landbouwdata
Agri & Food

‘Precisielandbouw zonder data is onmogelijk’

09.12.2019
door Fokus Online

Data worden in de landbouwsector, en de daaraan gekoppelde enterprises, steeds belangrijker, vooral in termen van efficiëntie en kostenbesparing. Cruciaal hierbij is de confidentialiteit van die data.

Dataoplossingen en -algoritmes voor landbouw

Proagrica is al twintig jaar gespecialiseerd in dataoplossingen en -algoritmes voor landbouw. Enerzijds in een tak ‘B2B enterprise’ – uitwisseling van data tussen landbouwgerelateerde bedrijven, bijvoorbeeld een slachthuis en een vleesverwerkend bedrijf – en anderzijds een tak ‘farm’, gefocust op de telers zelf. “Mensen associëren data niet meteen met landbouw”, begint Joachim Crombez, Territory Manager Europa bij Proagrica. “Maar toch zijn ze er cruciaal, bijvoorbeeld in het kader van opbrengstverbetering.

We zien daarom dat niet alleen de grote spelers, maar ook de kleine leveranciers en distributeurs met data gaan werken. Ook aan boerderijzijde worden data alleen maar belangrijker, onder meer met het oog op precisielandbouw. Die is zonder data nu eenmaal onmogelijk. Verder beseft elk landbouwbedrijf meer en meer dat er waarde in zijn data zit. Het beste bewijs daarvan is dat ons bedrijf al vijftien jaar groei in de dubbele cijfers laat optekenen. Hoewel het nog altijd niet evident is een boer ervan te overtuigen zijn landbouwdata vrij te geven. Hij moet erop vertrouwen dat ze niet misbruikt zullen worden.”

Verschillende redenen

Landbouwdata kunnen om verschillende redenen worden ingezet: om kwaliteit te verhogen en opbrengsten te vermeerderen, maar ook om duurzaamheidsdoelen na te streven of beperkende maatregelen na te komen. “Zo komt de overheid regelmatig met nieuwe regels rond het gebruik van gewasbeschermingsproducten of meststoffen”, gaat Joachim Crombez verder. “Dat betekent doorgaans dat de boer minder van die producten zal kunnen gebruiken en dus gerichter zal moeten sproeien of bemesten. Op die momenten zijn landbouwdata heel bruikbaar, om te weten welke velden voor welke hoeveelheden in aanmerking komen. Want de shotgun-techniek – je hele veld besproeien in de hoop dat je gewassen op de juiste manier beschermd zullen zijn – is uiteraard geen optie. De data zijn dus ook zinvol voor de boer zelf. Als hij gerichter kan werken, bespaart hij op die (vaak erg dure) producten én helpt hij de natuur een handje.”

Ontwikkelingen van start-ups

Dat gerichte toont zich ook in de ontwikkelingen van start-ups: zo zijn er vandaag sensoren die heel precies kunnen bepalen op welk veld het wanneer zal regenen. Op basis daarvan kan een boer beslissen om een veld wel of niet zelf te irrigeren. “Data-oplossingen als rainfall predictions en early warning systems – om bepaalde ziektes te detecteren – zullen voor telers alleen maar belangrijker worden”, aldus Joachim Crombez.

Niet verder gedeeld of verkocht

Het is heel belangrijk te onderstrepen dat de boer op elk moment eigenaar van zijn landbouwdata blijft. Op de landbouwdata kunnen bijvoorbeeld algoritmes worden losgelaten, maar de resultaten zijn voor de boer zelf. De data zelf worden niet verder gedeeld of verkocht. “In bepaalde gevallen is data delen en (anonieme) data pooling wel noodzakelijk en nuttig”, sluit Joachim Crombez af. “Zo kunnen boeren uit noordelijkere regio’s de datahistoriek van boeren uit het zuiden goed gebruiken om te zien hoe die met een warmer klimaat omgaan.”

Vorig artikel
Volgend artikel