Home Maatschappij Gezondheid Internet of Medical Things waakt over je gezondheid

Internet of Medical Things waakt over je gezondheid

Het Internet der Dingen maakt onze huizen slimmer, onze industrie performanter, onze magazijnen veiliger. Nu speelt de technologie ook haar troeven uit in de medische zorg. De inzet: meer comfort en een betere preventie voor de patiënt.

Herinnering aan de intrede van het internet: ontstaan als een netwerk tussen computers waarop mensen informatie met elkaar uitwisselen in de vorm van e-mails en files. “Later zijn we ook objecten aan dat internet beginnen koppelen”, legt CEO Henk Schwietert van innovatief technologie-ontwikkelaar Evalan uit. “Apparaten en voertuigen gingen gegevens naar het internet sturen – en omgekeerd – om die data vervolgens te kunnen opslaan, verwerken en beschikbaar stellen. Dat fenomeen zijn we het Internet of Things gaan noemen. Als het om medische toepassingen gaat, heet dat vandaag Internet of Medical Things.”

Exponentiële dataverwerking

Een aantal factoren hebben de evolutie in IoMT de afgelopen tien jaar opmerkelijk versneld, wijst Schwietert aan. “Er zijn enorme ontwikkelingen geweest op gebied van elektronica en datacommunicatie. Die hebben de mogelijkheden voor dataverwerking exponentieel uitgebreid, terwijl de kosten zijn gedaald. Intussen zijn we er ook allemaal zodanig aan gewend geraakt om dingen digitaal en vanop afstand te kunnen regelen, dat nu ook de medische wereld klaar lijkt voor verandering.”

Op weg naar de gebruiker

Die medische wereld is behoedzaam, weet Philip Hendrickx van healthcare scale-up Oxypoint. “Nieuwe technologie vindt makkelijker zijn ingang in andere domeinen. Iedereen kent wel de slimme polshorloges die sporters helpen om hun hartslag te meten of stappen te tellen. In de professionele zorgverlening duurt het wat langer voor zulke IoMT-applicaties de weg naar de gebruiker vinden. Eerst moeten diepgaande klinische studies bewijzen of ze inderdaad relevant, veilig en effectief zijn.”

Info koppelen

Maar eens die horde is genomen, ligt de markt open, beamen beide technologen. “Wereldwijd zie je nu toepassingen ontstaan van bijvoorbeeld de ‘elektronische neus’”, illustreert Schwietert. “We wisten al langer dat onze uitgeademde lucht interessante info bevat over onze fysieke gezondheid. Maar tot voor kort konden we betekenisvolle moleculen nog niet koppelen aan bepaalde ziektebeelden. Het Internet of Things biedt nu die technologie.”

Therapie thuis uitzitten

“Bij Oxypoint hebben we enkele jaren geleden een toestel ontworpen voor zuurstoftherapie dat de ademhaling volgt”, geeft Hendrickx als voorbeeld. “Van daaruit zijn we verder beginnen nadenken hoe we – letterlijk in één adem – ook andere nuttige data konden registreren. Zopas hebben we het prototype van een toestel gelanceerd dat automatisch een aantal vitale parameters als hartslag, temperatuur en bloeddruk gaat opmeten bij de patiënt. Die worden meteen weggeschreven in het elektronisch patiëntendossier.” Het resultaat is een hoger comfort voor de patiënt en een vermindering van de administratieve last voor het verplegend personeel, vat Hendrickx samen. Patiënten kunnen dankzij de technologie ook makkelijker thuis hun therapie uitzitten.

Sneller bijsturen

Een effectievere verzameling van data laat toe om problemen sneller te detecteren en behandelingen op maat te creëren, bevestigt Schwietert. “Zelf hebben we bij Evalan een slim paar sandalen ontwikkeld dat meet hoeveel belasting je uitoefent op het been terwijl je loopt. Uit die data kun je als arts of therapeut opmaken of iemand dan goed revalideert. Je kunt sneller bijsturen, waardoor de kans groter is dat de patiënt volledig zal herstellen.”

“Uit data kun je als arts of therapeut opmaken of iemand goed revalideert. Je kunt sneller bijsturen, waardoor de kans groter is dat de patiënt volledig zal herstellen.”

Slimmere zorginstellingen

De inzet van IoMT leidt ertoe dat zorgprocessen efficiënter verlopen. “Dat geldt overigens niet alleen voor personen, maar ook op vlak van logistiek”, zegt Schwietert. “Vandaag maken allerlei sensornetwerken industriële gebouwen en kantoren slimmer. Als je dezelfde technologie zou inzetten in zorginstellingen, kun je bijvoorbeeld opvolgen waar alle infuuspompen zich bevinden en of ze ook allemaal gebruikt worden.”

“Waar volgens mij nog een versnelling zit, is in de samenwerking tussen technologiebedrijven en zorginstellingen”, klinkt het besluit. “Pas als die er samen in slagen om systematisch naar implementaties toe te werken, zullen we de echte toegevoegde waarde van IoMT zien.”

MEER

‘Sociaal contact is even belangrijk als eten en drinken’

Sociaal contactEens je de 50 nadert, denk je meer na over ‘later’. Hoe zal het je verder vergaan? Is je pensioensparen van nut geweest? Hoe bereid je je voor op de ‘oude dag’, en kun je de dingen blijven doen die je graag doet?

Klimaat zkt flexibele boer

Duurzame landbouw Door het onmiskenbare verband tussen voedselzekerheid en klimaatverandering groeit de nood aan duurzame landbouw steeds meer. De landbouw staat voor de grote uitdaging om zo efficiënt en kwalitatief mogelijk te produceren, maar wat houdt dat in voor de kern van de sector? 

Yves Chung: ‘In mijn vak moet je impulsief...

Design Chinese vindingrijkheid, Italiaanse verfijning en Kempense nuchterheid: vintagecollector Yves Chung verzamelt drie gemeenplaatsen in één persoon. De selfmade ondernemer, bekend van het tv-programma ‘Stukken van mensen’, doet dat met ongekunstelde flair. En zonder diploma.

Zeven keer levenslang

Chronische ziektesPlots een diagnose krijgen die je levenslang aan medicatie en een aangepaste levensstijl bindt: leuk is anders. Gelukkig leven we in het jaar 2014 en kunnen we sommige chronische ziektes een halt toe roepen middels een adequate behandeling.

Kiezen voor leasing

expertpanelEfficiënt transport is een basisvoorwaarde voor vlotte business. Heel wat bedrijven stappen daarom in een leasing-formule met een betrouwbare aanbieder. Maar ook particulieren maken steeds vaker gebruik van leasing, en daarbij kijken ze niet alleen naar de auto.

Geen voetbalvrouw, maar gewoon vrouw

Annelien Coorevits Annelien Coorevits is een vrouw die haar mannetje staat. Ze werkt als model en styliste, is het nieuwe gezicht van tv-zender Vijf én wordt binnenkort voor de tweede keer mama.