Samenwerken in de zorgketen loont
Gezondheid

Samenwerken in de zorgketen loont

27.02.2021
door Fokus Online

Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar zorg de komende jaren significant stijgen. Overheid en zorginstellingen kijken naar manieren om de zorg efficiënter in te richten. 

Herziening van het zorgstelsel

Nederland vergrijst in rap tempo en ons zorgstelsel kraakt in zijn voegen. Om dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen bieden, zou, volgens het huidige vergrijzingstempo, in 2040 een op de vier Nederlanders werkzaam moeten zijn in de zorg. Terwijl nu al een op de zeven Nederlanders in de zorg werkt. “Dat is natuurlijk een onbegonnen zaak”, becommentarieert Anja Blonk, directeur van het in Gorinchem gevestigde Beatrixziekenhuis. Dat is onderdeel van de zorggroep Rivas. 

Blonk pleit voor een herziening van het zorgstelsel, waarbij een radicale mentaliteitswijziging vereist is. “We moeten afstappen van het denken in ziekte. Mensen gaan naar de dokter met klachten en worden als zieken beschouwd, terwijl ze misschien helemaal niet ziek zijn.” Door de klachten beter in beeld te brengen, kunnen patiënten gerichtere zorg krijgen. En een doorverwijzing naar een specialist is volgens haar lang niet altijd nodig. Een informerend telefoontje van de huisarts naar de specialist kan soms ook volstaan om de patiënt verder te helpen. 

Samenwerken in de zorgketen loont

Kwalitatievere zorganalyse

Het Beatrixziekenhuis bracht zes jaar geleden deze nieuwe manier van werken voor het eerst in de praktijk, onder de titel ‘kwaliteit als medicijn’. Onderdeel van het programma is dat specialisten meer tijd krijgen voor een patiënt. Zo kan er een beter beeld van de klachten gevormd worden. “Daardoor neemt de kwaliteit van zorg toe, stijgt de efficiëntie en dalen uiteindelijk de kosten”, stelt Robert Chabot, voorzitter van de medische staf en neuroloog in het Beatrixziekenhuis. 

Behalve een kwalitatieve zorganalyse is samenwerking met de verschillende zorgverstrekkers in de zorgketen essentieel. Zo staat het Beatrixziekenhuis in nauw contact met zorgketen over de beschikbaarheid van eerstelijnsverblijfbedden. “Als een kwetsbare oudere bij onze spoedeisende hulp komt met een zorgprobleem, maar feitelijk niet ziek is en geholpen zou zijn met tijdelijke zorg in een verpleeghuis. Dan nemen we contact op met onze partners over de beschikbaarheid van een ELV-bed. Een traditionele reflex zou zijn om deze oudere in het ziekenhuis op te nemen”, zegt Chabot.

Sommige mensen hebben moeite met het hectische, moderne leven. Door hen te begeleiden kun je problemen voorkomen.

Specialistische kennis

Een gedeelte van de zorgtaken kunnen worden overgeheveld door specialistische kennis uit het ziekenhuis met andere zorgketens te delen. Het ultieme doel is de zorg zo dicht mogelijk bij huis te houden. Hierbij houdt iedere specialist zich zo veel mogelijk met zijn eigen specialisme bezig. Zo kunnen bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen of het sociaal wijkteam op hun beurt weer taken van de huisarts uit handen nemen.

Ook het voorkomen van gezondheidsproblemen moet hoog op de agenda geplaatst worden in het nieuwe denken. Men moet daarbij niet alleen denken aan zaken als gezond eten en bewegen, benadrukt Blonk. “Ook de mentale toestand van mensen moet aandacht krijgen. Zo hebben sommige mensen moeite met het hectische, moderne leven. Zij lopen kans op stressverschijnselen of een burn-out. Door die mensen te begeleiden kun je problemen voorkomen.”

Afstappen van bestaande financieringssysteem

In de zorgketen van de toekomst moet er mogelijk ook worden afgestapt van het bestaande financieringssysteem. Ziekenhuizen en huisartsen worden vergoed op basis van het aantal patiënten dat zij behandelen. “Hierdoor is er een prikkel om zo veel mogelijk patiënten te ontvangen, maar wordt er ook snel doorverwezen naar een specialist”, aldus Chabot. 

Samenwerken in de zorgketen loont

Beschikbaarheidsvergoeding

Het Beatrixziekenhuis is met een zorgverzekeraar een vaste aanneemsom overeengekomen voor vijf jaar. De leiding van het ziekenhuis noemt het een beschikbaarheidsvergoeding. Blonk: “Deze vergoeding geeft ons financiële zekerheid. Hierdoor zijn we in staat om onze specialisten meer ruimte te geven, is er meer tijd voor een patiënt en kan de specialist bijvoorbeeld vaker overleg hebben met een huisarts over de behandeling van een patiënt.” Zes jaar na de start van het programma kan het ziekenhuis tevreden terugkijken.

Uit een evaluatie door het Centraal Planbureau, IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit kwam naar voren dat de zorgkwaliteit verbeterd is. En hoewel een causaal verband misschien niet direct bewezen kan worden, liggen de zorgkosten per inwoner in de regio Gorinchem 7 procent lager dan het landelijke gemiddelde. 

Kennisverspreiding

Rivas zet de ingezette koers voort onder de titel ‘Kracht van het Netwerk’ en staat te springen om zijn kennis landelijk te delen. Vanuit de nadruk op samenwerken gaf de zorggroep invulling aan de ‘houtskoolschets acute zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door beter samen te werken ziet Rivas samen met huisartsen en andere zorgverleners kansen om de acute zorg in de regio efficiënter te regelen. Rivas Zorggroep is ervan overtuigd dat het met netwerkzorg de juiste weg naar de toekomst heeft ingeslagen. 

Vorig artikel
Volgend artikel