farmaceutische sector
R&D

Het decennium van vooruitgang in farmaceutische sector

30.05.2022
door Fokus Online

Het maatschappelijk belang van onderzoek en ontwikkeling in de farmaceutische sector was nooit eerder zo duidelijk. In combinatie met de omarming van technologie komt innovatie ook hier steeds prominenter op het voorplan te staan.  

Tijdens de coronaperiode steeg het bewustzijn over het belang van een sterk gezondheidssysteem duidelijk. Het grote publiek maakte uitvoerig kennis met de werking en totstandkoming van farmaceutische ontwikkelingsprocessen. “Zeker voor de behandeling van infectieziektes is de aandacht duidelijk gestegen”, vertelt prof. Nico Callewaert, directeur van het VIB-UGent Center Medical Biotechnology

Die verhoogde aandacht vertaalde zich ook in de beschikbare financiering voor onderzoek en ontwikkeling. “In het veld van pandemic readiness zijn er een aantal financierders bijgekomen”, aldus Callewaert, die wel benadrukt dat dit niet betekent dat er een globale stijging is van middelen voor onderzoek in de biotechnologie. “Het corona-effect mag ook niet overdreven worden. In het algemeen zijn de beschikbare potten voor fundamenteel onderzoek niet toegenomen”, aldus Callewaert. 

Ook bij Janssen Pharmaceutica voelen ze dit veranderde bewustzijn. Die kadert voor hen in een duidelijke transformatiebeweging binnen de gezondheidszorg. “We zien een steeds steilere toename in de kennis over ziektes en de onderliggende genetische en biologische processen”, aldus Dirk De Smaele, hoofd van de Chemical and Pharmaceutical Development & Supply-afdeling van Janssen Pharmaceutica, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medicijnen en de hiermee geassocieerde productieprocessen.

Die evolutie heeft grote gevolgen. “We geloven dat er in het komende decennium meer vooruitgang in de gezondheidszorg zal plaatsvinden dan in de afgelopen 100 jaar”, gaat De Smaele verder. “We moeten enerzijds de focus verleggen van ziektebehandeling naar gezondheidsbevordering en het vroeger onderscheppen van ziektes, en anderzijds moeten we via zogenaamde ‘precision medicines’ behandelingen preciezer afstemmen op maat van iedere patiënt.”

We zien een steeds steilere toename in de kennis over ziektes en de onderliggende genetische en biologische processen.

- Dirk De Smaele, Janssen Pharmaceutica

Om die vooruitgang mee te realiseren, investeert Janssen fors in onderzoek en ontwikkeling. “Innovatie is de levensader van ons bedrijf. In 2021, in het midden van de pandemie, verhoogden we onze investering in innovatie met 23 procent, meer dan 2 miljard dollar. In onze pijplijn zitten momenteel 14 nieuwe geneesmiddelen waarvoor we vóór 2025 van plan zijn goedkeuring door de autoriteiten aan te vragen”, verduidelijkt De Smaele. 

Deze investeringen moeten ook worden begrepen binnen een beleid van actieve samenwerking met universiteiten en ziekenhuizen, om zo het wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve oplossingen te stimuleren. Dit toont het belang van het sterke Belgische ecosysteem binnen de farmaceutische sector, dat wereldwijd zeer hoog aangeschreven staat. Om deze evolutie te kunnen maken, zal dit komende tijd dan ook verder worden uitgebreid. Het aantal vacatures staat voor 2022 op een historisch hoog cijfer. 

Dit toont het belang van het sterke Belgische ecosysteem binnen de life sciences, dat wereldwijd zeer hoog aangeschreven staat. “Om die toppositie aan te houden hebben we divers talent met de competenties van de toekomst nodig. We verwachten in 2022 zo’n 1100 vacatures voor Janssen in België. Dat is een historisch hoog cijfer”, aldus De Smaele. 

Het is dus zonneklaar dat de farmaceutische wereld zich de komende jaren nog meer zal richten op innovatie. Door de opgebouwde expertise en aanwezige productiefaciliteiten in ons land zal België zijn voortrekkersrol hierin allicht kunnen bestendigen.  

Reden tot optimisme dus, al blijft het voor Callewaert wel belangrijk om deze innovatie-agenda in zijn context te blijven plaatsen. “Men investeer inderdaad heel wat in R&D, maar tegelijkertijd is het ook een realiteit dat het rendement van het onderzoek binnen de grote farmabedrijven de laatste 10 à 20 jaar niet meer even hoog is als voorheen. Meer dan vroeger focussen de grote farmabedrijven zich vandaag voornamelijk op het doorontwikkelen en opschalen van innovatie uit de academische wereld of de small biotech. Door deze rolverdeling worden de risico’s minder omarmd. De focus ligt met andere woorden duidelijk op de ‘D’ binnen R&D”, besluit hij. 

Vorig artikel
Volgend artikel