cleantech
Sustainability

Cleantech: Investeren in een schone toekomst

04.10.2023
door Ellen Van Hoegaerden

Clean technology, of cleantech, omvat alle mogelijke vormen van technologie die (on)rechtstreeks een positieve impact creëren op onze planeet. Hierin investeren blijkt een zinvolle activiteit te zijn, zowel voor bedrijven als voor particulieren, om samen de diverse klimaatuitdagingen het hoofd te bieden.  

Windmolens of zonnepanelen zijn vaak de eerste voorbeelden van cleantech die worden aangehaald. Maar de waaier beslaat wel degelijk veel meer dan dat. “Het omvat ook afvalverwerking, voedingstechnieken, waterzuivering, duurzaam bouwen en wonen… Er is in feite geen enkele sector waar cleantech geen plaats zou kunnen hebben”, zegt Hugo Meus van vzw CleanTechPunt. “Ieder bedrijf doet dat op zijn eigen manier, met de mogelijkheden die er zijn. Je hebt bijvoorbeeld organisaties die plots hun wagenpark veranderen, of die hun afvalwater anders verwerken.” Cleantech kan dan helpen om efficiënt aan de noodzakelijke verplichtingen te voldoen én competitief te blijven op de markt. 

Vooruitgang

Europa heeft al jaren zijn zinnen gezet op de cleantechindustrie en lijkt vastbesloten om wereldwijde koploper te blijven. Door de Green Deal is een duurzamer beleid, met een focus op minder uitstoot en een betere recyclage, natuurlijk al langer een voorwaarde voor de bedrijven. Maar vaak hebben deze duurzame technologieën nog geen vaste plek binnen het algemene duurzaamheidsbeleid. “Nochtans creëert het extra mogelijkheden”, zegt Matthieu De Coster, beheerder van beleggingsfondsen bij Argenta. “Cleantech zorgt voor vooruitgang. En dat hoeft niet altijd bijzonder innovatief te zijn, want uiteindelijk schiet je niet op met enkel een uitvinding in een labo. Het is de schaal die vandaag belangrijk is. We moeten zo snel mogelijk onze planeet te hulp schieten.” 

Een boodschap die ondertussen luid en duidelijk weerklinkt. Zelfs tot in de beleggingsportefeuille, met cleantech als een van de meest gekozen langetermijnthema’s. “Investeren in cleantech is een interessant beleggingsthema dat je behoorlijk breed kunt invullen”, vervolgt De Coster. Sommige producten gaan zich bijvoorbeeld toespitsen op hernieuwbare energie, andere op isolatie, waterzuivering, biodiversiteit… Alles hangt van de eigen duurzaamheidsvoorkeuren af. “De reden waarom deze beleggingen populairder worden, is omdat er pakweg tien jaar geleden slechts enkele beursgenoteerde bedrijven actief waren binnen dit thema. Nu zijn er veel meer innovatievere producten. Dus het is iets wat opkomt, en men praat er gewoon meer over.”

Investeren in cleantech is een interessant beleggingsthema dat je behoorlijk breed kunt invullen.

- Matthieu De Coster, Argenta

Olievlek

Mensen informeren over cleantech en de rol ervan binnen onze toekomst is precies wat CleanTechPunt doet. “Er zijn genoeg bedrijven of particulieren die als mooi voorbeeld kunnen dienen. Zij vormen als het ware de olievlek die zich verder moet verspreiden om iedereen met een interesse in cleantechnologie te bereiken”, zegt Meus. “Het is belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen vanuit een onafhankelijke organisatie, zodat ze zelf de keuze kunnen maken over of en wanneer cleantech al dan niet waardevol kan zijn. Wij bieden daarom opleidingen aan, en laten jongeren hands-on activiteiten doen.” 

De energietransitie is hoe dan ook onoverkomelijk. Wil je investeren in cleantechfondsen, dan ondersteun je bedrijven die deze technologieën opnemen in het duurzaamheidsverhaal van hun groei – een groei die goed is voor mens en milieu. “Meteen ook met signaalfunctie naar andere bedrijven toe, wat voor concurrentie zorgt op de markt en de slaagkansen verhoogt voor meer innovatie en een noodzakelijke schaalvergroting”, stelt De Coster. “Er staat binnen cleantech nog veel te gebeuren. Het gaat alleszins de goede richting op.” Dat zegt ook Meus, al mag er volgens hem nog meer awareness komen. “Mensen hebben nood aan informatie. Gelukkig merken we dat steeds meer organisaties vragen om onze knowhow te delen. Zo kunnen zij op hun beurt weer mensen informeren. Maar ik kijk vooral naar het onderwijs. Er staat heel veel rond duurzaamheid in de leerplannen. Leerkrachten kunnen via de data van organisaties jongeren op een neutrale manier inspireren. Zij zijn tenslotte de toekomst.”

Vorig artikel
Volgend artikel