digitalisering
Milieu

Tijd én geld besparen als bedrijf door digitalisering

Als bedrijf of zelfstandige ken je het wel: al die administratieve rompslomp die in orde gebracht dient te worden zodat alle technische installaties in regel zijn met de wetgeving. Zou het niet veel makkelijker zijn om al die data te verzamelen in een duidelijk online overzicht? En wat als je dat ook nog eens op een duurzame manier kunt doen?

De nood aan digitalisering wordt almaar groter, en bovendien komt er ook steeds nadrukkelijker het aspect ‘duurzaamheid’ bij. Hoe vindt je onderneming de balans tussen enerzijds de hedendaagse uitdagingen en anderzijds de verplichting om te voldoen aan de strikte wetgeving? We vroegen het aan Timmy Maris, founder van Climapulse, een online platform voor de registratie en het beheer van klimaatinstallaties.

Waarom die nood aan duurzame digitalisering?

Timmy Maris: “In 2009 kwam mijn vader naar me toe met de vraag om software te ontwikkelen die een oplossing kon bieden voor de strikte verstrenging van de wetgeving, met het oog op duurzaamheid. Hij was destijds koeltechnieker en merkte de hoge nood voor digitalisering op. Hij was op zoek naar een oplossing om aan de complexe wetgeving rond koelinstallaties te voldoen. Dat leidde tot de oprichting van de voorloper van Climapulse. Er volgden meteen veel aanvragen van andere bedrijven voor de digitalisering van al hun data. Door alle informatie te bundelen op één plaats krijg je niet alleen een beter overzicht, maar kun je ook snel handelen in het geval van milieuvervuilende lekken. Je ziet zo immers heel duidelijk wanneer het lekverlies bepaalde drempels overschrijdt. Door hen administratieve rompslomp te besparen, kunnen installateurs zich focussen op hun installaties.”

We bieden nu ook een volledig Franstalig totaalpakket aan, waardoor we ons bereik in Wallonië willen vergroten, net omdat we merken dat de nood ook daar hoog is.

In 2021 presenteerde de Vlaamse overheid de Green Deal. Jullie spelen een rol in het plan om het gebruik van F-gassen als koelmiddel af te bouwen in supermarkten en voedingswinkels en in te zetten op duurzame koeling.

“De Green Deal wil letterlijk ‘vergroenen’ door schadelijke F-gassen af te bouwen. Het koelmiddel dat de installaties gebruiken om de temperatuur van de lucht af te koelen, is extreem milieuonvriendelijk. Iedereen weet dat CO2 slecht is voor het klimaat, terwijl het koelmiddel R32 nog steeds 675 keer zo vervuilend is. De Vlaamse overheid vroeg ons om een balans te vinden tussen de hedendaagse uitdagingen enerzijds, en het voldoen aan de strikte wetgeving anderzijds, speciaal toegespitst op de retailketens. Onze taak was het verzoenen van die twee, zonder al te drastische maatregelen. Enkel nog met natuurlijke koelmiddelen werken is praktisch onhaalbaar, maar wat kunnen we wel doen om de impact op het klimaat te verminderen? Die zaken brachten wij in kaart door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, van installatiebedrijven over eigenaars tot softwareleveranciers. We keken samen welke data er verwerkt werd, en wat we hieruit konden leren om bepaalde inzichten te verkrijgen. Op die manier werd duidelijk welke problemen er speelden, en hoe die aangepakt konden worden.

We hebben altijd een heel nauw contact gehad met de overheid om de regelgeving goed te kunnen interpreteren en vertalen naar de praktijk. We bieden nu ook een volledig Franstalig totaalpakket aan, waardoor we ons bereik in Wallonië willen vergroten, net omdat we merken dat de nood ook daar hoog is. Nog te veel installateurs zijn niet op de hoogte van wat ze moeten doen. Als er wetswijzigingen zijn vanuit de overheid, vertalen wij dit voor de installateurs: wat bedoelen ze juist, wanneer is aan deze wet voldaan…”

Wat hebben bedrijven en installateurs aan de digitalisering van alle data van hun installaties?

“Het bespaart je bedrijf vooral veel tijd, doordat je alle info in een toegankelijk overzicht ter beschikking hebt. Ten tweede kun je gemakkelijker voldoen aan de strenge en soms ingewikkelde wetgeving. Er is een heel wetgevend kader rond koelmiddelen dat vertrekt vanuit verschillende standpunten. Dat is doorheen België verschillend, omdat we bestaan uit drie regio’s: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Als alle data van je bedrijf gedigitaliseerd en gebundeld zijn in één overzicht kun je deze informatie snel terugvinden. De correcte regionale wetgeving wordt automatisch toegepast op basis van de werkelijke locatie van de installatie. Ook moet de installateur iedere gram koelmiddel registreren, want elk F-gas heeft een bepaalde GWP-waarde (global warmth potential), wat gelinkt is aan hoe schadelijk dat koelmiddel is voor het milieu. Via digitalisering kun je een digitaal logboek bijhouden, wat van pas komt tijdens een milieucontrole.”

digitalisering

Ook eigenaars kunnen data van installaties van hun gebouwen digitaliseren. Wat zijn daar de voordelen van?

“Een installateur kan een milieucontrole krijgen op het gebruik en verbruik van zijn koelmiddelen, maar ook een eigenaar. Op Climapulse Connect, ons tweede platform, kunnen eigenaars de wetgeving raadplegen die geldt voor hun specifieke installaties en locaties. Neem nu een supermarkt die filialen heeft over heel België, en die rekening moet houden met de wetgeving van drie regio’s. Dan is een centraal overzicht van al deze informatie wel handig, lijkt me.

De eigenaar is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met zijn installaties. Maar heeft vaak geen overzicht omdat zijn techniekers dat allemaal bijhouden. Daarom ontwikkelden we een portaal waar al deze gegevens gebundeld zijn. Op die manier zit de eigenaar terug in de driver seat om zelf de beslissingen te nemen. Bij controles kun je dan voorleggen welke handelingen er hebben plaatsgevonden, en kun je de nodige data opvragen om aan te tonen dat je aan alle wetten voldoet.”

Kunt u enkele voorbeelden geven?

“Denk aan instanties van de gemeente, zoals het stadhuis, de brandweer, of scholen, met allemaal verschillende installaties. Ziekenhuizen zijn grote campussen bestaande uit verschillende gebouwen en installaties, perfect geschikt voor de digitalisering van data. Tankstations hebben misschien maar vier installaties per station, maar als er honderden over heel België verspreid zijn, heb je een centraal overzicht nodig. Vroeger was dat er niet en lag er overal een papieren logboek. Maar dan weet je dus pas wat erin staat als je overal ter plekke gaat kijken. Van infrastructuuruitbaters van luchthavens tot transport, chemie en andere industriële spelers.. Het zijn allemaal voorbeelden van eigenaars die baat hebben bij de digitalisering van hun data.”

15.09.2022
door Fokus Online

In samenwerking met

Climapulse is een online platform voor de registratie en het beheer van klimaatinstallaties. Het helpt installateurs om hun werk beter te organiseren en al hun werkzaamheden digitaal te registreren, om zo te kunnen voldoen aan de specifieke regelgeving. Eigenaars kunnen via het portaal de volledige levenscyclus van al hun installaties opvolgen en zo ook alle wettelijke attesten en onderhoudslogboeken raadplegen of downloaden.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel