subsidies
Ondernemen

Subsidies als innovatie-stimulans

28.09.2022
door Fokus Online

Kmo’s die willen innoveren, internationaliseren, digitaliseren of inzetten op circulair ondernemen kunnen rekenen op financiële steun, maar vinden nog te vaak hun weg niet in dat ingewikkelde subsidielandschap. Gericht subsidie-advies kan voorkomen dat ze kansen laten liggen. 

Innoveren is cruciaal voor bedrijven die in een snel veranderende wereld relevant en competitief willen blijven. Toch ondernemen velen nog met de rem op, omdat zulke innovaties niet meteen renderen en financiële risico’s met zich meebrengen. En dat terwijl heel wat kmo’s en start-ups voor die investeringen een subsidie zouden kunnen krijgen, maar daar nog te weinig gebruik van maken. “Omdat ze door de bomen het bos niet meer zien – er zijn zoveel overheidsinstanties, allemaal met hun eigen geplogenheden – maar ook omdat het veel tijd en expertise vraagt”, ervaart Geert Spapen, bestuurder bij A-Chief, waar ze ondernemers doorheen het volledige subsidie-traject begeleiden. “We starten altijd met een subsidiescan: wat doet het bedrijf, waar wil het naartoe, hoe wil het dat bereiken, … en op welke steun kan het dan aanspraak maken. Kortom, we ontzorgen bedrijven in hun volledig subsidietraject zodat zij zich focussen op de transformatie.”

Een gebrek aan tijd of expertise is echter niet de enige reden waarom kmo’s hun weg niet vinden naar de subsidies. Vaak leeft ook het idee dat de premies niet voor hen, maar voor de grotere spelers zijn bedoeld. “Die halen soms hoge subsidiebedragen binnen, dat klopt, maar je moet dat in verhouding met hun eigen investering zien”, verduidelijkt Geert Spapen. “Er bestaan nochtans heel wat subsidieregelingen die speciaal voor de kleinere en middelgrote ondernemingen zijn uitgeschreven en waar zij dus vlot aanspraak op kunnen maken.” 

Zonder steun zien sommige innovatieve plannen nooit het levenslicht of komen ze pas later of maar beperkt tot leven.

Via die subsidies krijgen bedrijven een financiële buffer waardoor ze durven innoveren. “Zonder die steun zien sommige innovatieve plannen nooit het levenslicht of komen ze pas later of maar beperkt tot leven”, ervaart Geert Spapen, die benadrukt dat subsidies niet alleen de economie, maar bij uitbreiding ook de maatschappij vooruit kunnen helpen. “We kampen met enkele grote uitdagingen – de klimaatverandering, energietransitie, grondstoffenschaarste – en hoe je het ook draait of keert, de oplossingen zullen niet van de overheid maar van de bedrijven komen. Zij zullen de innovatieve oplossingen moeten vinden en commercialiseren, maar de overheid kan hen daar met een gericht subsidiebeleid wel financieel bij helpen. Dat is zelfs noodzakelijk, want die ondernemingen hebben natuurlijk ook een economische realiteit om rekening mee te houden.” 

Het stimuleren van innovatie staat alvast hoog op de agenda van de verschillende overheden. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de stijgende budgetten die zowel in het huidige Vlaamse regeerakkoord als in de meerjarenplanning van de Europese Commissie zijn voorzien. Een goede zaak, besluit Geert Spapen: “Zo investeren we niet alleen in oplossingen die de uitdagingen van vandaag en morgen aanpakken, maar helpen we bedrijven ook groeien, waardoor ze verder kunnen investeren en nieuwe werkgelegenheid voor de regio zullen genereren. Elke euro subsidie vloeit dus vroeg of laat terug naar de maatschappij.”

Vorig artikel
Volgend artikel