Mariëlle Bartholomeus: Toekomstbestendige zorg, op naar 2030
Gezondheid

Mariëlle Bartholomeus: Toekomstbestendige zorg, op naar 2030

27.02.2021
door Fokus Online
Mariëlle Bartholomeus: Toekomstbestendige zorg, op naar 2030

Mariëlle Bartholomeus: Toekomstbestendige zorg, op naar 2030

Wat hebben we geleerd van de vreselijke coronacrisis voor de toekomst van de zorg? 2020 begon zo mooi met de beste wensen, omhelzingen en zoenen op het nieuwe jaar. Tegelijkertijd vochten mensen voor hun leven in Wuhan. Het leek zo ver weg en het was toch maar een vreemd virus…

Belang van preventie

Niets bleek minder waar. Na Italië moesten wij er in Nederland ook aan geloven. Velen werden ernstig ziek en velen overleden. Er werd naarstig naar een (ic-)bed gezocht en wat hadden we elkaar hard nodig in de zorg. Niet alleen in het ziekenhuis, maar de zorg in de breedste zin van het woord: van huisartsen, wijkverpleegkundigen en ondersteuners tot ziekenhuizen en verpleeghuizen. Tijdens de crisis zagen we saamhorigheid, flexibiliteit en veerkracht. Mensen keken over de grenzen van hun eigen vakgebied. Besluitvaardigheid en medemenselijkheid waren aan de orde van de dag. Het belang van preventie werd duidelijk. 

In mijn visie voor de toekomst wil ik al dit moois vasthouden, zegt Mariëlle Bartholomeus, raad van bestuur Rivas Zorggroep Gorinchem. Ik wil ook over de grenzen van onze eigen instellingen kijken en de gemeenten, GGD’s betrekken. Op die manier kunnen we preventief sturen zonder dat we op een later moment hoeven te genezen. We hebben onze huisartsen (of een zorgplein) waar triage wordt uitgevoerd en waar direct of na digitaal overleg met een specialist tot een advies of behandelplan wordt overgegaan. De mens met een (tijdelijke) zorgvraag beheert zijn eigen dossier, dat door iedere zorgverlener ingezien en gebruikt kan worden, als daarvoor toestemming is gegeven. Ook afspraken zijn digitaal te maken en in te zien en voor eenieder via spraakherkenning op te vragen of te projecteren op een apparaat of televisiescherm naar keuze. 

Eén ding mogen we nooit verliezen: menselijkheid.

— Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en Topvrouw van het Jaar 2020, raad van bestuur Rivas Zorggroep Gorinchem

Zorg is dichtbij en toegankelijk. Bij een acute zorgvraag staan generalisten klaar om te helpen. Daarbij wordt de bekostiging voor acute zorg door middel van beschikbaarheid geregeld, de brandweer wordt immers ook niet per brand betaald. 

Menselijkheid

We zullen werken in regionale netwerken en met elkaar afspreken wat we waar doen met een nieuwe regiobekostiging. Hulpverleners kunnen op meerdere plekken werkzaam zijn. Waar nodig, wordt er vanuit huis gewerkt – ook goed voor het CO2-probleem. We maken gebruik van innovaties en digitalisering maakt zorg op afstand bereikbaar en gewenst.
Eén ding mogen we echter nooit verliezen: menselijkheid.
Door compassievol met onszelf en elkaar om te gaan, gaan we het bovenstaande zeker mogelijk maken. Dat vraagt om leiders die verbinden.

Nu eerst de crisis onder controle krijgen. Met vaccineren is een begin gemaakt. En door een goede samenwerking met de zakelijke, publieke en techsector kan de zorg alleen maar nog beter worden.

Vorig artikel
Volgend artikel