zorginstellingen
Bouwen & Wonen

3 vragen aan… M4 architecten en ingenieurs

12.10.2022
door Fokus Online

Duurzame ziekenhuisarchitectuur, hoe ziet dat er in het beste geval uit?

“Het ideaalbeeld is een mooi, flexibel en moduleerbaar gebouw dat is geïntegreerd in haar omgeving, sociaal toegankelijk en ingebed in groene natuur. Uiteraard is duurzaamheid ook zelfvoorzienend zijn op vlak van energie.”

Hoe kan het duurzamer zonder over te gaan tot een totaalrenovatie?

“Bij een doorlichting van de huidige infrastructuur komen soms tekortkomingen aan het licht: lekken, slechte isolatie, oneigenlijk gebruik van installaties, energieslurpende toestellen… In eerste instantie moet altijd worden getracht om de energievraag te beperken, zowel voor verwarming als koeling. Dat is ook voor nieuwbouw van belang.”

Zijn onze zorginstellingen klaar voor de toekomst?

“Zorginstellingen worden, onder meer door de stijgende prijzen, verplicht inspanningen te leveren op vlak van energiebeheer. Door de huidige financiering zullen niet alle organisaties daarin slagen. Die financiering moet rechtvaardiger, met meer focus op preventie en digitalisering. Om toekomstbestendig te zijn moeten we als maatschappij samenwerken, zoals via systemen die energie opwekken, capteren en verdelen op wijkniveau. Zo worden kosten en baten efficiënter gespreid.”

Vorig artikel
Volgend artikel