Home Maatschappij Milieu Schone lucht gewenst

Schone lucht gewenst

Hoewel de burger bezorgd is over de luchtvervuiling, blijft de auto volgens een studie van FOD Mobiliteit met 65,5 procent zijn favoriet voor de woon-werkverplaatsingen. Dit terwijl slechts 17,7 procent het openbaar vervoer gebruikt.  Maar er is een (r)evolutie in opkomst.

Onze lucht is vervuild. Zo vervuild dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks wereldwijd 6,5 miljoen mensen vroegtijdig door sterven. Waarom wordt er niet sneller ingegrepen? In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevroeg marktonderzoekbureau Indiville lokale overheden over de luchtkwaliteit. Wouter Samyn van Indiville, legt uit: “Uit ons onderzoek bleek dat er een gebrek aan kennis is bij Vlaamse ambtenaren, wat hen belet concrete acties te ondernemen. Daarnaast wordt het probleem soms onderschat. En wanneer ze wel actie willen ondernemen, stuiten ze vaak op weerstand van hogerhand. Luchtkwaliteit is immers niet tastbaar, waardoor het makkelijk is om het probleem te minimaliseren. Sinds de media het bewustzijnsproces echter op gang trokken, ligt de burger er wel degelijk van wakker.”

Indiville stelde inderdaad vast dat mobiliteitsonderzoeken de luchtkwaliteit stiefmoederlijk behandelen en dat enkel het uitbouwen van het fietsbeleid of de leefbaarheid van de binnenstad aan bod komt. Jo Steyaert, Indiville: “Wij raden daarom alle actoren op hoog niveau aan om beter samen te werken rond luchtkwaliteit en de aanwezige kennis te bundelen, want die laatste is te versnipperd.” Zo werken de Bond Beter Leefmilieu en de fleetmarkt al een tijd samen rond elektrische wagens en doen ze gezamenlijke aanbevelingen naar het beleid toe. “Volgens onze studies willen mensen met bedrijfswagens bewust ‘ontdieselen’ en meer kiezen voor elektrische en hybride modellen,” aldus Steyaert.

Ook vervoersmaatschappij De Lijn evolueert in de groene richting. Niet alleen hebben haar bussen al jarenlang een roetfilter, die de uitstoot van het bijzonder schadelijke fijn stof met meer dan 90 procent vermindert, haar busvloot telt nu al het grootste aantal hybride bussen van de Benelux. Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Dankzij een nieuwe bestelling van 80 hybride bussen zal ons dieselverbruik tegen 2020 met 1,8 miljoen liter per jaar dalen en zal 5200 ton CO2 minder uitgestoten worden. Bovendien willen we vanaf 2019, op voorwaarde dat de prijs nog zakt en de technologie beter op punt staat, uitsluitend bussen met groene aandrijving kopen. Nu kosten elektrische bussen nog zowat het dubbele van een dieselbus met een Euro VI-motor en moet je ook de laadinfrastructuur erbij rekenen. Daarnaast zijn we van plan om vanaf 2025 in stedelijke omgevingen uitsluitend elektrisch te rijden, maar dan moeten er wel snellaadinstallaties langs de trajecten komen.”

Sinds de media het bewustzijnsproces op gang trokken, ligt de burger wel degelijk wakker van de luchtkwaliteit

– Wouter Samyn

Om die grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen, zal er dus van de energiesector een inspanning nodig zijn. Energiezuinige auto’s en bussen is één ding, maar daarnaast wil de Vlaamse overheid een betere bereikbaarheid van scholen, bedrijven en belangrijke maatschappelijke bestemmingen waarbij de verschillende vormen van vervoer elkaar aanvullen, de zogenaamde combi-mobiliteit van Minister Weyts. Kesteloot vervolgt: “Een voorbeeld is de groene milieuvriendelijke diesel-electro-hybride Ringtrambus die in afwachting van een Ringtram ingezet wordt op het toekomstige tramtracé en de afstand tussen Heizel en Brussels Airport moet afleggen in 38 minuten. Dankzij doorstromingsmaatregelen en een verbeterde fietsinfrastructuur moet dit 10.000 auto’s per dag van de weg halen, zorgen voor een betere leefbaarheid in de Brusselse Noordrand en ook de overlast van de geplande Ringwerkzaamheden helpen opvangen.” Dat er de komende jaren veel zal bewegen op mobiliteitsvlak laat zich vermoeden, maar het wordt tijd dat de overheid duidelijkheid schept over de fiscale voordelen van het mobiliteitsbudget. Volgens Indiville zou 40 procent van de bedrijven die nu een bedrijfswagen aanbieden, dit willen invoeren en wil 2 op 3 ook fietsen en openbaar vervoer aanbieden. Die beslissing zou dan meteen de mobiliteit en luchtkwaliteit ten goede komen.

tekst Birgit van de Wijer

MEER

Dominique Leroy: Er wordt onderschat hoeveel we bezig zijn...

Dominique LeroyGeen sector die de laatste jaren zo sterk geëvolueerd is als de telecomsector. Telecombedrijven zijn actief op zoek naar de rol die zij te spelen hebben in een wereld vol data. En dat gaat verder dan enkel het faciliteren van een razendsnel netwerk. Proximus-CEO Dominique Leroy laat haar licht schijnen over de recente en toekomstige ontwikkelingen in haar sector.

Logistiek, van ‘commodity’ tot ‘game changer’

logistiek 10 jaar geleden was de logistiek in een onderneming een pure commodity, onder de supervisie van de financieel directeur. Vandaag is net dat middenstuk het hart van veel bedrijven geworden. De supply chain tussen productie en eindklant, met als kloppend hart de distributiecentra, wordt gedreven door de consument/klant

Een rem op de schermtijd

SchermtijdTienermeisjes lopen een groter risico op depressies door sociale media en ook het slaappatroon van jongeren wordt door de smartphone verstoord. Dat is de uitkomst van een grote studie onder 11.000 jongeren in Groot-Brittannië. Gelukkig zijn er wel wat manieren om als ouder de schermtijd van kinderen onder controle te houden.

Bewezen concept, garantie op succes?

ExpertpanelWe kennen ze allemaal, de franchiseketens: je stapt binnen en weet perfect welke producten en/of diensten je kunt verwachten. Dat boezemt de consument uiteraard vertrouwen in. Maar is het voor de uitbater-ondernemer wel een uitdaging om in zo’n bewezen concept te stappen?

Je eigen lichaam, het beste medicijn

menselijk lichaam Ons lichaam is een verbazingwekkend gegeven. Ons lichaam kan op veel momenten zelf instaan voor zelfherstel. Het aanmaken van nieuwe cellen is ook geen probleem voor ons lichaam.

Sixty is the new forty

Walter GrootaersJe zou het hem niet nageven, maar Walter Grootaers van De Kreuners is 63 jaar. Hoe kijkt hij aan tegen ouder worden? Wat zijn de mijlpalen in zijn leven? En waarom verliet hij ooit ietwat depressief het podium van Rock Werchter? “Toen De Kreuners begonnen, dacht ik: dit duurt een jaar of vijf.”