menopauze
Gezondheid

De menopauze krijgt stilaan de aandacht die ze verdient

28.09.2022
door Fokus Online

Hoewel de menopauze hoort bij het leven van iedere vrouw, hangt hier tot vandaag nog een duidelijke taboesfeer rond. Innovatieve spelers uit de farmaceutische industrie die hier verandering proberen brengen, krijgen steeds meer bijval. Hierdoor stijgt de levenskwaliteit van heel wat vrouwen zienderogen. 

Meisjes die voor het eerst menstrueren of starten met anticonceptie krijgen over het algemeen de kans om hierover te praten. Deze gebeurtenissen worden gezien als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Dat geldt niet voor de menopauze. Hier wordt in de praktijk heel weinig over gepraat. Nochtans  heeft het stoppen van de menstruatie een grote impact op het leven van vrouwen. Zo geeft maar liefst 77 procent van de vrouwen aan dat hun levenskwaliteit hierdoor negatief wordt beïnvloed1. Bovendien neemt de periode na de overgang gemiddeld een derde van een vrouwenleven in beslag. Wie beweert dat het hier gaat om een voetnoot in het leven doet de waarheid dus overduidelijk oneer aan. 

Dat hier nog een taboesfeer rond heerst, heeft voor een deel te maken met het feit dat vrouwen over het algemeen minder snel geneigd zijn om hun bezorgdheden te delen met hun omgeving. Daarnaast kampen bepaalde behandelmethodes voor vrouwen in de menopauze met een negatieve perceptie. Dit is vooral terug te brengen op een grootschalige studie van het Women’s Health Initiative (WHI) die begin jaren ’90 werd gepubliceerd en die aangaf dat hormonale behandelingen de kans op borstkanker zouden doen stijgen. Ondertussen hebben heel wat recentere studies echter aangetoond dat deze vermeende risicotoename onterecht is. Tegenwoordig bestaat er een wetenschappelijk bewijs dat het uitblijven van hormonale therapie net meer risico’s op bepaalde aandoeningen zoals hart-en vaatziekten en osteoporose met zich meebrengt. 

Omwille van de grootschalige media-aandacht die deze studie destijds kreeg, gecombineerd met het gebrek aan extra kadering, leeft de impact van deze studie echter tot vandaag voort. Zo zijn er nog steeds landen waar er simpelweg geen hormonale therapieën voor vrouwen in de menopauze worden voorgeschreven. Toch is er onmiskenbaar een duidelijke tendens voelbaar en geraakt het behandelen van vrouwen in hun menopauze steeds meer ingeburgerd. Dat is ook nodig, want hoewel vrouwen na de menopauze geen oestrogeen meer aanmaken, hebben ze dit wel nodig om optimaal te kunnen functioneren. 

Wat we uiteindelijk willen bereiken, is dat vrouwen zelf de ownership van hun mogelijke behandeling in handen krijgen.

“Zo’n behandeling kun je eigenlijk vergelijken met het toedienen van insuline bij diabetespatiënten”, vertelt Anne-Sophie Lesceu, country lead bij farmaceutisch bedrijf Theramex, een bedrijf dat een groot aandeel heeft in deze evolutie. Deze farmaspeler biedt therapieën binnen vier domeinen: contraceptie, fertiliteit, osteoporose en menopauze. Dit laatste luik krijgt hierbij steeds meer aandacht. “We beschikken over een uitgebreid gamma aan producten rond de menopauze, gaande van hormoonpatches tot orale hormonale en niet-hormonale behandelingen. We zijn een relatief kleine speler, maar proberen met onze innovatieve producten toch impact te genereren”, aldus Lesceu. 

Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers die Theramex kan voorleggen. Zo is het bedrijf, dat slechts een vier jaar geleden ontstond als op zich zelf staande entiteit, vandaag reeds actief in meer dan 80 landen. “We hebben al meer dan zes miljoen vrouwen kunnen helpen”, vertelt Lesceu trots. “Door ons gamma verder uit te breiden en elk jaar nieuwe therapieën te lanceren, hopen we dit aantal verder te kunnen doen stijgen. Het feit dat we een kleinere speler zijn, speelt hierbij in ons voordeel. Omdat het toelaat om snel te kunnen schakelen als er zich mogelijkheden voordoen.” 

En er is meer: het bedrijf wil deze groei gebruiken om ook de maatschappelijke bewustwording rond dit thema verder te verhogen. Met dat doel voor ogen lanceert Theramex samen met de Belgische menopauzevereniging (BMS) een awarenesscampagne rond de impact van menopauze op het leven van vrouwen. “Wat we uiteindelijk willen bereiken, is dat vrouwen zelf de ownership van hun mogelijke behandeling in handen krijgen en zelf kunnen kiezen voor welke optie ze willen gaan. Daar geloven wij heel sterk in”, besluit Lesceu.

 

  1. Depypere, Herman et al. “Coping with Menopausal Symptoms: An Internet Survey of Belgian Postmenopausal Women.” MATURITAS 90 (2016): 24–30

 

Vorig artikel
Volgend artikel