watervoorziening
Maatschappij

Duurzame en ‘slimme’ watervoorziening voor de industrie

10.05.2021
door Fokus Online

Door het veranderende klimaat hebben we de voorbije jaren een neerslagtekort opgebouwd en is het grondwaterpeil uitzonderlijk laag. Minder water gebruiken en meer hergebruiken wordt noodzakelijk voor de toekomst. Overheden en waterbedrijven zoeken naar slimme oplossingen. Iedereen draagt zijn steentje bij, ook de industrie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Ondernemingen zijn steeds meer bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. “Het lijkt een logische stap dat bedrijven met een waterintensief productieproces ook meer aandacht besteden aan hun afvalwater en dat gaan zien als een mogelijke waterbron in plaats van een beperking,” stelt Frank De Poortere, Manager Industrie en Services bij De Watergroep. “Sinds een kleine dertig jaar zijn bedrijven verplicht hun eigen afvalwaterzuiveringen te bouwen op hun site. Dit gaat gepaard met hoge exploitatiekosten en lozingsheffingen. Om die kosten enigszins te drukken, hebben bedrijven zich toegespitst op interne watervoorziening, wat hen toeliet minder leidingwater aan te kopen. Anderzijds zochten ze oplossingen voor hergebruik van hun afvalwater. Effluent, een term voor gezuiverd afvalwater, is een altijd beschikbare waterbron, die bijdraagt tot de bedrijfszekerheid en minder druk legt op externe waterbronnen.”

Evolutie in technieken en technologieën

Daarnaast zien we de laatste jaren een enorme evolutie in technieken en technologieën, waardoor er veel meer mogelijkheden ontstaan om water op te waarderen en te hergebruiken. “De Watergroep volgt de innovaties op de voet en past ze toe bij proceswaterinstallaties van industriële klanten zoals AB InBev”, gaat De Poortere verder. “Dat klopt”, bevestigt Johan Frooninckx, Process & Project Engineer Utilities bij AB InBev. “Water is de meest kostbare component voor het brouwen van bier. Dankzij onze mooie waterhergebruikinstallatie van De Watergroep hebben we onze processen kunnen optimaliseren en onze watervoetafdruk kunnen verkleinen.” 

Duurzame samenwerkingsprojecten

Waterbedrijven zetten steeds meer in op duurzame samenwerkingsprojecten met de industrie om circulair watergebruik te integreren in het productieproces. Een mooi voorbeeld hiervan is de waterzuiveringsinstallatie van De Watergroep bij AB InBev. “Wij bieden een volledige dienstverlening van watervoorziening waarmee we de klant ontzorgen van ontwerp tot exploitatie”, zegt De Poortere. “Alle projecten zijn per definitie maatwerk. Een zuiveringssysteem van AB InBev kopiëren bij bijvoorbeeld een aardappelverwerkend bedrijf is ondenkbaar.” 

watervoorziening

Succesvol in chemische nijverheid en voedingsindustrie

Industriewaterprojecten zijn bovenal succesvol in de chemische nijverheid en de voedingsindustrie. Omdat dit sectoren zijn waarin veel water nodig is in het productieproces. Het voortraject bestaat uit haalbaarheidsstudies en commerciële overeenkomsten. De beschikbare bronnen worden geanalyseerd. Dat kan ondiep grondwater, oppervlaktewater of afvalwater zijn. Dit hangt samen met de locatie van het bedrijf. Ook de interne waterstromen van het bedrijf worden in kaart gebracht. Op basis hiervan worden alternatieven gezocht om de watervoorziening te optimaliseren. De gevraagde waterkwaliteit is medebepalend voor de installatie. Het kan gaan om koelingswater, drinkwater, gedemineraliseerd water of spoelwater. 

Grote technologische expertise

De theoretische ontwerpen kan men in de praktijk testen. Door het feit dat De Watergroep al meer dan honderd jaar drinkwater produceert en levert, ook op plaatsen waar het niet vanzelfsprekend is, heeft dit waterbedrijf in de loop der jaren een grote technologische expertise opgebouwd. Ze ontwikkelde een mobiele pilootinstallatie die al bij verschillende bedrijven is ingezet, ook in het buitenland. Zo kan men de theorie van watervoorziening ter plaatse en op kleine schaal aan de praktijk toetsen en kan men het ontwerp waar nodig bijsturen. 

Effluent is een altijd beschikbare waterbron, die bijdraagt tot de bedrijfszekerheid en minder druk legt op externe waterbronnen.

Ontwikkeling van regeneratiemethode

Bovendien beschikt De Watergroep over een eigen boorploeg van hoogopgeleide technici die instaat voor het boren van nieuwe putten. En ook voor de regeneratie van bestaande putten. “Dit kwam ook goed van pas bij AB InBev,” stelt De Poortere. “Na onderzoek naar de oorzaak van de putverstopping in de grondwaterwinning bij AB InBev heeft De Watergroep een regeneratiemethode als oplossing uitgewerkt.” 

Circulair watergebruik

Grote bedrijven kunnen een leidinggevende rol op zich nemen om op het vlak van circulair watergebruik iets in beweging te zetten. Johan Frooninckx van AB InBev bevestigt dit graag. “Als marktleider willen we de hele industrie inspireren en aansporen om ons voorbeeld te volgen. Onze samenwerking met De Watergroep is uniek en biedt toekomstperspectief. Gescheiden waterleidingen in de brouwerij zorgen ervoor dat het circulair water voorlopig niet in contact komt met ons product. En nu enkel voor algemene toepassingen gebruikt wordt. Indien we in de toekomst volledig circulair wensen te werken, kan De Watergroep de garantie bieden dat het water steeds aan de drinkwaternormen voldoet.” 

Duurzame watervoorziening

Duurzame watervoorziening wordt niet alleen door de grote industriespelers hoog in het vaandel gedragen, maar ook door de waterbedrijven. Hoe meer water er gerecycleerd wordt, hoe kleiner de afhankelijkheid van het drinkwaternet. Wanneer de industrie minder water gebruikt dat afkomstig is van het openbare waternet, kunnen de waterbedrijven in tijden van droogte de waterbeschikbaarheid voor particulieren garanderen. Effluent is immers altijd beschikbaar. Door hergebruik van afvalwater houd je het water bovendien op dezelfde plaats, wat uiteraard duurzamer is. Frank De Poortere vat het samen in een metafoor: “Als je waterhergebruik kunt garanderen op grote schaal, verleg je geen steentje in de rivier, maar een dikke rots.”  

Vorig artikel
Volgend artikel