ziekteverzekering
Gezondheid

Meerwaarde van ziekteverzekering was nog nooit zo duidelijk

02.11.2022
door Fokus Online

Dat een goede gezondheid zowat het meest kostbare is waar we als mens over kunnen beschikken, werd tijdens de coronapandemie meer dan ooit benadrukt. De afgelopen twee jaar beheersten besmettingscijfers en de bezettingsgraad van ziekenhuisbedden de actualiteit. Mede hierdoor staan we met zijn allen net iets vaker stil bij onze eigen fysieke en mentale toestand. 

Dat geldt uiteraard niet in het minst voor de pechvogels die in deze periode zelf in een ziekenhuisbed belandden. In die context kwam de werking van het gezondheidszorgsysteem duidelijk in de spotlights te staan. Hoewel dit mechanisme uiteraard niet onfeilbaar is, heeft België hoe dan ook een van de best uitgebouwde systemen ter wereld. Ons land behoort tot de wereldtop wanneer het gaat over medische expertise en infrastructuur. En laat ons eerlijk zijn, de organisatie van de vaccincampagne en vaccinatiecentra was top. De opvangkracht van het medische en paramedische vangnet is met andere woorden bovengemiddeld. Daar mogen we terecht fier op zijn. 

Dit systeem is kostbaar, maar heeft uiteraard ook zijn prijs. Zo blijkt uit cijfers van het RIZIV en de OESO dat onze gezondheidszorg in 2018 (laatst gekende en gevalideerde jaar) ongeveer 31 miljard euro kostte. Dat komt neer op 2700 euro netto per Belg per jaar. Uit berekeningen blijkt dat er van elke 100 euro die we aan belastingen betalen 14,2 euro rechtstreeks naar de gezondheidszorg gaat. Die inkomsten zorgen ervoor dat vandaag zo’n 76 procent van de volledige kost van dit systeem wordt betaald door de publieke overheid. Dat betekent dat 24 procent van het totale kostenplaatje betaald wordt door de patiënt zelf.

Uiteraard bestaan ook voor dit luik verschillende systemen die ervoor zorgen dat de patiënt dit niet zuiver vanuit de eigen portemonnee moet bijdragen. Men kan deze kosten in de praktijk voor een belangrijk deel opvangen door het afsluiten van een ziekteverzekering. Zeker in deze financieel onzekere tijden waarin het leven bovendien alsmaar duurder wordt door de enorme inflatie en energiecrisis kan dit een erg kostbaar en kostenbesparend instrument zijn.

Een indirect gevolg van de coronapandemie is dat we de ontegensprekelijke meerwaarde van deze producten duidelijker zijn gaan inzien. Dat blijkt ook op het terrein. “We zien dat het aantal mensen dat hun ziekenfondsbijdrage niet betaalt sinds de uitbraak van de pandemie duidelijk is afgenomen”, vertelt Wim Van Hecke, algemeen directeur van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. “Daarnaast zien we dat het aantal mensen dat een extra ziekteverzekering afsluit zeer duidelijk in de lift zit. Hier gaat het dan meestal om een hospitalisatieverzekering, maar ook om ambulante of tandverzekeringen.”

Met onze producten bieden wij steeds een antwoord aan de specifieke noden van iedere klant, en dat met sterke polissen aan een marktconforme prijs.

- Wim Van Hecke

Met andere woorden: we zetten met zijn allen steeds meer de stap richting extra verzekeringen rond onze eigen gezondheidsproblematiek. Een concreter bewijs van het feit dat we meer waarde zijn gaan hechten aan onze gezondheid is nagenoeg ondenkbaar. “Wij zien uiteraard deze evolutie. En omdat we denken dat we onze maatschappelijke rol nog beter kunnen vervullen, investeren we als ziekenfonds ook zelf in deze ziekteverzekering”, gaat Van Hecke verder. 

Het is dan ook precies die maatschappelijke insteek die centraal staat voor het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. “Zo weigeren wij voor onze producten niemand op basis van hun medische voorgeschiedenis. Dat is een belangrijk verschil met private hospitalisatieverzekeringen. We zien ook dat heel wat verzekeringen via de werkgever worden afgesloten. Niet iedereen heeft echter het geluk om over een werkgever te beschikken die een hospitalisatieverzekering kan aanbieden. Ook deze mensen moeten kunnen beschikken over solide gezondheidsverzekeringen”, verduidelijkt Van Hecke. 

Anders dan voor bepaalde andere commerciële verzekeringspakketten, beoogt het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen geen winst met zijn producten. Van Hecke: “Wij stellen de toegankelijkheid, prijs-kwaliteit van de polis en persoonlijke aanpak centraal. Met onze producten proberen wij steeds een antwoord te bieden op de specifieke noden van iedere klant. Dat aan een marktconforme prijs.” 

Die bewuste persoonlijke aanpak gecombineerd met sterke polissen werkt. Dat blijkt ook uit het oordeel van consumentenorganisatie Test-Aankoop. “Uit een van hun meest recente vergelijkende studies komen onze ziekteverzekeringen zeer duidelijk naar voren als een van de beste leerlingen van de klas. Daar zijn wij, als een van de kleinere ziekenfondsen in Vlaanderen, uiteraard erg fier op”, besluit Van Hecke.  

Vorig artikel
Volgend artikel