zorg
Gezondheid

Geert Molenberghs: “Wat de zorg nodig heeft”

01.03.2022
door Fokus Online

De coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk het is goed voorbereid te zijn, van mondiaal over continentaal tot landelijk en lokaal. We denken niet zozeer aan structureel opschalen van de zorg. Maar over preventie als het kan en snel en efficiënt organiseren wanneer het moet.  

Men gaat er nogal eens van de veronderstelling uit dat een land een epidemie aankan wanneer er maar voldoende capaciteit is in de zorg. COVID-19 heeft aangetoond dat een strategie van groepsimmuniteit niet altijd haalbaar is, niet alleen omdat het een nog veel grotere overlijdensgolf met zich zou hebben meegebracht. Maar ook omdat we letterlijk een veelvoud aan bedden en handen aan de bedden nodig gehad zouden hebben. Uiteraard is een zekere mate van opschaling nodig aan het begin van een epidemie die geïnduceerd is door een nieuw pathogeen waarvan de eigenschappen initieel vrij onbekend zijn. Met ongebreideld logistiek opschalen kunnen we een zich exponentieel verspreidend virus niet te lijf gaan. 

Wanneer we de dreiging van een pandemie niet in de kiem kunnen smoren, is er nood aan een goed evenwicht tussen preventie en een hoogwaardige en flexibel georganiseerde zorg. Een aantal preventieve ingrepen, zoals sectorsluitingen en contactbeperkingen, vormen een belangrijk strijdmiddel. We kunnen ze implementeren zonder beroep te doen op de zorg. Maar ze hebben natuurlijk niet te onderschatten maatschappelijke en economische gevolgen.

Met ongebreideld logistiek opschalen kunnen we een zich exponentieel verspreidend virus niet te lijf gaan.

- Geert Molenberghs, biostatisticus KU Leuven en UHasselt

Belangrijke rol voor eerstelijnszorg

Maatregelen zoals de uitrol van performante diagnostische testen en contact- en bronopsporing vereisen minstens deels de inzet van de zorg. Met een belangrijke rol weggelegd voor de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, gezondheidsinspectie, arbeidsgeneeskundige diensten, Centra voor Leerlingenbegeleiding enzovoort. De vaccinatie vervoegt het rijtje van taken waarvoor onder meer op de zorg beroep wordt gedaan. 

Vooral tijdens grote golven zetten deze taken de zorg zwaar onder druk. Terwijl er net dan ook in de ziekenhuizen, inclusief intensieve afdelingen, en in de woon-zorgcentra extra veel handen nodig zijn. 

De zorg moet goed toegerust zijn, met onder meer kwalitatief beschermingsmateriaal. Daarvan wordt de beschikbaarheid gegarandeerd door een functionerende logistieke keten en lokale productiecapaciteit. 

Een cruciaal aspect is een vlotte beschikbaarheid van goed geïntegreerde data. In een federaal land zoals België vallen gegevens onder de bevoegdheid van regionale, federale of andere overheden.  Met het grootste respect voor GDPR en de persoonlijke levenssfeer dienen data over onder meer testen en contactopsporing, besmettingen, hospitalisaties en mortaliteit vlot beschikbaar te zijn en zonder vertraging onderzoek toe te laten.   

Vorig artikel
Volgend artikel