3 vragen aan… Nature Solutions

water

Hoe doet onze industrie het op vlak van waterbeleid?
“Onze fabrieken verbruiken te veel leidingwater. De oorzaak ligt voor een deel in de kostprijs van het water. Bedrijven vragen zich af waarom ze zouden investeren in een duurzaam waterbeleid als leidingwater toch zo goedkoop is. Momenteel betalen  grootverbruikers minder dan de kleine afnemers, en dat moet veranderen. Water zou een niche moeten worden.”

Welke maatregelen kunnen we nemen?
“De ontwikkelaars van bedrijfssites moeten meer aandacht schenken aan de inrichting van die terreinen. Veel grootverbruikers beschikken over een klein dakoppervlak dat maar weinig regenwater kan bufferen. Ook hebben veel bedrijven een groot dakoppervlak dat ze niet kunnen gebruiken. Het zou opportuun zijn mocht alle regenwater samenkomen in een gezamenlijke waterleiding, een buffer waaruit ieder bedrijf naar behoefte kon putten.”

Welke acties kunnen bedrijven nemen?
“Er zijn nu een paar ondernemingen die samenwerken om eventuele tekorten of overlast te bestrijden. In West-Vlaanderen ondervinden veel boeren in de zomer een tekort. Daar is nu een try-out opgestart waarbij bedrijven met een overschot aan regenwater hun water doorsluizen naar landbouwers die er gebruik van kunnen maken. Zo krijgen grachten en rivieren bij pieken veel minder te slikken.”