windparken
Maatschappij

Innoveren met de windparken in de zeilen

17.09.2019
door Fokus Online

Moderne steden zijn niet alleen steden die er futuristisch uitzien en digitaliseren. Het zijn vooral ook steden die innoveren en een verschil maken inzake duurzaamheid, milieu en groene slagkracht. De impact van een groene stad reikt over welzijn en mobiliteit tot feelgood en gezondheidszorg. Je kunt er niet omheen, werkelijk ie-de-reen heeft ermee te maken. 

En om dat verschil te maken, moeten we de komende jaren kunnen rekenen op hernieuwbare energie op grote schaal. “Dat maakt offshore-wind een van de sleutels tot een duurzame, ecologische toekomst”, vertelt François van Leeuw, CEO Parkwind.

Windmolenparken op zee

Parkwind NV heeft als doelstelling om groene energie te leveren door de bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee. “Parkwind exploiteert momenteel drie operationele offshore-windparken, Belwind (165 Megawatt), Northwind (216 Megawatt) en Nobelwind (165 Megawatt). Een vierde park Northwester 2 (219 Megawatt) is momenteel in aanbouw en zal vanaf 2020 bijdragen aan het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen. We zijn erin geslaagd om onze activiteiten niet alleen in België uit te bouwen. Maar ook in Ierland en Duitsland zijn we actief. Daarnaast hebben we ook de ambitie om buiten de Europese grenzen onze duurzame expertise te verbreden. Dat resulteert in een snelle toename van alternatieve energie. Maar stuurt ook aan op een draagvlak om bewust om te gaan met groene stroom in een moderne, groene samenleving.” 

Als die negen windparken operationeel zullen zijn, zal België beschikken over een totaal van 2200 Megawatt en dat is evenveel als wat twee kerncentrales produceren.

Groene visie

België beschikt met andere woorden over belangrijke bouwstenen om helemaal mee te gaan in een groene toekomstvisie voor onze steden. En bij uitbreiding onze economie. Duurzaamheid is het toverwoord om ons klimaatbeleid uit te rollen. Wanneer je binnenkort voorzien wordt van groene stroom, is de kans groot dat die geleverd wordt door één van bovengenoemde windparken. Van Leeuw: “Belwind telt 55 Vestas-windturbines voor een totale capaciteit van 165 Megawatt. Die produceren al groene stroom sinds 2010. ”

Offshore-windenergie draagt steentje bij

Op het Belgische deel van de Noordzee werd in het ruimtelijk plan een zone afgebakend voor windmolens. Binnen die zone zijn negen domeinconcessies toegekend. Van Leeuw: “Als die negen windparken operationeel zullen zijn, zal België beschikken over een totaal van 2200 Megawatt. Dat is evenveel als wat twee kerncentrales samen produceren. Offshore-windenergie zal op die manier ruim tien procent dekken van de totale elektriciteitsbehoefte in ons land en daar zullen de vier windmolenparken van Parkwind meer dan een steentje aan bijdragen. Om een concreet voorbeeld te geven. Per jaar zullen onze projecten samen 600.000 huishoudens van stroom voorzien. De verdere uitbouw van andere offshore-windparken, met steeds betere technologie. En toch lagere kosten zal dit in de toekomst louter verhogen en daar kunnen mens, milieu en samenleving alleen maar goed bij varen.”

Per jaar voorzien de Parkwind-projecten alleen al 600.000 huishoudens van stroom.

Samenwerking en groei

Voortdurende innovatie is dan ook noodzakelijk. Niet enkel in de technische ondersteuning om groene stroom te leveren. Maar ook in research en development, wat betreft materiaal en opslagmogelijkheden. “We werken samen met verschillende universiteiten en partners om samen onze kennis te vergroten”, sluit Van Leeuw af. “Samen ben je altijd sterker. De energie die we produceren moet ook optimaal ingezet worden zonder dat we tijdens het proces energie verliezen. Maximaal behoud zorgt voor een maximale verspreiding. Groene energie is een must geworden. Laat windenergie, en offshore-windenergie in het bijzonder, alvast een grote stap zijn naar een duurzame planeet met een brede waaier aan milieuvriendelijke toekomstplannen. Ook op andere vlakken kun je innovatie opzoeken. Met onze burgercoöperatie North Sea Wind bieden we bijvoorbeeld de ganse Belgische bevolking de kans om mee te investeren in windenergie op zee en tegelijkertijd van dichtbij kennis te maken met ons vakgebied.” 

Vorig artikel
Volgend artikel