ouderschapsverlof
Gezin

Goede gezinsbalans, goed gezinde medewerkers: het belang van ouderschapsverlof

12.10.2022
door Fokus Online

Werknemers vormen het menselijk kapitaal van een onderneming: als je verstandig investeert, zal dat kapitaal renderen. Maar wie het bij wijze van spreken op een hoopje gooit en verwaarloost, zal zien dat het snel aan waarde verliest. Werknemersgeluk is met andere woorden cruciaal, en een van de bepalende factoren daarin is een gezonde balans tussen werk en privé. In dat opzicht kan het belang van ouder-, moeder- en vaderschapsverlof niet overschat worden.

Ouderschapsverlof is een thematische vorm van verlof waarbij een medewerker volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt om zijn of haar (jonge) kinderen op te voeden. Tijdens dat verlof, dat in België opgenomen kan worden in vier maanden voltijds, acht maanden halftijds, 20 maanden vier vijfde of 40 maanden één tiende, kan men maandelijkse uitkeringen krijgen van de RVA. 

Zuid-Korea als koploper

Met vier maanden doet België het wereldwijd niet bijster goed: in Finland mogen werkende vaders en moeders élk 164 dagen betaald verlof opnemen – samen dus goed voor maar liefst 14 maanden. In Zweden gaan ze nog een stapje verder: daar krijgen de ouders eerst elk twee weken betaald verlof na de geboorte en vervolgens samen 480 dagen ouderschapsverlof. In Duitsland krijgen beide ouders dan weer samen 12 maanden betaald ouderschapsverlof, wat met twee maanden wordt verlengd als beide ouders van de gunstmaatregel gebruikmaken. 

Internationale koploper is echter Zuid-Korea, waar kersverse ouders maar liefst 52,6 weken betaald ouderverlof krijgen, tot het kind acht jaar oud is en met behoud van 40 procent van het loon. In Japan gaat het om 52 weken.

Meer gendergelijkheid

Naast ouderschapsverlof bestaat er ook nog zoiets als moederschaps- en vaderschapsverlof. Wat daarbij opvalt, is de ‘wanverhouding’ tussen moeders en vaders: een vrouw heeft na de bevalling recht op vijftien weken moederschapsrust, terwijl de vader vijftien dagen krijgt na de geboorte. Dat zijn er weliswaar vijf meer dan in 2020, maar het blijft een groot onevenwicht. Om die reden besloot JTI, een internationaal tabaks- en vapingbedrijf dat actief is in 130 landen, op eigen initiatief het vaderschapsverlof uit te breiden. Of concreter gezegd: iedere werknemer krijgt voortaan, los van geslacht of gender, twintig weken volledig betaald ouderschapsverlof. Dat geldt overigens niet alleen voor geboortes, maar ook adoptie en surrogaatouderschap. 

De reden voor deze gulle regelgeving is evident: gendergelijkheid. Overheden willen dat beide ouders meer tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen en de kans krijgen hun opvoedkundige taken te vervullen. Om diezelfde reden laten veel bedrijven, zoals dus JTI, het ook niet afhangen van de overheid, maar werken ze zelf een regeling uit. De medewerkers zelf zijn vragende partij voor een goed evenwicht tussen werk en privé, en dus handelt het bedrijf daarnaar.

“Ons nieuwe beleid rond moeder- en vaderschapsverlof is een grote mijlpaal in onze reis richting diversiteit en gendergelijkheid”, vertelt Eddy Pirard, president en CEO van JTI. “We zijn er trots op een nieuwe, sekseneutrale uitkering te kunnen introduceren die alle gezinnen ondersteunt en beide ouders gelijke kansen biedt om quality time met hun kinderen door te brengen zonder zich zorgen te maken over de mogelijke impact op hun financiën of carrière.”

Ons nieuwe beleid rond moeder- en vaderschapsverlof is een grote mijlpaal in onze reis richting diversiteit en gendergelijkheid.

Hard werken, hard spelen

Jasper Noij is marketing project en consumer engagement associate bij JTI en vindt aandacht voor werknemerswelzijn van primordiaal belang. “Als werknemer aan het begin van mijn carrière is een goede balans tussen werk en privéleven voor mij cruciaal. Ten eerste komt er veel op je af als dertiger – een carrière starten, een gezin stichten, het ‘volwassen’ leven onder de knie krijgen – en ten tweede hebben we van generatie Y gezien wat een niet-optimale balans met je kan doen. We weten met andere woorden wat we niet willen. Daarom ben ik in de huidige werkomgeving bereid om hard te werken als het nodig is, maar wil ik aan de andere kant hard spelen als het kan. Anno 2022 vind ik dat de werkgever hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen, door dicht bij de werknemers te blijven en te luisteren naar hun behoeften, die niet altijd monetair zijn – vaak zelfs integendeel.”

