AI
IT

AI brengt de mens in een nieuwe positie

09.12.2019
door Fokus-online.be

In tijden van jachtig leven en onthaasting, van klimaatproblemen en globale economieën, van ouder worden en gezond blijven, speelt artificiële intelligentie (AI) een belangrijke rol. AI helpt complexe situaties te analyseren en brengt reële oplossingen.

In België staan we met beide voeten op de grond. We duikelen niet halsoverkop in dolle avonturen en het gezond verstand is altijd aanwezig. We investeren nadat we zorgvuldig voor- en nadelen afgewogen hebben. En we goed begrijpen welke beslissing we nemen.

Nieuwe intelligentie

We hebben ons ermee verzoend dat er dingen mogelijk zijn die we niet zo goed begrijpen. Zoals kernfysica, mensen naar de maan sturen, hersenchirurgie… maar weten dat er heel verstandige mensen zijn, die met een uitzonderlijk brein en denkwerk dit mogelijk maken. Wat zien we echter nu gebeuren, al enkele jaren? De computer, de tablet en onze telefoon winnen aan ‘intelligentie’. En we kunnen dingen waarvan we dachten dat ze enkel voor de mens waren weggelegd. Zoals horen en zien.

Leren van info

Onze smartphone herkent wie of wat op onze foto’s staat en kan antwoorden als we een vraag stellen zoals ‘Wat is de temperatuur in Brussel?’. Een ander voorbeeld is Seeing AI, een app ontwikkeld voor blinden of slechtzienden die je vertelt hoe de wereld eruitziet. Intelligente systemen en programma’s kunnen nu ook leren van de informatie die ze ontvangen. Op basis daarvan beslissingen voorstellen of zelfs beslissingen nemen.

‘AI biedt een gigantische kans voor onze bedrijven.’

Belgische bedrijven gaan met succes aan de slag met artificiële intelligentie. Elke bedrijfsleider is betrokken en voelt de nood om het werkveld en de werkwijze van zijn bedrijf opnieuw te bedenken. Twee voorbeelden van Belgische ondernemingen zijn Alpro en Arcelor Mittal. Alpro is van mening dat AI ongekende inzichten geeft in de voorkeuren en ervaringen van de consument. Dat terwijl Arcelor Mittal door AI gebouwde modellen gebruikt om marktfluctuaties te voorspellen. Er bestaan honderden voorbeelden vanuit de Belgische markt die bewijzen dat technologie een essentiële factor is voor succes in een voortdurend veranderende competitieve wereld.

De markt skillen

AI biedt een gigantische kans voor onze bedrijven, en het skillen van de markt is de sleutel. Als we vooruit willen gaan, moeten we nu handelen en dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Het integreren van AI in kernbedrijfsprocessen, op de werkvloer en in interacties met klanten en met de overheid, vereist nieuwe afspraken, regels en zelfs wetten. Het inzetten van AI moet transparant, met goede bedoelingen, ondersteunend en versterkend zijn voor de mens en maatschappij.

Mens + technologie

Mens en technologie reiken elkaar opnieuw de hand. Ooit kregen we extra spierkracht, tijdens de industriële revolutie, toen machines zwaar werk van de mens overnamen. Nu krijgen we extra intelligentie die ons in staat stelt sneller en meer denkwerk te verrichten. Die mogelijkheden binnen handbereik brengt die onze eigen hersenen niet kunnen of niet geleerd hebben. De mens krijgt een nieuwe positie en ons vermogen om ons aan te passen en artificiële intelligentie te omarmen geeft ons nieuwe kansen.

Vorig artikel
Volgend artikel