waterverbruik
Maatschappij

Een duik in industrieel waterverbruik

17.11.2019
door Fokus Online

De industrie verbruikt maar liefst 38 procent meer water dan alle huishoudens in Vlaanderen samen. Daarom is het van cruciaal belang dat industrieel waterverbruik aan banden gelegd wordt tijdens productieprocessen. Wij vroegen drie bedrijven naar de details van hun watermanagement. 

Bart Peeters

Manufactering technologist, Bayer Crop Science België
Chemie/life science 

Hoeveel water verbruikt jouw bedrijf/sector jaarlijks? 

“Per jaar verbruiken we zo’n drie miljoen kubieke meter drinkwater. Ongeveer 80 procent hiervan wordt in onze centrale nutsafdeling verder omgezet. Dit in stoom en gedemineraliseerd water. De overige 20 procent wordt als proceswater op het terrein gebruikt. Het proceswater, het gedemineraliseerd water en de stoom worden naar de verschillende chemische processen geleid. Zo kunnen we die processen op het juiste moment en op gecontroleerde wijze afkoelen en opwarmen. Voorts hebben we waswater nodig om gassen te zuiveren. Een klein deeltje van het gebruikte water gaat van het terrein af als eindproduct.”

Hoe ervaar jij de problematiek en het maatschappelijk debat rond waterschaarste?

“We voelen dat organisaties zoals Voka en essenscia steeds vaker naar ons kijken. Ze willen weten hoe we met water omgaan en wat we zullen ondernemen als er opnieuw zo’n periode van droogte aanbreekt, zoals de voorbije twee zomers het geval was. Die druk neemt toe. De uitdagingen worden alsmaar groter, maar in wezen is dat een positieve evolutie. Waterbesparing is essentieel voor een moderne industrie, net daarom zijn we er al zoveel jaren proactief mee bezig. Ook de Vlaamse wetgeving is aan het veranderen: als je een omgevingsvergunning voor een installatie aanvraagt, is de reductie van watergebruik een vast topic.” 

Welke toepassingen of waterbesparende oplossingen heb je reeds ingevoerd? 

“Het afvalwater van de verschillende chemische processen stroomt naar één centrale waterzuivering. Daar wordt het biologisch gezuiverd, vooraleer het in de Schelde wordt geloosd. In 2016 hebben we op kleine schaal testen uitgevoerd met membraantechnologie. Zo hebben we water verder opgezuiverd tot een waterkwaliteit die hergebruik toelaat. Vanaf het einde van dit jaar zullen we via membraantechnologie een deel van het biologisch gezuiverd water verder opzuiveren, om finaal terug te sturen naar de nutsafdeling, ter vervanging van drinkwater. We gaan dus een gesloten watercyclus creëren! Met dit project beogen we 10 procent, op termijn zelfs 30 procent, van ons drinkwaterverbruik te vervangen.”

Danny Coulier

Zaakvoerder Pluimvee
Landbouw

Hoeveel water verbruikt jouw bedrijf/sector jaarlijks?

“Gemiddeld 6.000 à 7.000 kubieke meter. Dat volume wordt hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor de dieren en schoonmaakwater voor de stallen en bedrijfsomgeving. Op drinkwater voor de dieren kunnen we uiteraard niet besparen. We hebben echter wel onze schoonmaaktechnieken aangepast zodat ons waterverbruik daar alvast lager ligt. De stallen reinigen we eerst droog. We gebruiken bovendien verschillende inweektechnieken zodat schoonmaken met water vlotter en sneller verloopt. Een kleine besparingsactie, gelet op het totaal verbruikte volume, maar daarom niet minder nuttig.” 

Hoe ervaar jij de problematiek en het maatschappelijk debat rond waterschaarste?

“Vooral de zomers worden droger, dat voelen we sterk. Nog niet zo heel lang geleden haalden we makkelijk de helft van ons water uit regenwater en putwater, maar dat lukt nu niet meer. De voorbije drie jaren viel er per jaar 200 liter per vierkante meter minder neerslag dan gemiddeld. Ondiep grondwater kan zo onmogelijk op peil blijven. Net daarom is het belangrijk om uit te kijken naar nieuwe waterbesparende technieken. Een aantal collega’s werkt met dieptedrainage, waarbij water vanuit een diepte van ongeveer 4 tot 10 meter wordt afgevoerd naar een waterreservoir. Een techniek die ik in de toekomst misschien ook wel zal toepassen.” 

Welke toepassingen of waterbesparende oplossingen heb je reeds ingevoerd? 

“Vroeger was leidingwater onze enige waterbron. Om te besparen op dat kostbaar goed besloten we tien jaar geleden een experiment uit te voeren. Niet alleen om te besparen, maar ook om te vermijden dat onze dieren zonder drinkwater vallen wanneer er een probleem is met het leidingnet. We diepten onze vijver − die dienst deed als waterbuffer −  uit tot 6 meter, goed voor een capaciteit van 1.500 m³. Dat water gebruiken we om de stallen schoon te maken. Het water wordt opgepompt van een diepte van een halve meter onder het aardoppervlak. In de hygiënesluis die bij de nieuwste stal hoort staat dan achtereenvolgens een glasfilter, een ontsmettende uv-lamp, een dosator voor ontsmettingsmiddel als extra ontsmetting en een kousfilter.”

Jens Völmicke

Hoofd communicatie C&A Europe
Retail

Hoeveel water verbruikt jouw bedrijf/sector jaarlijks?

“Retail staat bekend om zijn gigantische hoeveelheden industrieel waterverbruik. Zo vergt een eenvoudig katoenen T-shirt maar liefst 2.700 liter water. Een hallucinante hoeveelheid die wij graag willen inperken. Om ons watergebruik in de volledige supply chain van dichtbij op te volgen, baseren we ons op een systeem dat het waterverbruik in elke productiestap visualiseert. Daaruit blijkt dat 65 procent van ons verbruikt water naar de productie van ruwe materialen zoals katoen, nylon of wol gaat.”

Hoe ervaar jij de problematiek en het maatschappelijk debat rond waterschaarste?

“Vandaag leven er zo’n één miljoen mensen in gebieden waar drinkbaar water nu al een schaars goed is. Tegen 2025 zal mogelijk twee derde van de wereldbevolking onvoldoende toegang hebben tot zuiver water. Daarom maken we er nu al een erezaak van om meer duurzaam katoen te produceren. Want voor de productie van duurzaam katoen heb je 95 procent minder water nodig dan voor de productie van gewoon katoen. We doen inspanningen om zowel het water- als chemicaliëngebruik te verminderen via ons Sustainable Chemicals Management (SCM)-programma.”

Welke toepassingen of waterbesparende oplossingen heb je reeds ingevoerd? 

“Door duurzaam katoen te produceren, onder meer via betere irrigatiesystemen, verminderen we ons waterverbruik met 37 procent. Een percentage dat overeenkomt met ongeveer 1 miljoen kubieke meter water. Bovendien werken we nauw samen met The Better Mill Initiative in China. Ook blijven we geëngageerd in ons partnerschap met Cleaner Textiles in Bangladesh. Zo steunen we ook onze leveranciers in hun constante strijd voor meer waterefficiëntie. In de nabije toekomst zullen we ook nauw samenwerken met Fashion for Good. Dit is een Amsterdams innovatieplatform dat onder meer start-ups uit de textielindustrie begeleidt die waterbesparende toepassingen invoeren.”

Vorig artikel
Volgend artikel