werk
Gezin

Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé

27.09.2021
door Fokus Online

Zoeken naar nieuw evenwicht

Het was zoeken naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé. Een zoektocht die vele gezinnen ondernamen en waarbij ik soms met bewondering en bezorgdheid luisterde hoe anderen alle ballen in de lucht hielden. Uitdagingen genoeg: elke dag telewerken met de kinderen, tijdelijk werkloos thuiszitten en de financiële zorgen erbij of net dubbele shifts draaien. Gelukkig is de lockdown verleden tijd, maar die heeft de manier waarop we werken wel veranderd. Flexibiliteit wordt het nieuwe codewoord.

Flexibiliteit betekent mogelijkheden. Bij telewerk kun je bijvoorbeeld om het even waar en wanneer werken. Mooi, toch? Maar er zijn ook valkuilen: hoe zorg je ervoor dat dit onder toenemende druk niet altijd en overal werken wordt? Hoe zorg je ervoor dat als werk en privé makkelijk in elkaar kunnen overvloeien het ene het andere niet gaat beheersen? Het wordt dus zoeken naar een goede balans tussen werk en privé.

Voor iedereen anders

Een goede werk-privébalans betekent voor iedereen iets anders. Het gaat er immers om of jij je gelukkig, succesvol en betrokken voelt in de rollen die belangrijk zijn voor jou (als ouder, partner, collega…). Het is een kwestie van stil te staan bij de vragen ‘Wat vind ik belangrijk?’ en ‘Kan ik ook aan die dingen de meeste tijd en energie besteden?’

Werk-privébalans als gedeelde verantwoordelijkheid.

— Sara De Hauw, hr-adviseur aan de Universiteit Gent en mama van Sebastiaan en Sophia

Eigen verhaal

Iedereen schrijft daarin zijn eigen verhaal. Sommigen zeggen: ga voor je ambities. Anderen zeggen: bewaak je grenzen. Sommigen vinden het fijn om werk en privé te laten versmelten, anderen om werk en privé zo veel mogelijk gescheiden te houden. Het ene leidt daarbij niet tot meer geluk of succes dan het andere. Het is een kwestie van uit te zoeken wat er het beste past bij jou en daar proberen naar te handelen.

Voor zover dat mogelijk is voor jou, want dit verhaal schrijf je niet alleen. Je werk bepaalt in grote mate de flexibiliteit die je ervaart. Daarbij gaat het niet enkel over het uitgeschreven beleid, maar vooral over de cultuur en de werkdruk binnen je organisatie. Verwacht je baas dat je continu bereikbaar bent? Heb je het gevoel dat deeltijds werken slecht is voor promotie? Heb je zo veel werk dat vakantie betekent dat je het werk later moet inhalen? Organisaties moeten er over waken dat ze geen always-on-cultuur creëren. Duidelijke verwachtingen, een haalbare werkdruk en goede communicatie zijn belangrijk.

Maatschappij speelt een rol

Ook wij als maatschappij spelen een rol. Flexibiliteit betekent mogelijkheden, maar deze zijn niet voor iedereen gelijk. Telewerken als cafébaas lijkt mij een uitdaging, maar ook financiële aspecten spelen een rol bij het maken van bepaalde keuzes. Laten we in plaats van het soms snelle oordelen, beseffen dat niet iedereen dezelfde keuzes kan/wil maken en vooral elkaars keuzes respecteren en steunen. De steun die je krijgt van anderen is immers cruciaal voor een goede werk-privébalans. Alors, tous ensemble?

Door Sara De Hauw, hr-adviseur
aan de Universiteit Gent
en mama van Sebastiaan en Sophia

Vorig artikel
Volgend artikel