elektriciteit
Maatschappij

Energietransitie in handen van steden en gemeenten

21.01.2020
door Fokus-online.be

In de huidige nationale en regionale politieke impasses op vlak van klimaat en energiebeleid zullen de steden en gemeenten een cruciale rol spelen om op een gedecentraliseerde, maar geconnecteerde manier een antwoord te geven aan klimaat, energie en mobiliteitsuitdagingen.

Tegen 2050 moeten we CO2-neutraal functioneren, willen we onze planeet leefbaar houden in de komende decennia. We moeten dus op vlak van mobiliteit zowel benzine, diesel, CNG, LPG… als stookolie, aardgas en dergelijke voor verwarming, progressief vervangen door een CO2-neutraal alternatief. En op energievlak is 30 jaar eigenlijk al morgen. 

Hernieuwbare elektriciteit

De meeste fossiele brandstoffen kunnen we vervangen door elektriciteit. Elektriciteit kunnen we produceren door hernieuwbare energie en gestockeerd worden via batterijen, waterstof… Zo genereren we veel minder CO2-uitstoot of vervuiling en verbetert onze momenteel ondermaatse luchtkwaliteit. Hernieuwbare elektriciteit voedt ook de juiste mobiliteitsmix. Maar dan moeten we elektriciteit zo groen mogelijk opwekken. De hernieuwbare soort en kernenergie kunnen hier momenteel nog voor zorgen.

Gedecentraliseerde energie

Er moet dringend een capaciteitsbouwplan komen om onze afhankelijkheid van (Franse/buitenlandse) kerncentrales af te bouwen. Gezien onze overheid hier niet voor zorgt, kunnen steden en gemeentes deze rol overnemen door gedecentraliseerde energie op te wekken, vele ‘kleine’ projecten te realiseren, vaste levering/energieprijzen en CO2-neutraliteit in handen nemen. Ook al is de meeste uitstoot momenteel afkomstig uit de zware industrieën zoals staal, chemie, cement en energie, is er een belangrijke slag te spelen op stedelijk en gemeentelijk vlak. 

‘Op energievlak is 30 jaar eigenlijk al morgen.’ – Antoine Geerinckx

Bedrijven staan onder druk maar hebben vaak niet de ruimte om hun verbruik te dekken door eigen hernieuwbare elektriciteitsproductie en rekenen nog steeds op kernenergie om hun nood te dekken aan de hand van een ‘vrij stabiele’ levering en prijs. De toegang tot kapitaal is momenteel voordelig en de economie doet het goed, dus een ideaal moment om als steden en gemeenten, met participatie van inwoners en industrie, te investeren in hernieuwbare energie, de energietransitie in te zetten en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie progressief af te bouwen. 

De energienood dekken

Voor woningen moeten we ook een onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe woningen. Voor nieuwe wijken moet de combinatie van energie-efficiëntie, solar, warmtepompen en/of geothermie de energienood dekken. We zouden eigenlijk geen nieuwe wijk of gebouw mogen plaatsen dat niet CO2- of energieneutraal is. Bij bestaande woningen is het moeilijker om deze technologieën achteraf te integreren, maar elektriciteit zou een groot deel van de oplossing brengen.

Vorig artikel
Volgend artikel