burgemeester
Maatschappij

Klimaatneutraal met kansen voor iedereen

21.01.2020
door Daan Vanslembroeck

Over dertig jaar zit onze eeuw in de helft. Voor de grote steden een enorme opdracht om de bevolking voor zich te winnen. Ecologie, mobiliteit, duurzaamheid, welzijn en welvaart: hete hangijzers die de burger met argusogen volgt als hij of zij naar de stembus trekt. Een stad moet goed aanvoelen en mee evolueren. Wij polsten alvast bij de burgemeester van Gent, Brussel en Brugge naar hun ambities voor een moderne stad in 2050. 

Dirk De Fauw
Burgemeester Brugge

Hoe wordt uw stad tegen 2050 nog leefbaarder gemaakt?

“Brugge behoort tot de meest leefbare steden van Vlaanderen, maar telt ook heel wat bezoekers, meer dan acht miljoen per jaar. Het toeristisch bezoekersmodel wordt gestroomlijnd op duurzaamheidsdoelen, waarbij leefbaarheid van de binnenstad én kwaliteitsvolle bezoekersbeleving centraal staan. Daarnaast wordt ingezet op een duurzame wooninfrastructuur met een versnelde renovatie van het woonpatrimonium en duurzame mobiliteitsstromen met een autoluwe binnenstad en een performant systeem van CO2-neutraal openbaar vervoer en deelvervoer. Sociaal zal de stad de sterke vergrijzing aangrijpen om zich als zorgregio sterker te profileren: de buurt-, ambulante en residentiële zorg maakt dat langer thuiswonen de regel wordt.”

Waarom zal werken in een stad tegen die tijd nog aantrekkelijk zijn?

“In 2050 bepalen algoritmes én AI nog veel meer dan nu ons leven en werk. De netwerksociety zet zich onverminderd door, maar het stedelijk milieu met zijn face-to-face ontmoetingen en creatieve impulsen blijft de motor van verandering. Brugge zal zich als economische en duurzame groeipool blijven profileren. In de maaksector zal vooral de investering in Energiehaven Zeebrugge bijkomende groei genereren. Als strategisch gelegen kleine centrumstad zal de stad een grote woon- en leefkwaliteit koppelen aan de creatie van werkplekken voor afstandswerkers. De goede ontsluiting voor fietsverkeer en openbaar vervoer houdt Brugge gezond toegankelijk voor de ruimere periferie, zodat het een aantrekkelijke werk- en bestemmingsstad blijft.”

Wat mogen we verwachten inzake welzijn?

“De grote ambitie is om het vertrouwen te maximaliseren en Bruggelingen uit te nodigen om initiatief te nemen bij het vormgeven van de stad. Nieuwe structuren en vormen van actief burgerschap via buurtgerichte activiteiten, het versterken van burger- en buurtbudget en het ondersteunen van burgercoöperatieven moeten helpen de doorstart te maken naar de stad van de toekomst. Naast materieel welzijn en een goede dienst- en zorgverlening zal vooral ook ingezet worden op een goede verbinding tussen bewoners onderling. De toenemende diversiteit van de stad en de toenemende vergrijzing zal een integrerende werking hebben. Daarbij zullen jonge nieuwe Bruggelingen succesvolle combinaties vormen met de bestaande oudere generatie.”

Philippe Close
Burgemeester Brussel

Hoe wordt uw stad tegen 2050 nog leefbaarder gemaakt?

“We zijn de hoofdstad van Europa en met 184 nationaliteiten ook de meest kosmopolitische stad, na Dubai. Zoveel verschillende mensen en achtergronden samenbrengen is een uitdaging van formaat. Maar als het goed wordt aangepakt binnen een duidelijk kader, ben ik ervan overtuigd dat die multiculturaliteit een troef is. Een verrijking! Daar willen we naartoe met Brussel. Een stad waar iedereen een plaats heeft. Waar iedereen zich goed kan voelen. We willen tegen 2050 van Brussel de meest internationale stad ter wereld maken, door in te zetten op goed onderwijs. Maar ook via cultuur, stadsvernieuwing en woonbeleid. Brussel moet een stad zijn waar elke burger zijn eigen toekomstperspectieven kan hebben.”

