ook aan de randvoorwaarden die innovatief ondernemerschap stimuleren. Een goede infrastructuur en connectiviteit, aanwezigheid van talent en kapitaal, heldere regelgeving. Tot slot is de overheid ook een stevige partner in de internationale marketing en branding van innovatieve ondernemers die oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen.”

Waar kijken jullie het meeste naar uit voor de verdere toekomst?

“Naar het samenspel van innovatie, circulaire economie en creativiteit. Zo is er in Antwerpen de innovatiehub The Beacon, dé internationale referentie op vlak van IoT en AI, en de StartupVillage, een springplank voor digitale groeibedrijven en unicorns – techstart-ups met een marktwaarde van 1 miljard dollar. Het techfestival SuperNova internationaliseert tot een van de grote festivals in Europa. En met de incubator BlueChem en de onderzoekshub Blue_App willen we koploper voor duurzame chemie en materialen worden. Het netwerk Antwerp.Powered by Creatives en de Antwerp Design Factory verbindt creatieve ondernemers met corporates en kmo’s. In Antwerpen kan dit op termijn hét verschil maken met andere Europese steden.”

Vorig artikel
Volgend artikel