Home Maatschappij Gezondheid Integrated care voor chronisch zieken

Integrated care voor chronisch zieken

In samenwerking met RIZIV

Chronische ziekten vormen een grote uitdaging aangezien ze substantieel doorwegen in de uitgaven. Dit aandeel zal nog stijgen, door de vergrijzing en de vooruitgang van de geneeskunde: ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet langer en worden zodus chronisch.

Aangezien chronische ziekten meer zorg vereisen met een hogere frequentie, zodat de kostprijs voor de patiënten hoog kan oplopen, zijn er gerichte maatregelen voorzien. Zo werd onder meer het statuut ‘chronische aandoening’ gecreëerd, gebaseerd op de uitgaven voor gezondheidszorg en waaraan andere financiële toegankelijkheidsmaatregelen
zijn gekoppeld.

Pilootprojecten

Het RIZIV met de FOD Volksgezondheid omkadert en financiert twaalf pilootprojecten inzake geïntegreerde zorg aan chronisch zieken. Ze doelen op een optimalisering van het gezondheidszorgsysteem door zich te baseren op de drie volgende doelstellingen: de gezondheid van de bevolking verbeteren; de kwaliteit van de zorg verbeteren; de toegewezen middelen efficiënter gebruiken. Ze maken het mogelijk om andere vormen van financiering te overwegen naar een globale begeleiding van de patiënt.

‘Een nieuwe vorm van patiëntenopvolging leidt tot meer autonomie.’

Nieuwe patiëntenopvolging

Mobiele gezondheidstoepassingen maken het mogelijk om via digitale toepassingen voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverleners informatie over zijn gezondheid en welzijn te verzamelen en te delen. Die nieuwe vorm van patiëntenopvolging kan leiden tot minder verplaatsingen, meer flexibiliteit en autonomie, een optimalere behandeling door een snellere en nauwere opvolging. In 2017 werden 24 projecten van gezondheidsapps weerhouden voor pilootfinanciering, met betrekking tot diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn en één extra domein varia, bijvoorbeeld oncologie of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Momenteel loopt ook de denkoefening over de wijze waarop telegeneeskunde geïmplementeerd kan worden, bijvoorbeeld voor chronisch zieken.

Re-integratie

Het RIZIV heeft ook bijzondere aandacht voor het thema arbeidsre-integratie van personen met een chronische aandoening. Naast de tools die bestaan vanuit het wettelijk kader (progressieve hertewerkstelling en beroepsherscholing) is er ook het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid dat focust op wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Re-integratie van personen met een chronische aandoening is daarbij een belangrijke onderzoekslijn met de bedoeling concrete beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, via de studies binnen de pijncentra. Het RIZIV zet ook belangrijke stappen naar patiëntenparticipatie, bijvoorbeeld bij de re-integratie van mensen met een reumatische aandoening. We leggen de focus op initiatieven ten aanzien van vroegere acute problematieken, bijvoorbeeld kanker, die een andere aanpak vereisen ook op vlak van arbeidsmarktparticipatie; zoals de terugkeer tijdens of na  een kankerbehandeling.

MEER

Alles komt terug

Elien Migalski De Spice Girls. Dé meidengroep van de nineties. Met hun verschillende typetjes van Baby Spice tot Sporty Spice, die perfect bij elkaar pasten, en hun gemakkelijk over te nemen danspasjes. Bekend voor hun eenvoudige liedjes die nog steeds in menigeens hoofd zitten en natuurlijk voor hun outfits!

Julie Foulon & Onno van de Stolpe: ‘Een CEO...

Ondernemen, dat is kansen zien waar anderen niks zien, tegenslagen overwinnen en er altijd in geloven. En het maakt niet eens echt uit wat je nu precies maakt of verkoopt. Julie Foulon, co-founder MolenGeek/ CEO Girleek.TECH en Onno van de Stolpe van Galapagos zijn er het beste bewijs van.

Hoe ondernemen met oog voor de maatschappij in opmars...

MVOOndernemers hebben meer dan ooit oog voor de maatschappelijke, ecologische en economische impact van wat ze doen. Een paar maatschappelijke evoluties dwingt hen er ook lichtjes toe om waarde in te bakken in hun dna.

Bankieren voor grote en heel grote vermogens

VermogensbeheerPrivate banking en personal banking zijn twee groeiende segmenten in het bancaire landschap van vandaag. Wat zijn de verschillen tussen deze twee diensten? Vanaf welk vermogen kun je er beroep op doen? En wat mogen de klanten hiervan verwachten? 

Jan Rachels: Gemoedsrust

testamentGemoedsrust, is dat niet waar we met zijn allen op zoek naar zijn? Wel, ik heb in elk geval veel rust gevonden bij het opmaken van mijn testament. Oef! Eindelijk heb ik mijn uitstelgedrag overwonnen en mijn gedachten op een rijtje gezet.

Het kerstmenu 2.0

Kerstmis is een traditie met een al even traditioneel menu. Hoog tijd om die traditie een moderne twist te geven op basis van de culinaire trends van het afgelopen jaar. Twee culinaire toppers geven hun smakelijke mening over het ideale kerstmenu in 2019.