gezondheidszorg
Gezondheid

Een radicale verandering van het ecosysteem

25.11.2019
door Fokus Online

Waarom zouden wij onze Belgische gezondheidszorg veranderen? Onze politieke verantwoordelijken herhalen alsmaar dat wij een van de beste zorgsystemen hebben wereldwijd. Hun belangrijkste argument om ons daarvan te overtuigen is de zorgtoegankelijkheid. Maar houdt die indicator nog wel steek?  

Zijn er andere mogelijke indicatoren? Een aantal internationale rapporten tonen cijfers die in professionele kringen verbazing opwekken. Volgens de WHO is 50 procent van de handelingen, verricht in de gezondheidssector, nutteloos en bovendien soms gevaarlijk. Dat is te wijten aan de financiële prikkels, gezien we nog steeds met een P4P-model zitten (Pay for Performance, oftewel betalen voor het aantal uitgevoerde prestaties), terwijl we moeten omschakelen naar een Pay for Quality (P4Q).

Cijfermateriaal

Een tweede cijfer komt van de OCDEOrganisation de Coopération et de Développement Economique: als je de menselijke activiteiten vergelijkt op basis van inefficiëntie, dan blijkt de gezondheidszorg kampioen, met een globale inefficiëntie van 42 procent. Dat is grotendeels te wijten aan fragmentatie en gebrekkige interactie en uitwisseling. Een derde cijfer komt van Patient Safety America: als je in een hospitaal terechtkomt, waar ook ter wereld, dan heb je 10 procent risico dat je iatrogene schade ondergaat, geïnduceerd door diagnostische en therapeutische procedures. Een laatste cijfer komt uit een Australisch rapport: minstens 5 procent van de diagnoses is verkeerd, wat natuurlijk belangrijke gevolgen heeft voor de patiënt en financiële gevolgen voor het gezondheidsbeleid in het algemeen.

‘De tijd dringt, onze gezondheidszorg wordt alsmaar zieker.’

Vervanging ecosysteem

Ons essentieel curatief, weliswaar historisch, model is voorbijgestreefd en trouwens economisch niet meer haalbaar. Des te meer omdat we geconfronteerd worden met een oudere bevolking. Die patiënten lijden dikwijls aan chronische en multiple ziekten. Ons ecosysteem moet dus snel worden vervangen, liefst door één met een combinatie van geconnecteerde patiënten en big data, artificiële intelligentie en een technische omgeving, bestaande uit cloud en blockchain.

Geconnecteerde patiënt

De connectie verandert de zorglocatie zowel in de eerste lijn als in de hospitaalsector. In de eerste lijn kan de patiënt rustig thuis blijven, terwijl in de hospitaalsector wordt verwacht dat chronische patiënten thuis verzorgd worden. Een geconnecteerde patiënt gaat ongeveer 1 miljoen data produceren per uur. Geen enkele menselijke intelligentie kan omgaan met zo’n gegevens-tsunami. Artificiële intelligentie is dus welkom om nuttige informatie te distilleren − zolang het gaat om valide en gecontroleerde data. Die continue monitoring laat ook toe om op termijn over te schakelen naar een predictief en preventief model. Te weinig aandacht wordt vandaag besteed aan preventie. Alsof we systematisch vergeten dat we voor ongeveer 20 procent worden bepaald door onze genen, maar dat 80 procent afhangt van de omgeving waarin we leven en werken. Geen aandacht besteden aan die omgeving zou dus een oorzaak zijn van de globale inefficiëntie.

Doordrongen verandering

Verandering moet er komen, en snel. Alles wat er nodig is om die verandering door te voeren is technisch beschikbaar. Maar het gaat om een diepgaande culturele wending op alle niveaus. Niet makkelijk, wel unaniem noodzakelijk. De tijd dringt, want onze gezondheidszorg wordt alsmaar zieker.

Vorig artikel
Volgend artikel