data
Gezondheid

“Langer gezond dankzij wetenschap en data”

28.09.2022
door Fokus Online

De wereld van de zorg staat voor een digitale (r)evolutie waarin wetenschap en het gebruik van data cruciaal zullen blijken in het preventiebeleid van de medische sector. Via slimme technologie kunnen parameters aan elkaar worden gelinkt zodat bepaalde ziektes misschien nooit de kop opsteken.

Preventie is het toverwoord dat moet helpen om onze gezondheidszorg de komende decennia te verlichten. “Aan primaire preventie wordt nog te weinig aandacht gegeven”, vertelt Marius Declerck, CEO van E-Health Venture. “We moeten voorkomen dat mensen ziek worden. De focus ligt nog te veel op tertiaire preventie: investeren in optimale levenskwaliteit eens een ziekte is vastgesteld. Als je ouder wordt, stijgt de kans op ziektes. We moeten ervoor zorgen dat die zo ver mogelijk in de tijd worden geduwd.”

Om die levensstijl aan te passen moet de mindset veranderen. Michael Verschueren, medeoprichter van E-Health Venture, legt uit: “In de moderne maatschappij leven mensen gemiddeld langer, maar ze krijgen vaker te maken met gezondheidsproblemen. Met ons ‘2H center’-project willen we factoren in kaart brengen die een lifestyle switch aanmoedigen. Wetenschap en data moeten we slim gebruiken om mensen langer gezond te houden.” Om dit kracht bij te zetten wordt eind oktober door E-Health Venture een ‘call for project’ opgestart. Verschueren: “Op die manier willen we het belang van preventie extra benadrukken en innovatie binnen dat domein daadkrachtig stimuleren.”

Je moet vooral voor de spiegel staan en in kaart durven brengen wat er niet goed gaat.

“De wereld heeft behoefte aan een ingrijpende verandering in de manier van denken en aanwenden van middelen met focus op preventie. Mensen willen proactief geïnformeerd worden over hun risicofactoren en hoe ze die kunnen minimaliseren”, vertelt Hans Chabert namens 2H center. “Digitale en slimme technologieën bieden een oplossing en zorgen voor een revolutie in de manier waarop consumenten, patiënten, zorgverleners en instellingen met elkaar omgaan en zorg verlenen.”

Verschueren ziet veranderingen bij de patiënt, maar ook in de omgeving die een impact hebben op de levensstijl en de gezondheid van een patiënt. “Er is een omschakeling gebeurd van fysieke naar mentale arbeid, mensen bewegen minder, de mentale vermoeidheid zit in de lift, we hebben schrik om iets te missen, onze voeding is minder kwalitatief en onze work-lifebalans raakt ontregeld. Dat is een basis voor een burn-out of een depressie. Er zijn tools beschikbaar waarbij je mensen kunt screenen, rekening houdend met al die factoren. De rol van data is daarin bepalend. Hoe meer data je hebt, zowel van de fysieke conditie van de patiënt als van de omgeving, hoe meer je in kaart kunt brengen.”

“Bewustwording gaat echter traag”, besluit Verschueren. “Veel mensen beseffen niet dat hun gezondheid achteruitgaat tot ze niet meer te herstellen is. Je moet in kaart durven brengen wat er niet goed gaat. Al te vaak zeggen mensen dat ze over twee jaar wel zullen stoppen met roken, als ze 55 zijn. Die mindswitch moet eerder afgedwongen worden, want vaak is het dan al te laat.”

Vorig artikel
Volgend artikel