mobiliteit
Leasing

Hoe technologie onze mobiliteit op zijn kop zal zetten


05.01.2022
door Fokus Online

Technologische vooruitgang zal de manier waarop we nadenken over mobiliteit en fleetbeheer de komende jaren drastisch veranderen. Welke technologieën zullen hier een sleutelrol in vertolken en wat zijn de uitdagingen en valkuilen die hieraan verbonden zijn? 

mobiliteitGerd Nees
Be-Mobile

Van welke technologische innovatie binnen de mobiliteit verwacht u het meest op korte termijn?

Met Mobilidata heeft de Vlaamse overheid een enorme stap vooruit gezet m.b.t. innovatie in de mobiliteit. Men werkt naar een hogere verkeersveiligheid, minder files, minder stress bij bestuurders en een betere luchtkwaliteit. Mobilidata verzorgt via C-ITS-technologie de communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en weginfrastructuur. Zo kan men verkeerslichten bijvoorbeeld op groen zetten voor aankomende hulpdiensten of openbaar vervoer. Ook bestuurders informeren over de verkeerssituatie op hun route, zoals bijvoorbeeld toegelaten snelheid, ongevallen of files behoort tot de mogelijkheden. Mobilidata ziet men als de eerste stap naar geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen.

Het slim gebruik van GPS-tracking gebeurt steeds vaker. Hoe kunnen we hier in de toekomst nog slimmer mee omgaan?

Een innoverende toepassing van de GPS-tracking zou een slimme verkeersheffing kunnen zijn. Hiermee kan voor een bepaald type voertuig (cilinderinhoud en/of euroklasse) dat zich op een bepaald ogenblik zich in het verkeer begeeft (weekdag, weekend, spits of geen spits) een aangepaste kost worden berekend. Hiermee kan het principe “de gebruiker en de vervuiler betaalt” worden omgezet in de praktijk. Geconnecteerde voertuigen kunnen deze GPS-informatie ook gebruiken om mobiliteits- of andere diensten aan de bestuurder aan te bieden. Wij denken dan vooral aan het automatisch starten en stoppen van een parkeersessie wanneer u op straat parkeert, waardoor menig boete kan vermeden worden.

Steeds meer spelers evolueren naar een Mobillity-as-a-service (MaaS)-model. Hoe kan technologie deze evolutie verder versnellen?

Op dit moment beperken de succesvolle toepassingen van een vorm van MaaS zich tot een enkele modus van transport. Om een van reis van A naar B mogelijk te maken zonder de modus op voorhand vast te leggen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste gaat het dan over de betrouwbaarheid van de duur van de reis met de verschillende modi, wat neerkomt op realtime tracking van openbaar vervoer. Ten tweede moet ook de mogelijkheid tot vergelijken van de kost van een reis over verschillende modi worden geïncorporeerd. Tot slot dient er een betalingsmogelijkheid voor alle vormen van vervoer te worden betrokken in dit verhaal. Vandaag is dit alles al technologisch realiseerbaar, enkel de toepassingen moeten nog worden uitgerold. 

technologieYves Molenbruch
VUB (BUTO-MOBI) 

Van welke technologische innovatie binnen de mobiliteit verwacht u het meest op korte termijn?

Het komende decennium zal ons mobiliteitslandschap ongetwijfeld sterk veranderen door de elektrificatie van het wagenpark. Toch mogen we die elektrificatie niet beschouwen als een allesomvattende oplossing. Enerzijds gaat dit gepaard met grote achterliggende uitdagingen, zoals de uitrol van laadinfrastructuur en het opwekken van groene stroom. Anderzijds zullen elektrische wagens, hoewel ze bijdragen CO2-reductie, onze mobiliteitsknoop niet ontwarren. We moeten blijven streven naar een modal shift via de combinatie van een uitgebreider en kwalitatiever openbaarvervoeraanbod en een eerlijker mobiliteitsbeleid waarin rekeningrijden geen taboe mag zijn en men identiek dient te implementeren in de drie gewesten.

Het slim gebruik van GPS-tracking gebeurt steeds vaker. Hoe kunnen we hier in de toekomst nog slimmer mee omgaan? 

