mobiliteitsdata
Moderne Stad

Mobiliteitsanalyse als hoeksteen voor smart city-beleid

25.01.2023
door Fokus Online

Onze steden staan voor enorme uitdagingen, denk maar aan stijgende inwonersaantallen of de klimaatopwarming. Een goede mobiliteit kan een belangrijk onderdeel zijn om deze uitdagingen aan te gaan. De inzet van mobiliteitsdata in het beleid is voor veel steden daarom een logische stap. 

Een belangrijke uitdaging is daarbij om over gegevens te beschikken over de tijd heen. Traditionele mobiliteitsstudies zijn vaak een eenmalige meting. Voor beleid heb je gebiedsdekkend en over een langere periode gegevens nodig. Hiervoor zijn nieuwe oplossingen noodzakelijk. 

Dat de mobiliteitsproblematiek vandaag acuut is, behoeft nauwelijks een betoog. Mobiliteit is de hoeksteen voor heel wat cruciale vraagstukken waar de hedendaagse, stedelijke contexten mee kampen. Denk aan het dichtslibben van belangrijke verkeersassen, de bezorgdheid rond luchtkwaliteit in stedelijke kernen, de discussies rond verkeersveiligheid en de uitbreiding of inplanting van winkelcentra of bedrijfsterreinen. Kortom, de mobiliteit, die voor een groot stuk bepalend is voor de leefbaarheid in een stad of regio, is een uitdaging voor veel overheden.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat lokale overheden en besturen massaal op zoek gaan naar manieren om hier inzichten in te verwerven. Onder het gezegde ‘meten is weten’ worden daardoor heel wat mobiliteitsdata ingezet. Denk maar aan informatie over behaalde snelheden, knelpunten in doorstroming, ongevallen of parkeergebruik. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat traditionele oplossingen niet altijd de nodige inzichten brengen. 

De saga rond het veelbesproken ‘Good Move’-mobiliteitsplan in Brussel, dat op heel wat protest van de buurtbewoners stootte en daarom voor grotendeels werd teruggedraaid nog voor de testfase volledig was afgerond, illustreert dit als geen ander. “Eigenlijk kun je stellen dat burgers vandaag een steeds hoger verwachtingspatroon hebben rond mobiliteit. Het beleid kan hier niet altijd een antwoord op bieden. Nieuwe databronnen bieden hier het antwoord. Zoals waarom auto’s door een bepaalde straat rijden en voor overlast zorgen, of op welke plekken automobilisten bruusk remmen”, duidt Pierre Maere, CTO van Geo Mobility, een objectieve dataleverancier die mobiliteitsgegevens en -inzichten levert aan steden, studiebureaus en retailers.

Het volstaat eigenlijk niet langer om enkel de data te voorzien.

Vanuit dit steeds acutere spanningsveld groeide de jongste jaren een nieuwe houding ten opzichte van de ontwikkelaars en aanbieders van datagedreven technologieën. “Het volstaat eigenlijk niet langer om enkel de data te voorzien. Als bedrijf moet je de vraag goed begrijpen en met de correcte databron of combinatie van bronnen bijdragen aan de oplossing. Enkel zo maak je het verschil. Dat is iets wat terugkomt bij zowat alle lokale overheden die zich tot ons richten. Gaande van pakweg Gent of Brugge tot Helsinki of Dublin”, aldus Maere.

Lokale overheden en besturen zijn op zoek naar oplossingen om de mobiliteitsproblematiek op een andere manier te analyseren. De inzet van technologie en data zal hiervoor een nieuwe mindset vergen van bedrijven. Zij moeten vandaag niet louter focussen op hun oplossingen of de dataverzameling, maar ook durven inzetten op het visueel en inzichtelijk voorstellen van hun data en inzichten. Precies met dit doel voor ogen gingen Geo Mobility en Geo Solutions een intensieve samenwerking aan. Concreet moet dit leiden tot een platform waarin de mobiliteitsdata inzichtelijk worden voorgesteld en direct inzetbaar zijn in het beleid. Dit gebiedsdekkend en over een langere periode.

Het platform, dat nog in volle ontwikkeling is, moet dus een nieuwe manier van omgaan met mobiliteitsdata inluiden. “Enerzijds zetten we heel duidelijk in op de visualisatie van de data. Zo krijgen beleidsmakers een echt inzicht in de reële situatie”, aldus Rombout Verwimp, CEO van Geo Solutions. “Anderzijds streven we ook naar een structurele, en geen projectmatige, samenwerking met het beleid. Ons platform bevat mobiliteitsinfo over een langere periode. Hierdoor is dit geen momentopname, zoals vandaag vaak nog het geval is in beleidsplannen. Daarnaast combineert het andere relevante info en POI zoals schoolomgevingen, ziekenhuizen, etc… Ook predicties over hoe de mobiliteit zal veranderen zullen op termijn beschikbaar zijn.”

Via deze aanpak hopen beide bedrijven ervoor te zorgen dat de door hen aangeleverde en voorgestelde data een concrete meerwaarde bieden bij de uitwerking van nieuwe circulatie- en mobiliteitsplannen. “Deze wisselwerking moet ons in staat stellen om echt aan de slag te gaan met de bestaande problematiek en location intelligence op een geloofwaardige manier in te zetten voor de betere wereld van morgen. Wij streven in de eerste plaats naar het verschaffen van inzicht”, besluit een ambitieuze Verwimp.

Vorig artikel
Volgend artikel