blockchain
IT

Blockchain heeft grote impact op mens en bedrijf

30.11.2018
door Fokus-online.be

Blockchain: tovertechnologie in de nabije toekomst? Of vooralsnog een abstract verhaal dat nog niet helemaal landt? Onze experts delen hun kennis, inzichten én voorspellingen, elk vanuit hun eigen branche.  

Mike van Raam
Co-owner van Quality Networks

Welke rol speelt blockchain vandaag de dag in jullie sector?

“We gaan in de toekomst anders werken door blockchain. Deze technologie is de economische laag over het internet: we gaan meer focussen op softwarematig programmeren. In de basis gaan we een eenvoudiger, platter netwerk leveren. Het is eenvoudiger omdat het gedecentraliseerd is: we werken straks met z’n allen op een soort van wereldcomputer samen. De hele hardware-laag verspreiden we over meerdere bedrijven, landen en werelddelen.” 

Waarom wil je als bedrijf deze boot niet missen?

“Er is geen keuze, dit gáát gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het gevaar van DDoS attacks: deze worden lastiger uit te voeren, vanwege de datadecentralisatie. En er ontstaan kansen om dienstverlening te optimaliseren: denk aan fintech- en insurtechontwikkelingen. Peer-to-peer lending, waarbij tussenkomst van financiële instellingen niet meer nodig is, past goed in de blockchain. En smart contracts, geprogrammeerde contracten waarin afspraken in computercode staan vastgelegd in de blockchain, bieden kansen.”

Naar welke blockchainontwikkelingen kijk je het meeste uit?

“Wereldwijd zijn er zo’n 2 miljoen mensen zonder identiteitsbewijs en bankrekening: unbanked people. Ze hebben wél een telefoon en internet: blokchain kan het verschil maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om nu wél veilige microkredieten aan te gaan. Ik kijk het meeste uit naar de platformblockchain, je kunt er grote delen van je it-infrastructuur op laten landen. Over veiligheid: nu moet je er als consument op vertrouwen dat banken, verzekeraars en andere grote partijen veilig met je gegevens omgaan. Met blockchain heb je meer zelf in de hand: chatten, e-mailen, betalingen, alles wordt gedecentraliseerd en versleuteld. Hackers verleggen hun aandacht al van server- naar systeemaanvallen. Bijvoorbeeld door je toetsaanslagen te registeren als je jouw key ingeeft. Men werkt alweer hard om dat te ondervangen…”

Eelke Toonstra
Partner bij InterimIC

Welke rol speelt blockchain vandaag de dag in jullie sector?

“Een grote digitale transformatie als blockchain-technologie lijkt voor de, van nature wat behoudende, gezondheidszorg nu nog een stap te ver. De kern van blockchain is consensus: hierdoor kunnen afzonderlijke partijen, die elkaar niet per definitie vertrouwen, tóch samenwerken doordat de blockchain deze consensus afdwingt. Voor de sector kan dit een efficiëntere en transparantere afhandeling van zorguitgaven betekenen, waarbij de blockchain de controle uitvoert door middel van zogenaamde smart contracts.”

Waarom wil je als bedrijf deze boot niet missen?

“Bedrijven die serieus mee willen blijven doen, spelen in op meer zelfregie bij de patiënt, bijvoorbeeld door te focussen op persoonlijke gezondheidsomgevingen, door digitale toepassingen te ontwikkelen waarbij de patiënt op een veilige en centrale plek al zijn/haar gezondheidsgegevens kan inzien. Vergelijk de ontwikkeling van zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving met het ontwikkelen van een auto. Als deze werkt, wil je uiteindelijk ook goede én betrouwbare snelwegen. De blockchain-technologie is hier geschikt voor.” 

Naar welke blockchainontwikkelingen kijk je het meeste uit?

“Op dit moment is een aantal partijen in Europa bezig met het ontwikkelen van een gedecentraliseerd platform voor de uitwisseling van medische gegevens. Solve.care uit Estland, het Zwitserse Medicalchain of Grapevine World uit Oostenrijk hebben oplossingen die zich nog moeten bewijzen maar wél veelbelovend zijn. Ook volg ik nauwlettend het Innovative Medicines Initiative (IMI), een partnerschap tussen de Europese Unie en de Europese farmaceutische industrie die onlangs een oproep heeft gedaan voor het indienen van initiatieven rondom Blockchain Enabled Healthcare en daarvoor ook subsidie beschikbaar stelt. Ik kijk uit naar de uitkomsten van de genoemde initiatieven, we staan aan de vooravond van verandering.”

Marjan van der Plas
Innovation Manager | Blockchain Ecosystems
ABN AMRO Group Innovation

Welke rol speelt blockchain vandaag de dag in jullie sector?

