chronisch
Gezondheid

Integrated care voor chronisch zieken

25.11.2019
door Fokus Online

Chronische ziekten vormen een grote uitdaging aangezien ze substantieel doorwegen in de uitgaven. Dit aandeel zal nog stijgen. Door de vergrijzing en de vooruitgang van de geneeskunde. Ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet langer en worden zodus chronisch.

Aangezien chronische ziekten meer zorg vereisen met een hogere frequentie. Zo kan de kostprijs voor de patiënten hoog oplopen, zijn er gerichte maatregelen voorzien. Zo creëerde ze onder meer het statuut ‘chronische aandoening’, gebaseerd op de uitgaven voor gezondheidszorg. En waaraan andere financiële toegankelijkheidsmaatregelen
zijn gekoppeld.

Pilootprojecten

Het RIZIV met de FOD Volksgezondheid omkadert en financiert twaalf pilootprojecten inzake geïntegreerde zorg aan chronisch zieken. Ze doelen op een optimalisering van het gezondheidszorgsysteem door zich te baseren op de drie volgende doelstellingen. De gezondheid van de bevolking verbeteren; de kwaliteit van de zorg verbeteren; de toegewezen middelen efficiënter gebruiken. Ze maken het mogelijk om andere vormen van financiering te overwegen naar een globale begeleiding van de patiënt.

‘Een nieuwe vorm van patiëntenopvolging leidt tot meer autonomie.’

Nieuwe patiëntenopvolging

Mobiele gezondheidstoepassingen maken het mogelijk om via digitale toepassingen voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverleners informatie over zijn gezondheid en welzijn te verzamelen en te delen. Die nieuwe vorm van patiëntenopvolging kan leiden tot minder verplaatsingen, meer flexibiliteit en autonomie. En een optimalere behandeling door een snellere en nauwere opvolging. In 2017 werden 24 projecten van gezondheidsapps weerhouden voor pilootfinanciering. Met betrekking tot diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn en één extra domein varia, bijvoorbeeld oncologie of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Momenteel loopt ook de denkoefening over de wijze waarop telegeneeskunde geïmplementeerd kan worden, bijvoorbeeld voor chronisch zieken.

Re-integratie

Het RIZIV heeft ook bijzondere aandacht voor het thema arbeidsre-integratie van personen met een chronische aandoening. Naast de tools die bestaan vanuit het wettelijk kader (progressieve hertewerkstelling en beroepsherscholing) is er ook het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid dat focust op wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Re-integratie van personen met een chronische aandoening is daarbij een belangrijke onderzoekslijn met de bedoeling concrete beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, via de studies binnen de pijncentra. Het RIZIV zet ook belangrijke stappen naar patiëntenparticipatie. Bijvoorbeeld bij de re-integratie van mensen met een reumatische aandoening. We leggen de focus op initiatieven ten aanzien van vroegere acute problematieken, bijvoorbeeld kanker, die een andere aanpak vereisen ook op vlak van arbeidsmarktparticipatie; zoals de terugkeer tijdens of na een kankerbehandeling.

Vorig artikel
Volgend artikel