Home Maatschappij Gezondheid Integrated care voor chronisch zieken

Integrated care voor chronisch zieken

In samenwerking met RIZIV

Chronische ziekten vormen een grote uitdaging aangezien ze substantieel doorwegen in de uitgaven. Dit aandeel zal nog stijgen, door de vergrijzing en de vooruitgang van de geneeskunde: ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet langer en worden zodus chronisch.

Aangezien chronische ziekten meer zorg vereisen met een hogere frequentie, zodat de kostprijs voor de patiënten hoog kan oplopen, zijn er gerichte maatregelen voorzien. Zo werd onder meer het statuut ‘chronische aandoening’ gecreëerd, gebaseerd op de uitgaven voor gezondheidszorg en waaraan andere financiële toegankelijkheidsmaatregelen
zijn gekoppeld.

Pilootprojecten

Het RIZIV met de FOD Volksgezondheid omkadert en financiert twaalf pilootprojecten inzake geïntegreerde zorg aan chronisch zieken. Ze doelen op een optimalisering van het gezondheidszorgsysteem door zich te baseren op de drie volgende doelstellingen: de gezondheid van de bevolking verbeteren; de kwaliteit van de zorg verbeteren; de toegewezen middelen efficiënter gebruiken. Ze maken het mogelijk om andere vormen van financiering te overwegen naar een globale begeleiding van de patiënt.

‘Een nieuwe vorm van patiëntenopvolging leidt tot meer autonomie.’

Nieuwe patiëntenopvolging

Mobiele gezondheidstoepassingen maken het mogelijk om via digitale toepassingen voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverleners informatie over zijn gezondheid en welzijn te verzamelen en te delen. Die nieuwe vorm van patiëntenopvolging kan leiden tot minder verplaatsingen, meer flexibiliteit en autonomie, een optimalere behandeling door een snellere en nauwere opvolging. In 2017 werden 24 projecten van gezondheidsapps weerhouden voor pilootfinanciering, met betrekking tot diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn en één extra domein varia, bijvoorbeeld oncologie of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Momenteel loopt ook de denkoefening over de wijze waarop telegeneeskunde geïmplementeerd kan worden, bijvoorbeeld voor chronisch zieken.

Re-integratie

Het RIZIV heeft ook bijzondere aandacht voor het thema arbeidsre-integratie van personen met een chronische aandoening. Naast de tools die bestaan vanuit het wettelijk kader (progressieve hertewerkstelling en beroepsherscholing) is er ook het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid dat focust op wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Re-integratie van personen met een chronische aandoening is daarbij een belangrijke onderzoekslijn met de bedoeling concrete beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, via de studies binnen de pijncentra. Het RIZIV zet ook belangrijke stappen naar patiëntenparticipatie, bijvoorbeeld bij de re-integratie van mensen met een reumatische aandoening. We leggen de focus op initiatieven ten aanzien van vroegere acute problematieken, bijvoorbeeld kanker, die een andere aanpak vereisen ook op vlak van arbeidsmarktparticipatie; zoals de terugkeer tijdens of na  een kankerbehandeling.

MEER

Ook boontjes uit Kenia kunnen duurzaam zijn

Logistiek Goederentransport in Vlaanderen verloopt via de weg. Dit is natuurlijk niet goedkoop of duurzaam. In de huidige maatschappij is ook het nodig om te denken aan de duurzaamheid. Ondernemingen stappen niet over op binnenvaart en spoorverkeer. Waarom is dat?

Rapport van het circulair transport

circulaire economie Een onderzoek in vier OESO-landen toonde recentelijk aan dat globaal transport van goederen samen goed zijn voor 50 tot 60 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Not good dus. Het is een signaal dat de transitie naar een circulaire economie er eentje is waarin transport en logistiek een belangrijke rol spelen. Tijd voor een balans.

Uitdagingen voor onze industrie

Industrie Het zijn uitdagende tijden voor de industriële bedrijven. Ondanks de hoge loon- en energiekosten moeten ze toch competitief zijn in een globale markt.

Onderneming, opgepast voor greenwashing

GreenwashingAls onderneming wil je opvallen en dan kies je al gauw voor een verfrissende marketing- of reclamecampagne. Die acties neigen, bewust of onbewust, steeds vaker naar ‘greenwashing’.

Smart city’s schakelen snel

Smart city’s: het is een begrip dat steeds vaker ter sprake komt. Niet alleen in de media, maar ook op de straathoek en aan de toog. Steden innoveren, digitaliseren en moderniseren. Binnen diverse takken merken we dat onze stad langzaam, maar zeker verschuift in de richting van een ‘slimme stad’. 

‘Innovatie noodzakelijk voor veerkrachtig en leefbaar Amsterdam’

Ger BaronOntwikkelingen rondom verstedelijking, milieu en mobiliteit geven uitdagingen voor steden. Ger Baron (Chief Technology Officer), verantwoordelijk voor technologische en sociale innovatie binnen de gemeente Amsterdam, ziet manieren voor een slimmere aanpak.