grondwater
R&D

Stroomversnelling voor het betere bodembeheer

09.09.2019
door Fokus Online

Grondwater stroomt ook. Maar wanneer het doorheen verontreinigde grond beweegt, voert het vervuilende partikels met zich. Waar naartoe? Hoe snel? Als bodemsaneerder wil je dat graag in kaart hebben, want zulke inzichten kunnen je aanpak enkel optimaliseren. 

Aanpak optimaliseren

De start-up iFLUX heeft daar een veelbelovende oplossing voor gevonden. Niet enkel wonnen ze er een prestigieuze prijs mee, maar haalden recent ook een investering van € 1,36 miljoen op. Goedele Verreydt en Tim Op ’t Eyndt vertellen over de ingrijpendste ervaringen op hun traject van fundamentele research naar commercialisatie.

Goedele: “Het iFLUX-verhaal startte in 2008. Binnen VITO werkte ik aan een doctoraat rond grondwaterbeheer: hoe kon je verspreidingsrisico’s in kaart brengen? Ik werkte een aantal pistes uit, bekeek technisch welke meetinstrumenten voor handen waren om die verspreidingssnelheid in te schatten. Daaruit is onze passieve fluxtechnologie ontstaan en verder ontwikkeld. Tijdens mijn postdoc-onderzoek bij UAntwerpen werd het verhaal opnieuw door VITO opgepikt. Op een bootcamp met de Vlerick Management School stelde ik mijn project voor. Dat ik won, was mooi meegenomen, maar dat ik in de voorbereiding ernaartoe Tim leerde kennen, was veel belangrijker.”

Meest beloftevolle onderzoekstopics

Tim: “Als business development manager bij VITO bracht ik de meest beloftevolle onderzoekstopics dichter bij de markt. In die rol begeleidde ik Goedele bij haar pitching contest. Heel interessante brainstormsessies waren dat. Waaruit ik meteen opmaakte dat Goedele een heel goed zicht had op de materie. Ik begreep al gauw dat ik aan haar kant van de tafel thuishoorde. Ik hielp haar niet vooruit door de juiste vragen te stellen, wel met die vragen te helpen beantwoorden.”

Er bestaat een zekere hype rond start-ups: je hebt een product, je gaat naar een investeerder, je haalt een aantal miljoenen op en je begint. Zo eenvoudig is het niet. Ieder verhaal moet op maat van de specifieke markt geschreven worden.

De markt vertelt je hoever je staat

Wat volgde was een groeitraject. Terwijl Goedele een innovatiemandaat van VLAIO toegekend kreeg, loste Tim beetje bij beetje zijn rol bij VITO om uit te zoeken hoe klaar de markt was voor de oplossing waaraan ze werkten. Erg klaar, zo bleek uit die eerste gesprekken. Tim: “Maar we hebben met vallen en opstaan geleerd dat je je marktintroductie niet kunt forceren. Toen we onder druk van VITO en UA begonnen te pitchen bij mogelijke investeerders, kregen we op kerstavond het deksel op de neus: volgens hen waren we nog niet klaar. Er waren nog cruciale validatiestappen te nemen; we konden nog geen gecertificeerde analyses voorleggen en finale deals met leveranciers moesten nog afgerond worden om iFLUX schaalbaar te maken.”

Goedele: “Een pijnlijk maar belangrijk leertraject: je moet niet willen lopen voor je kunt stappen. Je kunt een goed idee hebben en een market fit, toch heb je een bepaald tijdspad nodig voor je een kansrijke spin-off bent.”

Wie zijn we? Wat doen we? Wie zijn onze klanten?

Tim: “Gelukkig konden we begin 2017 bij The Birdhouse terecht, met drie fantastische mentoren. Een inspirerende omgeving met een heel andere vibe dan we als onderzoekers gewoon waren. Allemaal ondernemende mensen met gelijklopende vragen, problemen, uitdagingen. In zo’n omgeving vervelden we van een onderzoeksgericht naar een commercieel bedrijf. Want daar draait het uiteindelijk wel om. Als je het niet verkocht krijgt, heb je geen bedrijf.”

Goedele: “We verkopen ook geen product, natuurlijk. We verkopen de data die ons product oplevert. En de inzichten die onze metingen voor bodemsaneerders opleveren om sneller en efficiënter aan de slag te kunnen.”

Een groeiverhaal schrijven

Tim: “In oktober 2017 gingen we echt van start. We namen Filip, onze eerste werknemer, in dienst en begonnen aan een succesvol commercieel traject met binnen- én buitenlandse projecten. Twee jaar en een succesvolle kapitaalronde later zijn we klaar voor digitalisering en internationalisering. Via The Birdhouse leerden we Hendrik Baudrez, bedrijfsadviseur bij VLAIO kennen. Hij wees ons op de mogelijkheden die VLAIO biedt.” Goedele vult gretig aan: “We vroegen een kmo-groeisubsidie aan. We hopen hiermee weldra iemand te kunnen aanwerven die ons daar uitstekend bij kan helpen. De Europese markt is er helemaal klaar voor. En met onze real time grondwater-sensing die we snel in de markt zetten, zullen we die markt ook verbreden: met de actuele problematiek van grondwaterverdroging, kunnen we ook beleidsmensen van nuttige inzichten voorzien.”

Tim: “We hebben dus wat watertjes doorzwommen. Het is belangrijk die uitdagingen samen met dezelfde visie te overwinnen. Laat je omringen door goede mensen wiens advies je absorbeert. Denk na over elke stap die je zet. Niet te vroeg, maar ook nooit te laat.”

Vorig artikel
Volgend artikel