hobby
Carrière

Waarom je hobby een plek op je cv verdient

06.02.2021
door Hermien Vanoost

Ook zonder echte werkervaring kun je indruk maken bij werkgevers. Denk bijvoorbeeld maar aan al die vaardigheden die je via je hobby ontwikkelde – de jeugdbeweging, sportclub of tekenschool… Dat je ‘relevante ervaring’ ruim mag interpreteren, is ook wat deze drie hr-specialisten vertellen.

KOEN VAN DEN BREEN.
Hoofd Learning, Hoofd Talent bij Umicore

Waarop letten jullie bij het rekruteren van pas afgestudeerden?

“Of de kandidaat de cultuur en de waarden van ons bedrijf deelt, is voor ons een belangrijke vraag. We proberen ook een inschatting te maken van de technische vaardigheden op basis van het behaalde diploma, alvorens de kandidaat uit te nodigen. We peilen naar hobby’s, stages, vrijwilligerswerk of ervaringen in een jeugdbeweging. Je kunt al wat afleiden uit de keuzes die jongeren in het verleden maakten, maar het blijft belangrijk om met een open geest het gesprek aan te gaan. Wie bijvoorbeeld scoutsleider was, is namelijk niet per se een leidersfiguur. Daarom vragen we naar concrete situaties: Welke reactie volgde en wat was de redenering erachter? Op welke waarden werd er beroep gedaan in die situatie?”

Wat doen jullie om de soft skills van jonge werknemers verder te ontwikkelen?

“Anders dan bij technische vaardigheden, is het bij soft skills – zoals overtuigingskracht, samenwerking, aanpassingsvermogen – veel moeilijker om correct in te schatten waar een sollicitant precies staat. Op de werkvloer wordt het vaak pas duidelijk waar de noden zitten. Daarom bekijken we individueel welke opleidingen nuttig zijn. Via ontwikkelingsgesprekken houden we dit in de gaten en sturen bij waar nodig. Specifiek voor jongeren zijn er ook nog de startersprogramma’s, zoals het Traineeship en het Young Graduate Programma: Trajecten van 1,5 à 2 jaar waarbij ze via projectwerk het bedrijf leren kennen. Die programma’s zijn bedoeld voor de verdere ontwikkeling van zowel technische skills als werkattitude.”

Wat is jouw advies voor jongeren die straks op de arbeidsmarkt komen?

“Welke job je later ook zal uitoefenen, bepaalde vaardigheden heb je altijd nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld over werken in teamverband, probleemoplossend denken en vlot communiceren. Wees je daar van bewust en probeer er al tijdens je schoolloopbaan aandacht voor te hebben. Heb je een sollicitatiegesprek in het vooruitzicht, bedenk dan op voorhand welke soft skills jij in de verf wilt zetten en hoe je dat wilt doen. Denk na over voorbeelden en situaties waarin die vaardigheden mooi tot uiting komen. Bereid ook zelf enkele vragen voor die je aan de rekruteerders wilt stellen. Op die manier zal ook jij beter kunnen inschatten of het bedrijf, de job en het team iets voor jou zou kunnen zijn.


SIGRID VAN DEN BERGHE.
Hoofd Learning & Talent Development bij Lidl

Waarop letten jullie bij het rekruteren van pas afgestudeerden?

“Voor mij persoonlijk zijn het vooral de people skills die de doorslag geven. Wij screenen bijvoorbeeld doelbewust op klantgerichtheid. Ook jongeren die nog geen concrete werkervaring hebben, kunnen dergelijke vaardigheden al goed ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld als voorzitter van hun sportclub of via groepswerken voor school. Zien we potentieel, dan nodigen we de jongeren uit voor een bootcamp van 48 uur, om hen beter te leren kennen. Na afloop krijgen ze een uitgebreid verslag van hun competenties mee, en hoe ze die verder kunnen ontwikkelen. De deelnemers die het meest met het DNA van Lidl matchen en ons van hun groeipotentieel kunnen overtuigen, bieden we een contract als management trainee aan.”

Wat doen jullie om de soft skills van jonge werknemers verder te ontwikkelen?