Waarom zal werken in een stad tegen die tijd nog aantrekkelijk zijn?

“Steden zijn de toekomst. Tegen 2050 zal 70 procent van de wereldbevolking in steden wonen. Dat is mooi, maar beleidsmakers moeten de steden dan ook in dat opzicht herdenken. Niet enkel moeten steden tegen 2050 aantrekkelijk zijn om in te werken. Maar ook om in te wonen, om te bezoeken en school te lopen. Steden hebben het voordeel alles op wandelafstand te hebben. Verplaatsingen zijn korter en alle diensten zoals scholen, kinderopvang, bakkers, ziekenhuizen, kantoren en woonwijken bevinden zich op wandelafstand van elkaar. Vanaf de start van mijn mandaat als burgemeester heb ik met mijn college er werk van gemaakt om Brussel te laten ontwikkelen naar een stad waar ‘alles op tien minuten’ te bereiken is: une ville de proximité.”

Wat mogen we verwachten inzake welzijn?

“Als burgemeester ben je een beetje een ouder voor je burgers. En uiteraard neem je als ‘vader’ beslissingen om het welbevinden en geluksgevoel van je burgers te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat een sterke sociale zekerheid daar een van de kernelementen van is. Dat zal ervoor zorgen dat iedereen zich gesteund voelt en kansen krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. We vieren dit jaar de 75 jaar van de sociale zekerheid. Het zou mooi zijn als we voor haar 100ste verjaardag kunnen zeggen dat we erin geslaagd zijn een sociaal en solidaire maatschappij gecreëerd te hebben. Waar het geluksgevoel van de burgers vergroot is.”


Matthias Decler
Burgemeester Gent

Hoe wordt uw stad tegen 2050 nog leefbaarder gemaakt?

“Het Gent van 2050 wordt gemaakt samen met de Gentenaars. Hun ervaringen en inzichten worden maximaal aangewend om de straten, buurten en wijken van de stad nog aangenamer te maken om in te wonen, werken en leven. De E17, die lang geleden door Gent sneed, is ondertunneld. Door kwalitatief hoger te bouwen, met een verwevenheid van functies, houden we ruimte vrij voor groenzones en pleinen als plekken voor ontmoeting. De autosnelwegafrit aan het Zuid heeft een tijd terug plaatsgemaakt voor een groot Gents Central Park. Onze stad is klimaatneutraal. We houden de vinger aan de pols en denken mee met onze stad in functie van de toekomst.”

Waarom zal werken in een stad tegen die tijd nog aantrekkelijk zijn?

“Gent is een vlot bereikbare stad, met een autoluw stadscentrum en rond de stad een gordel van park-and-rides (P+R) waar zelfrijdende elektrische busjes bezoekers tot in het hart van onze stad brengen. Door de grote verwevenheid van functies is het aangenaam werken in de stad. Wonen, winkelen en ontspannen kan nabij de werkplek in een bruisende omgeving met een grote diversiteit aan cultuur en horeca. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat zorgt voor voldoende jobs. Aangepast werken maakt dat langer werken doenbaar blijft.”

Wat mogen we verwachten inzake welzijn?

“Gent is een open en solidaire stad, waar we allemaal anders zijn, maar wel allemaal Gentenaars. Het Gent van 2050 is een echte kansenstad waar iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, de mogelijkheid krijgt om een eigen toekomst uit te bouwen. Goed onderwijs, perspectief op werk, kwalitatieve zorginstellingen en aandacht voor levensbestendig wonen maakt van Gent een aantrekkelijke stad. Waar iedereen zich goed voelt ongeacht zijn of haar leeftijd.”

Vorig artikel
Volgend artikel