smart cities
Moderne Stad

Welke smart cities zitten in een leiderspositie?

29.06.2022
door Sophie Pycke

Tegen 2050 zullen we met 10 miljard zijn. Zo’n 70 procent van de bevolking zal in stedelijk gebied wonen. In hoeverre zijn onze steden al voorbereid op die extra inwoners en de bijhorende verkeersdrukte? En wat met de klimaatopwarming? Smart cities, waar technologische oplossingen het leven van inwoners makkelijker maken, zoeken naar antwoorden.

Shanghai 

Shanghai, de grootste stad van China, staat dit jaar helemaal bovenaan de ranking. In 2020 won de stad een award voor de uitrol van een 5G-netwerk dat 99 procent van de stad bereikt. Maar vooral de ‘citizen cloud’-app spreekt tot de verbeelding. Dit burgerplatform wordt gebruikt door 10 miljoen inwoners en wordt ondersteund door big data en artificiële intelligentie. Via de app contacteren burgers hun overheid en kunnen ze van thuis uit allerlei documenten raadplegen en procedures opstarten, zoals de registratie van een geboorte of een adreswijziging. Inwoners uit de miljoenenstad hoeven dus niet meer naar het gemeentehuis voor papierwerk, waardoor ze verkeersdrukte en koolstofuitstoot verminderen. Door het democratiseren van data wil het stadsbestuur van Shanghai transparanter worden en de inwoners meer beslissingsrecht geven in hun dagelijks leven. 

New York

Ook New York staat hoog op het internationale lijstje van smart cities. In 2020 organiseerde de stad een pilootproject waarbij sensoren in verschillende delen van de stad massaal veel data over luchtvervuiling in kaart brengen. Die sensoren, die op zonne-energie werken, zullen probleemwijken identificeren en de oorzaken van de slechte luchtkwaliteit onderzoeken. Op basis van die data zal de stad beleidsbeslissingen nemen. New York evolueert bovendien naar een meer geconnecteerde stad. Telefooncellen worden vervangen door laadstations met wifi-aansluiting. Ook criminaliteit wordt aangepakt. De politie test software die criminaliteitscijfers uit het verleden gebruikt om misdaad te voorkomen. Het testproject leidde tot een opvallende daling in de misdaadcijfers. 

Singapore

Singapore heeft een vergrijzende bevolking en de overheid doet er alles aan om via digitale innovatie de economische productiviteit op te vijzelen. Huisartsen werken vooral met videoconsults, en wearables monitoren patiënten vanop afstand. Via sensoren wordt gemeten hoe proper of vuil bepaalde wijken zijn en hoeveel volk er samenkomt voor een event. Singapore wil bovendien de eerste ‘new eco-smart’-stad zijn. De overheid zal een autovrije stad bouwen waar water, dat gekoeld wordt via zonne-energie, via buizen de woningen zal afkoelen. In ‘forest city’ zal bijzonder veel groen aanwezig zijn. Een corridor door het centrum zal ervoor zorgen dat ook wilde dieren hun plek vinden in de nieuwe stad. 

smart cities

Oslo

Oslo legt de focus op een duurzaam stadsweefsel. Duurzame steden en smart cities delen veel gemeenschappelijke doelen, maar een stad kan ook duurzaam zijn zonder ‘smart’ te zijn. Oslo is het allebei. De stad heeft een circuit van 650.000 ledlampen die de hoeveelheid licht kunnen aanpassen naar gelang de (weers)omstandigheden. Oslo gaat bovendien all the way wat betreft duurzame mobiliteit. Tegen 2025 zouden er alleen nog elektrische voertuigen mogen rondrijden. Zero-emissie voertuigen krijgen gratis parking, kunnen op de busstroken rijden en moeten minder belasting betalen. Om de mobiliteit in de stad te verbeteren, laten ze kleine autootjes met nummerplaatherkenning door de stad rijden. Op die manier willen ze de verkeersafwikkeling beter begrijpen en een datagedreven manier ontwikkelen om files tegen te gaan.

Londen

Londen telt maar liefst 46.000 tech-based bedrijven. Innovatie is dan ook een hot topic in deze stad. In 2014 installeerde Londen al 3400 sensoren in het drukke Westminster. Via een app kunnen bestuurders zien waar die gegeerde vrije parkeerplaatsen zich bevinden. Het doel is om tegen 2041 80 procent van alle verplaatsingen in de stad te voet, via fiets of met het openbaar vervoer te laten verlopen. Londen heeft bovendien het grootste netwerk van sensoren die data op een nieuwe manier combineren en zo de oorzaken en effecten van vervuiling en klimaatopwarming zo optimaal mogelijk aanpakken. Om alle doelen te behalen, heeft Londen een ‘smart city plan’ opgesteld waarin men verschillende strategieën uitwerkte om technologie te implementeren in een stad die het volgende decennium zeker 10 miljoen mensen zal moeten huisvesten. 

Melbourne

Melbourne telt in totaal 2700 vuilnisbakken en -containers. Een deel daarvan draait op zonne-energie. Sensoren detecteren wanneer de vuilnisbakken vol zitten. Ze zijn bovendien uitgerust met een perssysteem dat het vuilnis samendrukt, waardoor men de capaciteit van de vuilnisbak optimaal benut. Bomen dienen ‘down-under’ niet alleen als decoratie. De 70.000 bomen in de stad staan netjes geregistreerd in een databank. Ze dienen vooral om de stad af te koelen. Ze worden geplant in straten waar het risico op bloedhete temperaturen hoger ligt en waar de huidige boomlaag te laag hangt. Een geautomatiseerd systeem moet de voetgangersactiviteiten in kaart brengen. Zo onderzoekt Melbourne hoe voetgangers zich verplaatsen in de stad, afhankelijk van de locatie en het tijdstip van de dag, wat men vervolgens aanwent in het stedelijke beslissings- en inrichtingsproces.

Vorig artikel
Volgend artikel