industrie 4.0
IT

Een nieuwe industriële revolutie: Industrie 4.0

20.12.2017
door Frederic Petitjean

Het stoomtijdperk, de lopende band en de microchip hebben elk ooit een industriële revolutie in gang gezet en nu mogen we ons stilaan opmaken voor ‘Industrie 4.0’. Wat gaat dit teweegbrengen? Hoe zal dit de productieomgeving veranderen? En wat brengt de toekomst? Drie experts zetten er hun tanden in.

Paul Peeters
Lead Expert & Made Different program manager Agoria

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Business Proces Automation en Industrie 4.0?

“In Industry 4.0 kunnen alle actoren uit het productieproces met elkaar communiceren: mensen, objecten en machines. De half afgewerkte producten zeggen zelf tegen een machine wat er verder met hen moet gebeuren. Een operator meldt zich aan bij een assemblagestation en de machine zal automatisch de tafelhoogte aanpassen. Op het scherm komen werkinstructies te staan, op maat van de bediener. Producten en machines geven zelf aan wanneer ze onderhoud nodig hebben. Mensen uit de productie zullen ook, samen met de designer, steeds vaker bij het digitaal simuleren van nieuwe bestel- en productieprocessen betrokken worden, maar ook toeleveranciers en zelfs consumenten zullen die rol toebedeeld krijgen.”

Wat is de impact op het productieproces?

“Bedrijven zullen hun klanten een veel grotere variëteit aan producten kunnen aanbieden die toch op een industrieel efficiënte manier gemaakt worden. Wil je een nieuwe keuken met een rode ladeschuif met gouden grepen en afgewerkt met een groen biesje? Dat zal perfect mogelijk zijn in de fabriek van de toekomst en bovendien aan een competitieve prijs. Bijna alles wordt maatwerk. Voor een product in productie gaat, wordt het eerst volledig virtueel in 3D gebouwd, zodat men geen proefproducties moet opzetten. Alle waste en overhead wordt geknipt. In de productie zal men ook veel sneller fouten kunnen opsporen, zelfs per geproduceerd object, door bijvoorbeeld camera-inspectie en artificiële intelligentie.”

Wat brengt de toekomst?

“Meer lokale en toch industriële productie, volledig op maat van de klant. Bedrijven moeten wel samen de technologie omarmen en implementeren. Dit helemaal alleen implementeren, zal voor velen te hoog gegrepen zijn. Verder komen er nog veel meer digitaal gekoppelde productconfiguratiemodules en augmented reality in de productie. Een schrijnwerker configureert on-line een keukenlade, er wordt automatisch een offerte voor gemaakt, die – eens geaccepteerd – meteen doorgestuurd wordt naar de machine die een signaal krijgt om ze te bouwen. Het werk zal veranderen: repetitief werk verdwijnt ten voordele van creatieve taken. Op voorwaarde dat de werknemer van morgen bereid is om die nieuwe rollen aan te leren.”

Arnold De Ploey
Expert Director Digital Workplace Devoteam

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Business Proces Automation en Industrie 4.0?

“Industrie 4.0 gaat over het digitaliseren van informatiestromen. Binnen bedrijven zullen eilandjes als het ERP-systeem, SAP of andere, het warehouse en de monitoring van de machines (MES) real time en bi-directioneel met elkaar connecteren. Ook afdelingen als engineering, productie, marketing zullen end-to-end gaan werken, als één digitale ketting. Maar ook over de bedrijven heen worden fabrikant, eindklant en toeleverancier verbonden. De hele value chain haakt op elkaar in, met informatieportalen, waar elke betrokken persoon zijn informatie op het juiste moment krijgt en doorstuurt. Alle informatie die vroeger werd onderhandeld, uitgeprint, opgestuurd en teruggestuurd, is daar nu beschikbaar.”

Wat is de impact op het productieproces?