“De toepassingen binnen de financiële sector zijn legio. Denk aan internationaal betalingsverkeer, tokenisation van assets, en handelsfinanciering. Blockchain maakt het moeilijk voor één partij om alle macht naar zich toe te trekken. Maar de grootste kracht van blockchains is dat het sector-overstijgend is: ze kunnen samenwerking op grote schaal digitaliseren en complete waardeketens veiliger en anders laten werken.” 

Waarom wil je als bedrijf deze boot niet missen?

“The future belongs to those who create it. Wil je als bedrijf over 10 jaar nog bestaan, dan moet je begrijpen hoe je toekomstige speelveld eruit zal zien. Zekerheid heeft niemand, maar door actief met nieuwe technologieën en methodieken te experimenteren, kun je de impact beter doorgronden om zo onze digitale veilige ‘bank van de toekomst’ verder vorm te geven.  Blockchaintechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Blockchain doe je echter niet alleen: het is gebaseerd op samenwerking. En samen bereik je meer.” 

Naar welke blockchainontwikkelingen kijk je het meeste uit?

“Ik kijk uit naar het moment dat de digitale toekomst echt realiteit wordt: waar blockchains samen met API’s, Internet of Things, smartphones, robots en andere technologieën nieuwe, veilige digitale ecosystemen creëren. Grote netwerken waarin alles samenwerkt om gezamenlijke en individuele doelen te bereiken. Denk aan energie: een toekomst waarin particulieren en bedrijven zelf duurzame energie opwekken, opslaan en doorleveren aan bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, buren, tuinders of datacentra. Waarin dit onderling automatisch, privé en veilig kan worden verrekend en vastgelegd.  Zo lossen we grote uitdagingen samen op: van klimaatverandering tot een efficiëntere energiemarkt. Als bank hebben we een verbindende rol om die ecosystemen bij elkaar te brengen en onze financiële rol te pakken.” 

Jelle Femmo Millenaar
Innovation Consultant bij VX Company IT Services

Welke rol speelt blockchain vandaag de dag in jullie sector?

“Op het moment leren bedrijven steeds meer over blockchain en over hoe dit gebruikt kan worden in hun sector. Als innovation consultant zie ik bij onze klanten nog geen invloed van blockchain technologie op producten die mensen vandaag de dag gebruiken. Bedrijven zijn vaak nog te onzeker over blockchain om te investeren in het ontwikkelen van blockchaintoepassingen. Gelukkig gaan de innovatieve partijen dit avontuur graag aan: ik merk dat blockchain ervoor zorgt dat ouderwetse oplossingen opnieuw onderzocht worden. Er is veel vraag naar consultancy, maar langzamerhand ook naar de ontwikkeling van proof-of-concept projecten en innovatieve oplossingen. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij overheidsinstellingen, universiteiten en de mobiliteitssector.”

Waarom wil je als bedrijf deze boot niet missen?

“Blockchaintechnologie gaat veel veranderen. Voor sommige bedrijven betekent dit dat hun producten goedkoper kunnen worden met een hoger winstpercentage als gevolg. Bijvoorbeeld omdat doordat blockchain benodigde derde partijen vervangt. In andere gevallen kan blockchain zorgen voor een snellere oplossing, denk bijvoorbeeld aan het langzame Know-Your-Customer (KYC) proces. Blockchain zorgt ervoor dat de gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen bewijzen, waardoor het KYC-proces in veel kortere tijd gedaan kan worden. Er zijn ook nog sectoren waar nieuwe verdienmodellen naar voren komen, door middel van gratis en snelle microtransacties. Kortom, nu hebben bedrijven de kans om voor te lopen op hun concurrentie door snellere, goedkopere en betere producten te maken met behulp van blockchaintechnologie.”

Naar welke blockchainontwikkelingen kijk je het meest uit?

“Het gebruiken van blockchainapplicaties gaat makkelijker worden, omdat de blockchain zélf verborgen gaat worden voor de gebruiker. De meeste gebruikers begrijpen bijvoorbeeld niet exáct hoe het internet werkt, maar toch gebruikt iedereen het. Bij blockchain gaat dat niet zomaar: gebruikers moeten namelijk zelf cryptocurrencies aanschaffen om de transactiekosten te betalen voor het gebruik van blockchain applicaties. Dit is een vervelend proces dat de instap om blockchain applicaties te gebruiken bemoeilijkt. Daarom zijn projecten als IOTA (een nieuwe cryptocurrency) erg belangrijk, omdat dit kosteloze transacties mogelijk maakt. Hierdoor zijn we in staat om de ingewikkelde blockchain verbergen van de gebruikers en ook de instapkosten weghalen, terwijl ze wél gebruik kunnen maken van de voordelen van blockchain.”

Vorig artikel
Volgend artikel