Nieuwe manieren van thuiswerken

Corporate affairs manager BeLux Mathilde Brasseur beaamt. “Bij generatie Y en Z is er een behoefte aan een beter evenwicht. Het model waarin kapitaal en erkenning het belangrijkst waren voor werknemers, is verdwenen. Nu zijn werknemers op zoek naar een betere levenskwaliteit door het juiste evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. De coronapandemie en nieuwe manieren van thuiswerken hebben deze overgang versneld, waardoor een bedrijf ook aantrekkelijk wordt als het deze behoefte aan evenwicht respecteert.”

“Ik ben een millennial en nieuwe moeder”, gaat ze verder, “dus voor mij is het evenwicht tussen werk en privéleven heel belangrijk, en dat doe ik vooral door meer flexibiliteit in mijn agenda en dagelijks leven in te bouwen. Omdat ik als public affairs-professional vaak ‘s avonds en ‘s ochtends vroeg beschikbaar moet zijn voor netwerkevenementen, stop ik soms wat vroeger met werken om voor mijn kind te zorgen, om dan ’s avonds weer aan de slag te gaan.”

Binnen het gegeven werknemerswelzijn en werk-privébalans past het vernieuwde ouderschapsverlof uiteraard als gegoten. Dat dit nu door JTI voor alle werknemers werd uitgebreid tot twintig weken, wordt dan ook toegejuicht.

ouderschapsverlof

Wereld van verschil

“Het maakt een wereld van verschil”, reageert Jasper Noij. “Onze ervaring is dat de eerste paar weken van het vaderschapsverlof je de tijd geven om je aan te passen aan de nieuwe realiteit van je gezin. Dit gaf mijn vrouw en mijzelf de kans om ‘rustig’ uit te zoeken hoe we de dingen zouden aanpakken. Een baby, en vooral een eerstgeborene, is een grote levensveranderende gebeurtenis en superlatieven schieten te kort voor alle emoties die deze dagen door je hoofd gaan. Het feit dat je werkgever dit erkent en je daarin steunt, is onbetaalbaar.”

Ook Mathilde Brasseur vindt het uitgebreide verlof een uitgesproken meerwaarde. “Omdat het me extra tijd gaf om me aan te passen aan mijn nieuwe manier van leven en om de juiste balans en organisatie te vinden terwijl ik weer aan het werk ging”, vertelt ze daarover. “Het gaf me de tijd om een band met mijn baby op te bouwen, om herinneringen te creëren, om te reizen en vooral om te ontdekken wie ik ben geworden als nieuwe moeder.”

Vrouwenrechten

“Uitgebreid ouderschapsverlof is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor vrouwenrechten”, zegt Mathilde Brasseur. “Als je dezelfde rechten toepast op vrouwen en mannen verdwijnt discriminatie in de werkomgeving en bereik je échte gelijkheid.”

“Voor mij is het niet zozeer een genderkwestie”, vult Jasper Noij aan. “In de meeste werkende gezinnen is er ten minste één ouder die fulltime werkt. Het feit dat je werkgever je de tijd geeft om je gezin – en zo ook het welzijn van jou als werknemer – te ondersteunen, is belangrijk en op lange termijn ook gunstig voor het bedrijf.”

Levensveranderende gebeurtenissen

Het mag duidelijk zijn dat beide werknemers de aandacht voor hun welzijn sterk appreciëren. “Door als werkgever levensveranderende gebeurtenissen te erkennen en zelfs te ondersteunen, word je niet alleen een geweldige werkgever, maar verhoog je ook de toewijding van je werknemer en zorg je ervoor dat hij of zij langer blijft. Bijgevolg ben ik er trots op te werken voor een bedrijf dat haar werknemers steunt in alle aspecten van het leven. Veel bedrijven prediken het woord, maar JTI maakt het ook waar”, zegt Jasper Noij.

“Toen ik besloot om moeder te worden, was ik echt blij te weten dat mijn werkgever mij 100 procent zou steunen”, vult Mathilde Brasseur aan. “Het feit dat JTI het moederschap en vaderschap op dezelfde, niet-discriminerende en gelijke manier benadert, is voor mij zelfs de belangrijkste en meest waardevolle troef van het bedrijf. Gelijke rechten is het enige wat telt in gelijk welke omgeving. En alles begint bij good practices van bedrijven die politieke steun genieten. Ik kan overheden en andere bedrijven – van multinationals tot kmo’s – dan ook alleen maar uitnodigen hetzelfde te doen, deze acties te steunen en dergelijke veranderingen op te leggen.”

Vorig artikel
Volgend artikel