“Zelf heb ik het liever over people skills in plaats van soft skills. De term ‘soft’ laat uitschijnen dat het makkelijk is en weinig moeite kost om die vaardigheden aan te leren. Maar het tegendeel is waar. People-vaardigheden zoals leiderschap moet je van nature al wat in je hebben om daarin te kunnen excelleren. Bij de jongeren die via een bootcamp in onze organisatie instromen, zijn die vaardigheden duidelijk aanwezig. Via het management traineeship, dat alles samen 18 maanden duurt, dagen we hen uit om ze verder aan te scherpen. We doen dat vooral via training on the job – waarbij de verantwoordelijkheden gaandeweg uitbreiden – en via coaching en opleidingen in een formele setting.”

Wat is jouw advies voor jongeren die straks op de arbeidsmarkt komen?

“Wees je ervan bewust dat je nog veel te leren hebt op het moment dat je je diploma behaalt. Stel je open om zowel je technische als je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Feedback vragen aan anderen kan daarbij een interessant hulpmiddel zijn. Doe dat bijvoorbeeld al eens in je eigen omgeving. Vraag aan familie en vrienden wat zij over jou en je manier van werken denken. Wat beschouwen zij als jouw sterktes en ontwikkelpunten? Binnen je opleiding kun je er met de promotor van je eindwerk of met de studiebegeleiders over praten. Hoe beter je jezelf kent, hoe sneller je je weg op de arbeidsmarkt zult vinden. Wacht niet tot je afstudeert om je ontwikkeling in handen te nemen.”


INGE DIELS.
Managing Partner Talent bij Deloitte

Waarop letten jullie bij het rekruteren van pas afgestudeerden?

“Bij de selecties laten we ons leiden door de vijf waarden van de onderneming, te beginnen met ‘lead the way’. We zoeken jongeren die initiatief nemen, flexibel en gericht op innovatie zijn. Ook gedrevenheid om kwaliteit neer te zetten, met anderen samen te werken en voor elkaar te zorgen zijn waarden die we willen terugvinden. Eveneens belangrijk is de houding ten aanzien van diversiteit. We willen collega’s die zich openstellen naar anderen en inclusief zijn. Al die kwaliteiten kunnen op verschillende manieren tot uiting komen, via een studie- ervaring in het buitenland, een engagement in de plaatselijke Natuurpunt-vereniging, noem maar op. Voor ons is het belangrijk dat we de passie voelen om er voluit voor te gaan.”

Wat doen jullie om de soft skills van jonge werknemers verder te ontwikkelen?

“Nieuwe medewerkers moeten heel goed weten waar Deloitte voor staat en welke verwachtingen we hebben. Daar gaan we tijdens het onboardingtraject dan ook uitgebreid op in. Zo plannen we op de eerste dag al een workshop over integer en kwaliteitsvol werken. Alles bij elkaar voorzien we in het eerste jaar zo’n 150 uur training, zowel over technische als sociale vaardigheden. Feedback leren ontvangen en ermee aan de slag gaan is voor ons een zeer belangrijk onderdeel. Daar blijven we bij iedere nieuwe stap in de carrière aandacht aan besteden. Onder invloed van de coronacrisis werken we nu ook meer rond mentaal welzijn en zelfzorg. We leren medewerkers onder andere om doorheen de dag positieve momenten te creëren.

Wat is jouw advies voor jongeren die straks op de arbeidsmarkt komen?

“Durf uit je comfortzone treden zodat je een breder perspectief krijgt en verplicht bent om jezelf aan te passen. Een ideale manier om dat als student te doen, is op Erasmus gaan. De kans is groot dat je jezelf er zal tegenkomen. Gebruik je studententijd ook om te leren samenwerken en je binnen een groepsdynamiek geëngageerd op te stellen. Dat kan op allerlei manieren, via een groepssport, maar bijvoorbeeld ook via een studentenvereniging. Stage lopen of een studentenjob doen is eveneens waardevol. Je ontdekt er waaruit je energie haalt, maar ook dat je soms minder leuke taken zult moeten uitvoeren om een doel te bereiken.”

Vorig artikel
Volgend artikel