kunststofsector
Milieu

Uw loopbaan in de kunststofsector start hier

20.10.2022
door Fokus Online

Sinds 2013 biedt PlastIQ in samenwerking met VDAB tewerkstellingstrajecten aan voor werkzoekenden in de kunststofsector. Reeds 423 operatoren vonden zo hun weg naar een duurzame job in Vlaanderen. Momenteel zijn er nog veel openstaande vacatures. Drie ervaringsdeskundigen breken een lans voor de sector die onterecht als grote vervuiler wordt gezien.

kunststofsectorUlla Bruggeman
Management Assistent PlastIQ

Wat betekent PlastIQ voor u? 

“PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren. Onze missie is zowel de competenties van werknemers in de kunststofsector te verstevigen, nieuwe medewerkers warm te maken voor een loopbaan in een kunststofbedrijf en het bouwen van bruggen tussen onderwijs en kunststofindustrie. We bieden zowel een klassiek tewerkstellingstraject aan voor operatoren kunststofverwerking, wat zes weken duurt gevolgd door een stage van vier weken.”

“Daarnaast bieden we ook een nieuw en kort tewerkstellingstraject aan voor productiemedewerkers kunststoffen. In dit traject van tien dagen leren werkzoekenden wat nodig is om het kunststofproductieproces vlekkeloos te laten verlopen. Van het opstarten van een machine, het inpakken van de producten tot het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Daarnaast is er ook een heftruckattest aan gekoppeld zodat deze toekomstige medewerkers ook kunnen ingeschakeld worden in het logistiek proces. Momenteel loopt het traject in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.”

Wat is het grootste misverstand van de kunststofsector?

“Ik denk dat veel mensen niet weten dat de kunststofsector tot de chemiesector behoort. Het is daarmee een van de best betaalde sectoren in ons land. PlastIQ zet als sectororganisatie dan ook sterk in op sensibilisering naar het onderwijs. PlastIQ wil de kunststofsector niet alleen op de kaart zetten bij bedrijven en werknemers, maar ook bij scholen en jongeren. De kunststofindustrie is zeer innovatief en erg toekomstgericht. Omdat jongeren de toekomst zijn, maken we hen graag warm voor onze sector met behulp van onze projecten op maat van het onderwijssysteem. De PlastIQ-projecten focussen op leerlingen in het lager onderwijs, secundair onderwijs als hoger onderwijs. Door interessante projecten te ontwikkelen voor jongeren, hopen we in een eerste fase interesse los te weken bij studenten en in een tweede fase goede medewerkers te vinden voor een vaste tewerkstelling in een boeiende en dynamische sector.”

Welke mogelijkheden biedt de sector? 

“Veel bedrijven zien het opleiden of trainen  van hun medewerkers nog te vaak als een kostenpost. Je kan het echter ook zien als een investering. Met goed opgeleid personeel kan je immers sneller inspelen op veranderingen en innovaties. Je bedrijf wordt dus wendbaarder. Bovendien leidt scholing tot meer motivatie en loyaliteit. PlastIQ zet in op een kwalitatief en gediversifieerd opleidingsaanbod specifiek voor de kunststofverwerkende industrie. We willen zelf ook een tandje bijsteken door een laagje circulaire economie toe te voegen aan de opleidingen. Hiervoor is er nood aan vernieuwende recyclagetechnieken zoals chemische of fysische recyclage. Via het project Upskill en POM West Vlaanderen komt er een circulaire fabriek in het CMC te Kortrijk, waarvan de exploitatie toegewezen wordt aan PlastIQ. Vanaf januari 2023 is die extrusielijn operationeel en kunnen de cursisten ermee aan de slag.”

opleidingenAaron Demortier
Job Coach PlastIQ

Wat betekent PlastIQ voor u?

“Als jobcoach begeleid ik verschillende mensen die ofwel via de VDAB instromen, of mensen die reeds aan de slag zijn en hun competenties willen upgraden. Voor mensen die via de VDAB de opleiding volgen is het gratis, met behoud van de uitkering. Er is tevens voorzien in vergoeding voor woon-werk verkeer en opvang voor de kinderen. In principe kan iedereen de opleiding tot operator volgen, maar belangrijk is wel dat men het Nederlands voldoende machtig is. De theoretische opleiding is vrij technisch en als je dan de taal niet beheerst loop je te snel achter. Er zijn geen specifieke diplomavereisten, wel is de attitude en het leervermogen belangrijk. Je moet de leerstof kunnen verwerken, opslaan en begrijpen. Interesse hebben in de materie, misschien wat basiskennis in techniek is aardig meegenomen. Voor de mensen die eerder laaggeschoold zijn is de verkorte opleiding tot productiemedewerker een goede ingang. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote vraag is er voor de mensen die de opleiding volgen werkzekerheid gegarandeerd.”  

Wat is het grootste misverstand van de kunststofsector?

