Home Maatschappij Gezondheid Integrated care voor chronisch zieken

Integrated care voor chronisch zieken

In samenwerking met RIZIV

Chronische ziekten vormen een grote uitdaging aangezien ze substantieel doorwegen in de uitgaven. Dit aandeel zal nog stijgen, door de vergrijzing en de vooruitgang van de geneeskunde: ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet langer en worden zodus chronisch.

Aangezien chronische ziekten meer zorg vereisen met een hogere frequentie, zodat de kostprijs voor de patiënten hoog kan oplopen, zijn er gerichte maatregelen voorzien. Zo werd onder meer het statuut ‘chronische aandoening’ gecreëerd, gebaseerd op de uitgaven voor gezondheidszorg en waaraan andere financiële toegankelijkheidsmaatregelen
zijn gekoppeld.

Pilootprojecten

Het RIZIV met de FOD Volksgezondheid omkadert en financiert twaalf pilootprojecten inzake geïntegreerde zorg aan chronisch zieken. Ze doelen op een optimalisering van het gezondheidszorgsysteem door zich te baseren op de drie volgende doelstellingen: de gezondheid van de bevolking verbeteren; de kwaliteit van de zorg verbeteren; de toegewezen middelen efficiënter gebruiken. Ze maken het mogelijk om andere vormen van financiering te overwegen naar een globale begeleiding van de patiënt.

‘Een nieuwe vorm van patiëntenopvolging leidt tot meer autonomie.’

Nieuwe patiëntenopvolging

Mobiele gezondheidstoepassingen maken het mogelijk om via digitale toepassingen voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverleners informatie over zijn gezondheid en welzijn te verzamelen en te delen. Die nieuwe vorm van patiëntenopvolging kan leiden tot minder verplaatsingen, meer flexibiliteit en autonomie, een optimalere behandeling door een snellere en nauwere opvolging. In 2017 werden 24 projecten van gezondheidsapps weerhouden voor pilootfinanciering, met betrekking tot diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn en één extra domein varia, bijvoorbeeld oncologie of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Momenteel loopt ook de denkoefening over de wijze waarop telegeneeskunde geïmplementeerd kan worden, bijvoorbeeld voor chronisch zieken.

Re-integratie

Het RIZIV heeft ook bijzondere aandacht voor het thema arbeidsre-integratie van personen met een chronische aandoening. Naast de tools die bestaan vanuit het wettelijk kader (progressieve hertewerkstelling en beroepsherscholing) is er ook het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid dat focust op wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Re-integratie van personen met een chronische aandoening is daarbij een belangrijke onderzoekslijn met de bedoeling concrete beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, via de studies binnen de pijncentra. Het RIZIV zet ook belangrijke stappen naar patiëntenparticipatie, bijvoorbeeld bij de re-integratie van mensen met een reumatische aandoening. We leggen de focus op initiatieven ten aanzien van vroegere acute problematieken, bijvoorbeeld kanker, die een andere aanpak vereisen ook op vlak van arbeidsmarktparticipatie; zoals de terugkeer tijdens of na  een kankerbehandeling.

MEER

Verpakkingen als cadeau

Verpakkingen Sinds januari 2019 is het voor winkeliers verboden om zakjes voor eenmalig gebruik mee te geven aan klanten. Dat aankopen nu verpakt worden in herbruikbare tassen, zorgt voor nieuwe mogelijkheden.

Vlaanderen, vakantieland voor Belgen

toerismeDe toeristische sector staatl te popelen om de Belg met open armen te ontvangen. Niet aarzelen dus en beleef deze zomer als toerist in eigen land!

Alles komt terug

Elien Migalski De Spice Girls. Dé meidengroep van de nineties. Met hun verschillende typetjes van Baby Spice tot Sporty Spice, die perfect bij elkaar pasten, en hun gemakkelijk over te nemen danspasjes. Bekend voor hun eenvoudige liedjes die nog steeds in menigeens hoofd zitten en natuurlijk voor hun outfits!

“Ik voorspel een revolutie in de landbouw”

Dirk InzéEen wetenschapper die de wereld heeft veranderd. Dat is het verhaal van Dirk Inzé. Mee dankzij zijn onderzoek naar de groei van planten, halen boeren vandaag meer opbrengst uit hun gewassen dan ooit tevoren. Wat mogen we nog meer verwachten van de biotechnologie?

Jürgen Ingels: Tijd reduceren voor betere resultaten

JÜRGEN INGELS Bijna twintig jaar geleden ondertussen heb ik mijn bedrijf opgericht. Ik herinner me goed dat ik een groot deel van de fondsen, die ik nodig had om te kunnen starten, op café heb opgehaald. Alcohol kan al eens helpen om mensen van hun remmingen af te helpen. Klinkt vreemd, maar op dat ogenblik waren er zero partijen bereid om geld te geven aan het uitwerken van een idee.

3 vragen aan… Luc Verstraete, managing director bij mail...

Geautomatiseerd creditmanagement laat bedrijven toe om klanten-debiteuren op een persoonlijke en geautomatiseerde manier te benaderen vanaf de factuur, over de herinnering of aanmaning tot en met de betaling. Data-analyse via algoritmes en machine learning leiden hierbij tot het juiste betaalverzoek op het juiste moment, zonder menselijke tussenkomst.