transport
Maatschappij

Rapport van het circulair transport

19.02.2019
door Fokus-online.be

Een onderzoek in vier OESO-landen toonde recentelijk aan dat globaal transport van goederen samen goed zijn voor 50 tot 60 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Not good dus. Het is een signaal dat de transitie naar een circulaire economie er eentje is waarin transport en logistiek een belangrijke rol spelen. Tijd voor een balans.

Lode Verkinderen
Secretaris Generaal Transport en Logistiek Vlaanderen

In welke mate is transport verantwoordelijk voor de complexiteit van grondstoffen die hier terechtkomen? En zeker naar impact op het milieu?

“De uitdaging om minder CO2 uit te stoten, is in geen enkele sector groter dan in goederenvervoer. Elke economische groei vertaalt zich altijd in een nog iets grotere transportgroei. Na twintig jaar heb je dan een stijging van 50 procent, een enorme groei. Zelfs met properdere én zuinigere motoren blijf je tegen een uitdaging kijken. Toch is er al een hele weg afgelegd. Vrachtwagens van vandaag stoten 96 procent minder fijn stof en stikstof uit dan zijn identieke broer uit de jaren 90? Het grootste deel van de CO2-uitstoot blijft afkomstig van personenvoertuigen, al denkt de burger bij transport meestal aan goederen over de weg. Die laatste categorie heeft echter slechts een aandeel van 15 procent.”

Hoe zorgt de circulaire economietransitie ervoor dat jullie out of the boxkunnen denken?

“Optimalisering wordt op tal van vlakken gezocht. Zo krijgt elke vrachtwagenchauffeur permanent bijscholing. In 35 uur wordt er bijvoorbeeld heel veel aandacht besteed aan ecologisch rijden. Er bestaan ook tal van tools om het verbruik op te volgen en gericht te reduceren. Daarnaast bestaan er proeven met langere vrachtwagens die tot 50 procent meer lading kunnen meenemen. Met een uitstoot die 30 procent lager is. In Nederland worden deze vrachtwagens al op grotere schaal ingezet. Wij hopen dan ook dat in België binnenkort de wettelijke beperkingen afgeschaft worden. Evenzeer test de sector, ondanks de bikkelharde concurrentie, dure en alternatieve aandrijvingen uit.”

Wat is het belang van retourlogistiek en valt het nog weg te denken uit de industriële bedrijfsvoering?

“Het optimaliseren van de beladingsgraad is een constante zorg van de transportondernemer. Lege ritten kun je vermijden door voor klant één van A van naar B te rijden. En dan voor klant twee terug naar A te bollen. Nogal wat ondernemers halen een beladingsgraad die bij de 100 procent zit. Daarnaast zijn het vaak de eisen van de klant die een optimale belading verhinderen. Wie drie leveringen van vijf paletten per week wil. Terwijl één levering van vijftien paletten net zo goed zou werken, geeft de vervoerder een wel heel moeilijke opdracht om telkens een volle vracht op die ritten te hebben. Toch blijft de sector verder optimaliseren om minder uitstoot te veroorzaken.”

Philippe Degraef
Directeur Febetra (Federatie van Belgische Transporteurs)

In welke mate is transport verantwoordelijk voor de complexiteit van grondstoffen die hier terechtkomen, en zeker naar impact op het milieu?

“De transportsector, die voor quasi 100 procent dieselafhankelijk is, wil zijn verantwoordelijkheid in het klimaatdebat zeker niet uit de weg gaan en is volkomen bereid om zijn ecologische voetafdruk terug te dringen. Maar zonder de beschikbaarheid van brandstoffen, aandrijflijnen en motoren -die economisch, technisch en functioneel haalbaar zijn als alternatief -kun je van transporteurs met de beste wil van de wereld geen gedragsverandering verwachten. Het halen van de klimaatdoelstellingen is tevens een globale uitdaging. Als er ooit een CO2-heffing komt, dan moet die bij voorkeur minstens op Europees niveau uitgerold worden.”