GPS-tracking laat toe om de posities van voertuigen in real time te bepalen. Enerzijds kan men die info, mits toelating van de bestuurder, door derde partijen gebruiken om hun dienstverlening te optimaliseren. Meerdere koeriersbedrijven en wagenfabrikanten voeren vandaag bijvoorbeeld proefprojecten uit rond ‘trunk delivery’, waarbij koeriers op elk moment van de dag pakketjes kunnen afleveren in de kofferruimte van wagens. Gegevensbescherming blijft hierbij uiteraard wel een belangrijke bezorgdheid. In een leasingcontext kan men GPS-tracking ook laten gebruiken door eigenaars of leasingbedrijven voor de automatische registratie van ritten, werkuren of afgelegde kilometers, alsook voor locatiebepaling in geval van diefstal.

Steeds meer spelers evolueren naar een Mobillity-as-a-service (MaaS)-model. Hoe kan technologie deze evolutie verder versnellen?

MaaS-systemen vormen een steeds belangrijkere schakel in onze dagelijkse mobiliteit. In de stad gebruikt men flexibele vormen van gedeelde mobiliteit al vaak. In het kader van het Vlaamse decreet Basisbereikbaarheid zal binnenkort ook in landelijke gebieden een grotere nood aan MaaS ontstaan. Zo spitst men vanaf 2023 het busaanbod sterker toe op de grote verkeersassen, waardoor reizigers in landelijke gebieden deels aangewezen zullen zijn op bijvoorbeeld flextaxi’s. Deze combimobiliteit zal men coördineren door een digitale mobiliteitscentrale. Dat biedt opportuniteiten om het mobiliteitsaanbod maximaal vraaggestuurd te maken, al riskeren personen met minder digitale vaardigheden hierdoor wel in vervoersarmoede te belanden.

mobiliteitTony Verhelle
newmobility.news

Van welke technologische innovatie binnen het fleetbeheer verwacht u het meest op korte termijn?

In het kader van de verduurzaming van het autogebruik, zeker ook in fleetverband, is het interessant om te zin hoe het monitoren van de voertuigen zal evolueren. Binnenkort hebben zowat alle nieuwe voertuigen OBD (On Board Diagnostics) II of nog gesofisticeerder, de voertuigen hebben dus geen geheimen meer voor wie de sleutel heeft. Uit al die data kan men heel wat afgeleiden, ook aanbevelingen voor een zo duurzaam mogelijk gebruik. De keerzijde van de medaille, die men zeker ook in het oog moet houden, is het ethische en personeelsvriendelijke gebruik ervan. Een grotere functionaliteit op allerlei vlakken mag zeker geen aanleiding geven tot ongepaste controletechnieken.

Het slim gebruik van GPS-tracking gebeurt steeds vaker. Hoe kunnen we hier in de toekomst nog slimmer mee omgaan?  

GPS-tracking sluit voor mij aan bij de problematiek van de eerste vraag. Goede tracking is een element van veiligheid en kan erg goede diensten bewijzen bij de organisatie van logistieke stromen en bij de info die men daarover kan/mag doorspelen aan de eventuele andere spelers die bij de verschillende vormen van mogelijke dienstverlening komen kijken. Langs de andere kant zal men ook hier zeer sterk moeten letten op het begrenzen of afschermen van bepaalde trackingmogelijkheden met het oog op de privacy van de werknemers of van de op een andere manier betrokken personen. Technologie mag dan al neutraal zijn, het gebruik ervan is dat vaak een heel stuk minder.

Steeds meer spelers evolueren naar een Mobillity-as-a-service (MaaS)-model. Hoe kan technologie deze evolutie verder versnellen?

De evolutie naar Mobility as a Service (MaaS) is onomkeerbaar. Steeds meer mensen zullen via digitale weg op zoek gaan naar de beste oplossingen voor hun mobiliteitsbehoeften, die trouwens ook van dag tot dag kunnen verschillen. Een systeem dat alle mogelijke vervoersmodi beheert en eenvoudig bedienbaar is, zal uiteindelijk heel succesvol zijn. Ook het duurzaamheidsaspect is hier niet uit weg te denken. Mobility-as-a-Service zal echter pas echt aanslaan als het voor velen ook steeds de oplossing kan bieden voor hun mobiliteitsproblematiek en we zo dus kunnen gaan spreken van Mobility-as-a-Solution. In elk geval kan dit de wereld van het transport, in de breedste zin van het woord, helemaal op zijn kop zetten in een verdere toekomst.

Vorig artikel
Volgend artikel