Zorg
Gezondheid

Bedrijfsvoering als fundament voor de zorgorganisatie

27.02.2021
door Fokus Online

Een goede zorgverlening is essentieel. Gisteren, vandaag en morgen. Als we naar de toekomst kijken, zien we een snel veranderende maatschappij, wat betekent dat ook het essentieel is dat de zorgorganisatie evolueert. Meebewegen in een aangepast klimaat blijft de boodschap.

Patiënt en zorg centraal

Zorg is onmisbaar. Maar: “Om een goede zorg te kunnen bieden en een goede werkgever te zijn, is een optimale samenhang in de bedrijfsvoering van groot belang”, zegt Johan van Houwelingen, Raad van Bestuur AAG. “Patiënt en zorg staan centraal. Medewerkers moeten in alle rust gefocust zijn op hun werk en niet op wat er in een zorgorganisatie allemaal komt kijken.”

Bedrijfsvoering als fundament voor de zorg, met andere woorden. Van Houwelingen maakt de vergelijking met een gebouw: “Boven de grond ligt de focus op goede zorg, begeleiding en behandeling. Onder de grond zit het fundament, namelijk de bedrijfsvoering. Salarissen, financiën, onderhoud, facilitaire zaken… Zaken die van levensbelang zijn om het gedeelte boven de grond draaiende te houden, maar die niet tot last mogen zijn in het veldwerk.”

In beweging

“Zorg is in beweging”, stelt van Houwelingen verder nog. “En die beweging versnelt. Voor zorgorganisaties is het noodzakelijk om mee te bewegen en gelijktijdig goede zorg te blijven bieden. Een essentiële en ook ingewikkelde opgave. Een optimale en samenhangende bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit, eenvoud, betere processen en meer financiële ruimte. Het maakt het ook makkelijker om vooruit te kijken, tijdig bij te sturen en vat te krijgen op veranderingen. Bovendien verlicht het de werkdruk van de zorgmedewerkers. Vandaag, maar vooral ook morgen en overmorgen.”

Bedrijfsvoering bepaalt dus voor een stuk een beter zorgtraject. Ieder proces is uniek. De invalshoek van deze visie vertaalt zich in het kijken naar een individueel proces en evalueren waar het daadwerkelijk bijdraagt aan de gebruiker. “Concreet kan dit door hr-processen en workflows te optimaliseren of door zorgregistratieve processen te versimpelen of automatiseren. Door processen te verbinden met mensen maken we bedrijfsvoering menselijker.”

Bedrijfsvoering als fundament voor de zorgorganisatie
Johan van Houwelingen, Raad van bestuuur AAG

Wanneer de juiste mensen en techniek aan boord zijn, dan is de weg vrij om te versnellen.

Johan van Houwelingen, Raad van bestuuur AAG

Data en techniek

Van Houwelingen stipt ook de digitalisering aan als motor binnen de bedrijfsvoering in innovatieve zorg: “Het is handig om iedere ochtend in een overzicht te zien hoe de organisatie ervoor staat. AAG Analytics bijvoorbeeld, is een innovatieve business intelligence-oplossing waarmee alle relevante informatie die is opgeslagen in systemen een betekenis krijgt. De combinatie van mens en data vormt de basis voor goed advies en ondersteuning. Door data en techniek te verbinden ontstaan efficiënte en effectieve processen. Dit zorgt voor nieuwe informatie waarbij de techniek kan zorgen voor automatische processen en workflows die het werk van professionals veraangenamen.”

Van Houwelingen concludeert dat een verbeterde bedrijfsvoering een resultaat is van de samenhang van mens en techniek. Als die twee elementen goed staan, is vanuit data en inzicht versnelling mogelijk: “Bedrijfsvoering in de zorg is lang een ondergeschoven kindje geweest. We zien nog regelmatig dat bij de administratie, ICT, vastgoed of facilitair mensen aan het werk zijn die hun job vooral heel leuk vinden, maar niet altijd de inhoudelijke professional zijn of daarvoor zijn opgeleid. Bedrijfsvoering is een vak en dus zijn vaklieden nodig om de bedrijfsvoering goed in te richten en zo te laten renderen. Experts dus, die weten wat ze doen, het goed kunnen uitleggen, maar vooral ook voor groei zorgen.”

Wanneer de juiste mensen en techniek aan boord zijn, is de weg vrij om te versnellen. “Wij zien een versnelling langs drie cirkels die onze consultants in hun werk gebruiken om mens en techniek, en data en inzicht te verbinden. Goede data leggen we steeds beter vast, digitaliseren we en automatiseren we in workflows. Dat levert een continue stroom aan informatie op. Informatie die door de juiste mensen wordt vertaald naar inzicht. En met dat inzicht ontstaat de mogelijkheid om de zorgorganisatie goed te besturen en om in control te zijn”, sluit Van Houwelingen af. 

Vorig artikel
Volgend artikel