chemie
Milieu

Veranneman: “Mensen en moleculen bepalen onze toekomst”

28.09.2022
door Fokus Online

Ons huidige levenscomfort en onze hogere levensverwachting danken we in belangrijke mate aan de vele innovaties uit de chemie- en farmasector. De combinatie van menselijke vindingrijkheid en duurzame moleculen zal ook onze toekomst bepalen. 

Minder CO2 uitstoten, spaarzaam omspringen met energie en water, kunststoffen meer hergebruiken en recycleren, duurzame alternatieven ontwikkelen om een groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Het is maar een greep uit enkele van de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat op het vlak van klimaat, milieu en gezondheid. 

Het zijn dezelfde uitdagingen die centraal staan bij BlueChem in Antwerpen, de eerste incubator voor duurzame chemie in België, en een van de weinige in Europa. BlueChem helpt start-ups en groeibedrijven om duurzame innovaties te ontwikkelen voor de chemie van de toekomst. De incubator biedt daarvoor de juiste accommodatie – van gespecialiseerde labo’s tot een uitgebreide dienstverlening op maat – op de juiste plek, in het hart van de grootste chemiecluster van Europa.

Wat als we CO2 zouden kunnen opvangen om het broeikasgas om te zetten in een waardevolle grondstof? Wat als we industrieel afvalwater zouden kunnen zuiveren tot drinkwater en er bovendien kostbare metalen als palladium of platina uit kunnen recupereren? Wat als we kunststoffen die vandaag moeilijk te recycleren zijn via een nieuw chemisch proces toch kwaliteitsvol zouden kunnen recycleren en hergebruiken? Wat als we duurzame vleesalternatieven zouden kunnen ontwikkelen met veel minder milieu-impact?

Wie toekomst zegt, zegt innovatie. Wie innovatie zegt, zegt chemie en farma.

- Barbara Veranneman, voorzitter BlueChem-incubator voor duurzame chemie

Sciencefiction denkt u? Al die zaken worden vandaag al succesvol uitgetest en uitgeprobeerd door gepassioneerde wetenschappers en ondernemers in BlueChem. Meer nog, de eerste pilootinstallaties worden uitgetekend en bepaalde innovaties zijn zelfs al op industriële schaal aan het proefdraaien bij grote chemiebedrijven. Amper twee jaar na de opstart neemt de interesse vanuit binnen- en buitenland voor de beloftevolle innovaties die BlueChem voortbrengt almaar toe. 

We beschikken in Vlaanderen over een van de grootste en gespecialiseerdste chemieclusters in de wereld. Het is hier bij ons dat we de troeven in handen hebben om de innovaties in duurzame chemie concreet te maken. Dat is de ambitie die BlueChem nastreeft, in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen, POM Antwerpen, VITO en Catalisti, en met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Zo bouwt de sector aan een nieuw hoofdstuk in een al uitgebreid innovatieverhaal. 

De Belgische chemie en farma zijn namelijk de innovatiefste van Europa, met de hoogste R&D-intensiteit. Liefst 40 procent van alle Belgische patentaanvragen is gelinkt aan innovaties in chemie, farma en biotechnologie, een aandeel dat nergens ter wereld zo hoog ligt. Farma- en chemiebedrijven in ons land investeren jaarlijks zo’n 5,5 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling, dat is 15 miljoen euro per dag! België is daardoor Europees koploper in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en heeft de hoogste specialisatiegraad voor kunststofrecyclage. 

Het mag duidelijk zijn: wie toekomst zegt, zegt innovatie. Wie innovatie zegt, zegt chemie en farma.   

Vorig artikel
Volgend artikel