gezondheidszorg
R&D

Connectiviteit is de sleutel tot betere gezondheidszorg

23.08.2017
door Fokus Online

België is op medisch vlak een leider in de wereld. Maar hoe zit het met de technologische kant van de medische sector? Er worden al inspanningen geleverd. Maar we zullen een tandje moeten bijsteken om te komen tot een nog  betere kwaliteit van de gezondheidszorg.

Een bezoekje aan een ziekenhuis nu, als patiënt of bezoeker, lijkt in de verste verte niet meer op een bezoekje tien jaar geleden. Ziekenhuizen evolueren naar een verzameling van hoogtechnologische zalen. Daar kunnen interventies plaatsvinden, simultaan met beeldvorming en ondersteund door robots. Daarna worden ze naar datacentra gestuurd, bemand met zorgverleners die patiënten overal monitoren: thuis, in zorginstellingen, in andere ziekenhuizen.

Internet of things, de cloud, mhealth, apps, het elektronische patiëntendossier, robotisering, big data… Een tsunami aan nieuwe ontwikkelingen overstelpt de medische sector. In al deze domeinen zijn Belgische onderzoeksgroepen en ontwikkelaars al actief. “Toch past de gezondheidssector zich eerder traag aan de nieuwste digitale trends aan”, zegt Lars Grieten, CEO van FibriCheck. “Digitalisering zoals in de consumentenwereld gaat revolutionair snel. In de geneeskunde evolueert het in het algemeen een stuk langzamer.” Logisch: de geneeskunde is namelijk gebonden aan veel regels en structuren. Het is niet zo simpel als het aanvinken van een privacy policy en ‘start de installatie’.

Beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentiële voorwaarden opdat datawetenschappen een toegevoegde waarde kunnen hebben.— Pascal Verdonck

Connectiviteit, digitalisering en automatisering zijn wel cruciale componenten geworden van een performante gezondheidszorg. “Netwerkvorming en het ontwikkelen van geïntegreerde dataplatformen zijn nodig voor een vlotte en continue informatie-uitwisseling”, vertelt Professor Pascal Verdonck. Hij is van UGent en gedelegeerd bestuurder van MedTech Flanders. De rol voor datawetenschappen is daardoor vierledig. Een toename van de ervaring, kwaliteit en beleving van de patiënt, een betere volksgezondheid, een sterkere kostendaling en een grotere personeelstevredenheid. “Beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentiële voorwaarden. Opdat datawetenschappen in de gezondheidszorg een grote toegevoegde waarde kunnen hebben”, aldus Verdonck.

Zo evolueren we van ziekenzorg naar gezondheidszorg met een grotere aandacht voor de individuele persoon door preventie en het voorkomen van ziektes. Hiervoor moet natuurlijk ook het financiële, ethische en juridische kader parallel mee evolueren. Zo kunnen technologische evoluties synchroon plaatsvinden. Verdonck: “Vergelijk het met de zelfrijdende auto. Iedereen spreekt erover. Maar de zelfrijdende auto rijdt nog niet in België. Want hij moet continu gemonitord worden door iemand aan een beeldscherm die kan ingrijpen.”

Vandaag is de traditionele geneeskunde ook gebaseerd op patiënten die voor de arts aanwezig zijn. Waar over echter weinig informatie voorhanden is, is het moment waarop de patiënt het ziekenhuis verlaat en opeens van de radar verdwijnt. “De technologie kan hierbij een oplossing bieden”, meent Grieten. “De opkomst van de smartphone speelt bijvoorbeeld een cruciale rol. Het kan zo simpel zijn als het doorsturen van een bloeddruk voor een mama die een zwangerschapsvergiftiging krijgt. Of een patiënt met hartklachten die een hartritmemeting thuis kan uitvoeren. Op die manier zullen we een compleet nieuwe toestroom aan informatie ontdekken.” En dat komt alleen maar de kwaliteit van onze gezondheidszorg ten goede.

tekst Bert Verbeke
Vorig artikel
Volgend artikel