Home Maatschappij Moderne Stad 3 vragen aan... Nature Solutions

3 vragen aan… Nature Solutions

In samenwerking metJurgen Van Rompaey

Hoe doet onze industrie het op vlak van waterbeleid?
“Onze fabrieken verbruiken te veel leidingwater. De oorzaak ligt voor een deel in de kostprijs van het water. Bedrijven vragen zich af waarom ze zouden investeren in een duurzaam waterbeleid als leidingwater toch zo goedkoop is. Momenteel betalen  grootverbruikers minder dan de kleine afnemers, en dat moet veranderen. Water zou een niche moeten worden.”

Welke maatregelen kunnen we nemen?
“De ontwikkelaars van bedrijfssites moeten meer aandacht schenken aan de inrichting van die terreinen. Veel grootverbruikers beschikken over een klein dakoppervlak dat maar weinig regenwater kan bufferen. Ook hebben veel bedrijven een groot dakoppervlak dat ze niet kunnen gebruiken. Het zou opportuun zijn mocht alle regenwater samenkomen in een gezamenlijke waterleiding, een buffer waaruit ieder bedrijf naar behoefte kon putten.”

Welke acties kunnen bedrijven nemen?
“Er zijn nu een paar ondernemingen die samenwerken om eventuele tekorten of overlast te bestrijden. In West-Vlaanderen ondervinden veel boeren in de zomer een tekort. Daar is nu een try-out opgestart waarbij bedrijven met een overschot aan regenwater hun water doorsluizen naar landbouwers die er gebruik van kunnen maken. Zo krijgen grachten en rivieren bij pieken veel minder te slikken.”

MEER

‘Havens moet elkaar niet beconcurreren, maar versterken’

Daan SchalkHet gaat hard voor fusiehaven North Sea Port: de doelstellingen voor 2020 zijn namelijk nu al gehaald. De ambitie was een omslag van 70 miljoen ton, maar dat cijfer is dus reeds binnen. Bovendien steeg het aantal jobs met 2500. De fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaport was met andere woorden een gouden zet.

Agiliteit als streepje voor

Digitalisering IT en digitalisering zijn meer dan technologie. Het is een combinatie van maatschappelijke thema’s en samenwerking, om de problemen daarrond op te lossen. Alle ondernemingen krijgen te maken met deze transitie. Het zijn vooral de wendbare organisaties die makkelijk en snel kunnen inspelen op de veranderingen.

Zullen we het hoofd boven water kunnen houden?

Water. Bron van alle leven. Een huizenhoog cliché, maar zeker na deze lange en hete zomer, weer een pijnlijke confrontatie met de realiteit. We zullen allemaal zuiniger en omzichtiger moeten omspringen met water, en als we het gebruiken, moeten we zoveel mogelijk hergebruiken.

Artificial Intelligence: krachtige kans of absolute bedreiging?

AIArtificiële Intelligentie: de ontwikkelingen gaan razendsnel, maar tegelijkertijd staat deze technologie nog in zijn kinderschoenen. In hoeverre willen we AI, als maatschappij? En welke grenzen stellen we, met het oog op privacy, welvaart én werkgelegenheid aan de ontwikkeling van deze intelligentie? 

Blockchain, geen blok aan ons been

blockchaintechnologie De hype rond blockchain is intussen zo groot dat je bijna gaat denken dat het de wereld zal redden. Zo’n vaart zal het niet lopen, wel zal de technologie ons helpen om fraude terug te dringen, efficiëntie te verhogen en kosten te verminderen. En niet alleen bij de banken.

Voorkom de moderne demon

Stress De moderne demon zie je meestal niet aankomen. Stress is iets dat iedereen eens wel mee te maken krijgt. Een beetje stress is niet erg, maar teveel stress kan leiden tot een burn-out. Burn-out is op weg de meest voorkomende arbeidsgerelateerde ziekte van het moment te worden.