hongerklop
Opinie

Ronsse: “Het gevaar van de hongerklop”

28.09.2022
door Fokus Online

Niet investeren in het uitbouwen van innovatieprocessen en het opbouwen van kennis, hoeft op de korte termijn niet noodzakelijk een probleem te zijn. Op de langere termijn loert ‘een hongerklop’ dan echter om de hoek. 

Iemand die af en toe de sportschoenen aantrekt kent het volgende ongetwijfeld: je bent volop aan het sporten, alles gaat goed, het lijkt alsof je niets kan overkomen, tot je plots geen stap of trap meer vooruit geraakt. Wat is er gebeurd? Een ‘hongerklop’. Je vergat te eten, bent door je energievoorraad heen en de weg vooruit lijkt eindeloos. Je kunt ondernemen wat je wil, niets zal nog helpen. Geen achterstand kan nog worden gedicht, geen voorsprong is nog uit te bouwen. 

Innovatie is als drank en spijs tijdens het sporten. Je kunt op de korte termijn het gevoel hebben dat het niet nodig is, maar dat wreekt zich op de langere termijn. Wie niet voldoende investeert in vernieuwing, dreigt stil te vallen, achterop te geraken en wendbaarheid te verliezen. Net daarom is het broodnodig om op regelmatige basis te reflecteren over de noodzaak van vernieuwing en te bevragen of je meer kunt doen met hetzelfde, hetzelfde kunt doen met minder, hetzelfde beter/anders kunt doen of gewoon iets nieuws kunt doen. 

Innovatie is als drank en spijs tijdens het sporten. Je kunt op de korte termijn het gevoel hebben dat het niet nodig is, maar dat wreekt zich op de langere termijn.

- Stijn Ronsse, CEO/COO van onderzoeksplatform CAPTURE en auteur van Als de raket niet opgaat – 12 valkuilen van innovatie

Met de voeten in de operationele loopgraven is het niet eenvoudig om bovenstaande afweging te maken. Niet alleen is het van daaruit moeilijk om strategisch het hele slagveld te overzien, ook bevinden we ons vandaag in een perfecte storm van uitdagende veranderingen.  Denk bijvoorbeeld aan de digitale transformatie, klimaat- en milieu-uitdagingen, nieuwe communicatiemogelijkheden, verdienstelijking, veranderende businessmodellen, automatisatie, datarevoluties, snel opeenvolgende technologische mogelijkheden, externe schokken… 

Dit maakt het voor bedrijven en andere organisaties moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien en zicht te krijgen op: (1) huidige en toekomstige uitdagingen en opportuniteiten, (2) mogelijke antwoorden, (3) daaraan gekoppelde nieuw te ontwikkelen en op te sporen kennis/inzichten/toepassingen en (4) wie en wat er nodig is om dit mogelijk te maken. Nochtans is deze innovatie-intelligentie vereist om relevant te blijven in een uitdagende context. 

Dat is niet alleen zo voor de individuele organisatie, maar evengoed voor de gehele samenleving. Voldoende investeringen in het opbouwen, ontwikkelen en het verspreiden van kennis zijn een voorwaarde om een innovatief weefsel te huisvesten dat toelaat om duurzaam te groeien, voldoende aanpassingsvermogen aan de dag te leggen en het risico op een ‘hongerklop’ te minimaliseren. 

Vorig artikel
Volgend artikel