“Het is een sector die blijft groeien. Op deze manier zorgt de sector voor een duurzame tewerkstelling en betrouwbare werkgevers. Dat beeld schiet er bij veel mensen al eens bij in. Een samenleving zonder kunststof is eigenlijk ondenkbaar. Van uw tandenborstel, over uw smartphone, tot in de auto. Het bulkt van de onderdelen in kunststof. Het is eigenlijk niet meer weg te denken. Er bestaan enorm veel misverstanden over het vervuilende aspect van de kunststofsector. Tal van producten krijgen een tweede leven door de doorgedreven recyclagemogelijkheden. En alternatieven als hout of metaal zijn echt niet beter als je het bekijkt vanuit duurzaamheidsaspect. Burgerinitiatieven als ‘mei plasticvrij’ zijn goedbedoeld, maar slaan de bal mis. Ja, plastic wordt veelvuldig gebruikt in wegwerpproducten. Maar net daarom moeten we meer inzetten op het hergebruik, inzamelen en recycleren van grondstoffen. Het is ook een deel opvoeding van de consument, meer dan een probleem van de sector die echt wel inzet op hergebruik en de circulaire economie.” 

Welke mogelijkheden biedt de sector? 

“De vraag naar personeel is en blijft groot. Vorig jaar hebben we ruim 130 werkzoekenden opgeleid. Het is een boeiende en uitdagende sector die zeker naar duurzame tewerkstelling alleen maar blijft groeien. De kunststofverwerkende industrie stelt in Vlaanderen alleen al meer dan 34.000 werknemers te werk. De vrees voor outsourcing naar pakweg Azië is er niet, in tegenstelling tot andere sectoren. De grote toegevoegde waarde in eindproducten en de soms grote volumes maken dat het transport alleen al onbegonnen werk is. De productie blijft dus dicht bij huis. Ook de groeiende aandacht naar milieuproblematiek en recyclage biedt grote kansen voor de blijvende groei van de sector die op dat vlak echt vooruitstrevend is.”

kunststofsectorPascal Arijs
Operator Stockplastics

Wat betekent PlastIQ voor u? 

“Ik kom oorspronkelijk uit de horecasector. Maar ik overwoog een carrièreswitch omdat ik het een beetje had gezien in de horeca, met de drukte en de vele flexibele uren. Via de VDAB heb ik verscheidene opleidingen gedaan, en kwam ik ook op die manier in contact met PlastIQ. Aanvankelijk volgde ik de verkorte opleiding voor productiemedewerker in de kunststofsector. Maar omdat ik zin had in iets meer heb ik ook de opleiding tot operator gevolgd. Ik was geïnteresseerd geraakt in de sector die voor mij compleet nieuw was. Ik vond het boeiend hoe je van niks naar een volwaardig eindproduct gaat. Na mijn opleiding en stage kon ik aan de slag bij Stockplastics, waar de opleiding op de werkvloer feitelijk verder gaat. Ik bedien er machines in de spuitgieterij, waar we tal van producten maken. Deurknoppen, fietsonderdelen, groentebakken, je kan het zo gek niet bedenken. Het is ongelooflijk boeiend, en ik leer elke dag nog bij over de verschillende materialen en hun specifieke eigenschappen.” 

Wat is het grootste misverstand van de kunststofsector?

“Dat het een vervuilende sector zou zijn. Niks is minder waar, merk je een keertje je er aan de slag bent. Het is niet alleen een noodzakelijk product, het is ook een voorloper in recyclage. Wist u dat er sommige kunststoffen tot tien keer hergebruikt worden via recyclage? Ze worden gesmolten en herwerkt in andere eindproducten. Het is ook helemaal geen vuil werk, zoals sommige mensen denken. Hier geen rook- of gasontwikkelingen. Ik zie het eerder als een hoogtechnologische job met heel veel raakvlakken. Er komt wat metaalbewerking bij kijken, kennis van de pneumatiek, een stukje laswerk. Het gaat over temperaturen en machine instellingen. En wat enorm fijn is, is het feit dat je het eindproduct meteen ziet en ook veelvuldig tegenkomt in de samenleving.”  

Welke mogelijkheden biedt de sector? 

“Ik ben hier nu sinds mei aan de slag en ik leer nog elke dag bij. Het is voor mij een mooie leerschool in een enorm boeiende sector. Het is heel gevarieerd ook: van het afnemen van matrijzen, tot het spuitgieten zelf. Ik besef dat ik nog veel moet leren, want de opleiding duurt slechts enkele weken. Het is een goede basis, maar ik heb het gevoel dat ik nog voor jaren aan nieuwe leerstof heb, zo variabel is het werk. Ik ben tevreden dat ik als operator aan de slag kon, ik voelde dat er meer in mij zat. En dat is ook zo ervaren door de mensen bij PastIQ gedurende mijn opleiding als productiemedewerker.” 

INFO: Het volledige en actuele opleidingsaanbod voor werknemers/bedrijven vind je hier: https://opleidingen.plastiq.be/

INFO: Het volledige en actuele opleidingsaanbod voor werkzoekenden vind je hier: Kom langs voor een babbel met een KIEM coach | KIEM (kunststofiseenmissie.be)

Vorig artikel
Volgend artikel