gepersonaliseerde gezondheidszorg
Gezondheid

Gepersonaliseerde zorg, de toekomst van de geneeskunde

01.03.2022
door Fokus Online

Gepersonaliseerde gezondheidszorg biedt de zorgsystemen unieke inzichten door de expertise van zorgprofessionals te koppelen aan het specifieke traject van de patiënt. De integratie van medische gegevens in het ziektebeheer creëert een nieuw paradigma dat ongetwijfeld een revolutie teweeg zal brengen in de gezondheidszorg.

“Vandaag zetten verschillende spelers uit de gezondheidszorg initiatieven op poten met als doel de patiënt opnieuw centraal te stellen”, zegt Celia Oculi. Zij is hoofd van het expertisecentrum voor gepersonaliseerde geneeskunde voor Roche België en Luxemburg. Om ‘de patiënt opnieuw centraal te stellen’, moet hij/zij uiteraard worden betrokken bij de keuze van zijn/haar zorgtraject. En moet er rekening worden gehouden met zijn/haar medische en persoonlijke geschiedenis. Vanuit dit nieuw oogpunt kunnen patiënten beter worden behandeld en ontstaat er tegelijkertijd een concretere benadering van het zorgsysteem. 

De patiënt opnieuw centraal stellen 

De patiënten zelf willen meer inspraak in het beheer van hun zorgtraject. Ze willen uiteraard worden betrokken bij de beslissingen die voor hen worden gemaakt. Dat is ook logisch, want wie kan de zorgprofessionals nu beter van nuttige informatie voorzien dan de patiënten zelf. Zodat ze de behandeling beter volgen of zodat hun levenskwaliteit erop vooruitgaat? 

Voor een zorgprotocol is het belangrijk dat de juiste experts mee aan tafel zitten, maar “ook de patiënten zelf horen daar bij”. Alex Lefevre, werkzaam bij Roche Diagnostics Belgium, haalt een voorbeeld aan. De screening op baarmoederhalskanker. “Door vrouwen hun eigen staal te laten nemen, zag men dat de participatiegraad toenam met 78 %. Het mag dus duidelijk zijn dat de patiënt zelf een essentiële rol speelt, zowel in de impact van de behandeling als op het vlak van preventie.” 

De gegevens bewijzen de link tussen gepersonaliseerde geneeskunde en de volksgezondheid.

- Celia Oculi

Gegevens als ondersteuning 

Wat betreft de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde op de volksgezondheid, gaat Celia Oculi zelfs nog een stapje verder. Door (de evolutie van) de genetische gegevens op populatieniveau op te volgen, zouden we genetische signaturen kunnen identificeren. Daarvan zouden we de ziekte kunnen voorspellen en er dus ook op beter zouden kunnen anticiperen. Ze haalt daartoe alzheimer aan als voorbeeld. “De symptomen kunnen misschien pas vijftien of twintig jaar later de kop opsteken. Maar dat betekent niet dat de ziekte nog niet begint te sluimeren. Wij kunnen anticiperen op het verschijnen van de eerste symptomen.” 

Denise Umuhire, data-analyse-expert bij Roche België en Luxemburg, legt uit dat het voor gepersonaliseerde gezondheidszorg niet zozeer draait om de centralisatie. Maar wel om de integratie van de patiëntengegevens. “Als we de patiëntengegevens alleen maar centraliseren in plaats van integreren, sluiten ze niet op elkaar aan. We kunnen ze dus niet ten volle benutten. Omdat ze geen totaalbeeld geven”, zegt ze. “Alleen een globale kijk op het complete traject van de patiënt. Daarbij kijken we zelfs verder dan enkel de aspecten die te maken hebben met zijn/haar gezondheid, kan leiden tot waardevolle oplossingen voor de beste zorgen en een betere levenskwaliteit.” Dat begint al bij de geschiedenis van de patiënt en behandelt onder meer diens genetische kenmerken en andere elementen van zijn/haar leven die helpen om te anticiperen op de risico’s die hij/zij in de toekomst zou kunnen lopen. 

Celia Oculi bevestigt dat: “De data tonen de link aan tussen gepersonaliseerde gezondheidszorg en de volksgezondheid.” 

Op naar een ruimer perspectief

Celia Oculi ambieert de oprichting van databanken waarin het genetische profiel van een tumor wordt vermeld, de behandeling die de patiënt kreeg, maar ook en vooral hoe hij/zij op die behandeling reageerde. Hoe meer tumorprofielen en informatie over de reacties op de behandelingen in die databanken terechtkomen, hoe nauwkeuriger de zorgprofessionals een behandeling zullen kunnen uitstippelen. Die zou waarschijnlijk het meest doeltreffend zijn tegen een bepaald type tumor. 

Zo’n mechanisme zou ook een veel bredere impact hebben. Bijvoorbeeld: “De daaruit voortvloeiende conclusies zouden een meerwaarde zijn voor de huidige kennis. Ze zouden zelfs de minst ervaren clinici toegang geven tot steeds geavanceerdere kennis en zorgkwaliteit.”

De mogelijkheden die de integratie van de medische gegevens en de gepersonaliseerde geneeskunde met zich meebrengen, zullen ongetwijfeld ook nieuwe perspectieven bieden. Die niet alleen de zorgprofessionals en het zorgsysteem ten goede zullen komen, maar vooral de patiënt zelf.

Vorig artikel
Volgend artikel