“Vooreerst stijgt de kwaliteit omdat men de productie veel beter en in real time kan opvolgen en bijsturen. Maar meer nog verloopt de ganse productieplanning – en uitvoering – flexibeler, slimmer, aan lagere kost en met kortere doorlooptijden. Dit biedt onze Europese bedrijven een concurrentieel voordeel en de opportuniteit voor nieuwe, lokaal verankerde businessmodellen die gebaseerd zijn op maatwerk en on demand-productie. Een product dat goed verkoopt op de Europese markt kan men via de winkels automatisch bijbestellen bij zijn Europese leverancier om twee weken later in de winkels te liggen. Daar kan de productie in China, die acht weken bootreis verwijderd ligt, niet mee concurreren.”

Wat brengt de toekomst?

“Automatisering associeert men vaak met banenverlies, maar ik denk – en de eerste cijfers bewijzen het – dat Industrie 4.0 op termijn méér jobs zal creëren. Het biedt een differentiator die niet gemakkelijk te kopiëren valt, omdat het lokaal verankerd is. Het zal wel ander werk zijn dan mensen gewend zijn, maar ook aangenamer en interessanter werk. Doordat digitalisatie ervoor zorgt dat informatie automatisch de juiste mensen op het juiste moment bereikt, is er meer tijd om creatief te werken. Het oude systeem dreef heel erg op hiërarchie en controle. Industrie 4.0 gaat meer over open modellen, community en samenwerking. Ideeën legt men niet meer exclusief van boven op, maar ontstaan ook op de werkvloer zelf.”

Stijn Van Uytfanghe
Functional Lead Reditech Group

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Business Proces Automation en Industrie 4.0?

“De technologie verbetert en wordt krachtiger. Zo wordt het niet enkel mogelijk machines met elkaar te laten praten, maar ook met software, afdelingen en zelfs klanten en toeleveranciers. De big data die daarbij ontstaan, geven nieuwe inzichten om de processen te verbeteren. Die inzichten slaan niet alleen op de productie, maar ook bijvoorbeeld op klantengedrag of onderzoek en ontwikkeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot een snellere, efficiëntere, kwaliteitsvollere productie, die bedrijven een voorsprong geeft op de concurrenten. Een kortere levertermijn biedt een concurrentievoordeel tegenover de lage loonlanden. De technologische evolutie maakt ook dat we vandaag al inzetten op cobots (collaborative robots, red.), VR en modulaire en flexibele productiesystemen.”

Wat is de impact op het productieproces?

“De vraag naar snelheids- en efficiëntiewinsten speelt al langer in de industrie, maar krijgt door de technologische vooruitgang een boost. Producten zullen zo sneller op de markt komen, aan een betere prijs en hogere kwaliteit. Machines zullen zelf aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben. Inzichten in planning en capaciteit laten de verkoopafdeling toe om nauwkeurigere beloften te maken aan de klant. Grondstofverliezen en energiekosten dalen. Lot size one-productie wordt mogelijk, al zal dat natuurlijk niet voor elk soort bedrijf spelen. Er komen ook veel diepere inzichten in de prestaties van de fabriek. En ook voor de machinebouwers zelf is deze beweging natuurlijk een enorme opportuniteit. ”

Wat brengt de toekomst?

“Vandaag zien we vooral automatisatie op het vlak van businessprocessen, al vindt dat ook stilaan zijn weg naar de bedrijfsprocessen. Deze trend zal zich doorzetten naar het ontwikkelen van software en machines. Waar men vandaag vrij klassiek programmeert, zal men de toepassingen van morgen meer automatisch bouwen. De programmeur zal veel minder bezig zijn met bulkwerk, maar kan zich focussen op de specifieke klantlogica en complexiteit. Daarnaast zien we ook een trend naar het inzetten van VR bij de simulatie van productieprocessen in de ontwikkelfase van nieuwe machines, fabrieken en software. Deze technologie zal men ook gebruiken in het ontwikkelen van nieuwe producten bij onze klanten.”

Vorig artikel
Volgend artikel