Hoe zorgt de circulaire economietransitie ervoor dat jullie out of the box kunnen denken?

“Het is bemoedigend om vast te stellen dat transporteurs veel eerder denken in termen van modale complementariteit dan van modale concurrentie. De fundamentalisten van de weg zijn een uitstervend ras. We stellen vast dat steeds meer transporteurs de stap naar alternatieve brandstoffen zetten of toch ernstig overwegen. Hun klanten moeten er zich van bewust zijn dat transporten met koolstofarme voertuigen bijna altijd duurder uitvallen dan die met klassieke dieselvoertuigen. Wie zijn goederen met een koolstofarm voertuig wil laten vervoeren, moet dan ook bereid zijn om er ietsje meer voor te betalen. Daar durft het schoentje wel eens te knellen.”

Wat is het belang van retourlogistiek en valt het nog weg te denken uit de industriële bedrijfsvoering?

“Duurzaam transport is een gedeelde verantwoordelijkheid. Elke schakel in de keten, van producent tot en met consument, zal zijn steentje moeten bijdragen om er een succesverhaal van te maken. Zonder mentale klik zal dat niet lukken. Niet in het minst van de consument. Die moet tot het besef komen dat de luxe om alles online te kunnen kopen en laten leveren waar en wanneer hij maar wil. Hij botst met de nood aan efficiënt en duurzaam transport. Transport is niet gratis, hoe hard er ook commercieel geroepen wordt. Wie dat gelooft, gelooft nog in sprookjes.”

Peter Lagey
Vlaams Instituut voor Logistiek

In welke mate is transport verantwoordelijk voor de complexiteit van grondstoffen die hier terechtkomen, en zeker naar impact op het milieu?

“’Verantwoordelijk’ is een groot woord. Almaar meer bedrijven zien het belang van de logistiek in – geen performante industrie zonder performante logistiek. En, minstens zo belangrijk, ze realiseren zich dat de ieder-voor-zich-mentaliteit plaats moet ruimen voor samenwerking. De toenemende complexiteit zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om alles alleen op te lossen. Voor grote investeringen in verwerkingsinstallaties werden reeds partnerships aangegaan. De vraag poneert zich ook vaker of je in alle aspecten van de logistiek wel concurrenten van elkaar moet zijn.”

Hoe zorgt de circulaire economietransitie ervoor dat jullie out of the boxkunnen denken?

“We zitten volop in een transitie van een lineaire maak-consumeer-en-werp-weg-aanpak naar een circulaire economie. Waar wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Grondstoffen worden schaarser, dus bijgevolg wordt het out of the box-denken naar continuïteit van activiteiten toe en op kostenvlak een noodzaak. Bedrijven die de circulaire economie vandaag integreren in hun bedrijfsvoering en zich daar logistiek op organiseren, zijn de voorlopers van morgen. Maar het gaat wel gepaard met een toenemende complexiteit van afvalstromen. Hoe meer technologische recyclagemogelijkheden en nieuwe activiteiten zich aandienen. En hoe meer specifieke stromen daaruit voortvloeien, hoe crucialer een efficiënte logistieke organisatie wordt.”

Wat is het belang van retourlogistiek en valt het nog weg te denken uit de industriële bedrijfsvoering?

“Retourlogistiek maakt deel uit van het geheel. Maar samenwerking blijft essentieel. Zeker als je wil eindigen met een economie die zo circulair mogelijk wordt. Als conclusie stellen we dat de rol van de logistiek binnen de circulaire economie niet te onderschatten valt. Je kunt sluitende logistieke concepten zien als een randvoorwaarde voor een circulaire economie. Wij noemen het liever een van de primaire enablers van de circulaire economie. Bovendien wordt de logistiek er alleen maar efficiënter op wanneer je oog hebt voor een samenwerking tussen transport. Zowel ter land, ter zee en in de lucht en evenzeer voor de daarbij horende logistiek.”
Dit antwoord geeft de visie van VIL weer, niet enkel die in de persoon van Peter Lagey.

Vorig artikel
Volgend artikel