vaderschapsverlof
Diversiteit

Weggegaan is níét plaats vergaan

31.08.2021
door Fokus Online

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen herinnert ons eraan dat ‘elke ongunstige behandeling van een vrouw die verband houdt met zwangerschap of moederschap men gelijkgestelt met discriminatie op grond van geslacht’. Dit wettelijk recht past men niet altijd toe. En ook mannen zijn daar het slachtoffer van.  

Discriminatiegronden bij ouders

In de brochure ‘Gediscrimineerd als moeder of vader op het werk?’ beschrijft het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de discriminatiegronden waarmee ouders (in spe) te maken kunnen krijgen. Werd je contract bijvoorbeeld niet verlengd vanwege je zwangerschap? Kreeg je een andere functie toegewezen na je terugkeer uit moederschapsverlof? Of misschien werd je wel ontslagen omdat je vaderschapsverlof opnam? Of liep je daardoor zelfs een promotie mis?  

Het is voor vrouwen nog steeds moeilijk om een werkgever in te lichten over hun zwangerschap. Voor vaders is het dan weer niet eenvoudig om te zeggen dat ze vaderschapsverlof willen nemen. De problemen inzake het ouderschap laten zich overigens al in de rekruteringsfase voelen. Wanneer een potentiële werkgever naar de kinderwens van een vrouwelijke kandidate informeert of een vader naar zijn betrokkenheid bij het gezinsleven vraagt. Annie Cornet, professor aan de HEC Management School in Luik, onderlijnt dat een werkgever in principe niet het recht heeft om dit soort vragen te stellen.

“Dit heeft sowieso niets te maken met iemands competenties. Het is een vraag die men tijdens een rekruteringsproces niet zou mogen stellen. Maar in de praktijk gebeurt het nog altijd.” Wanneer het over ouderschapsverlof gaat, komt het moederschapsverlof vaak op de eerste plaats. Annie legt uit dat studies onder jongeren uitwijzen dat “vrouwen het moederschap en de beperkingen die hiermee verband houden in hun loopbaanplan incalculeren.” Zij voegt eraan toe dat “jonge mannen in hun loopbaanplan doorgaans weinig over het vaderschap te melden hebben”.

In België breidde men het vaderschapsverlof in 2021 uit van tien tot vijftien dagen. “Ik denk dat er inderdaad steeds meer vaders zijn die vaderschapsverlof aanvragen. Maar er zijn nog altijd ondernemingen en hiërarchische meerderen die het liever niet toestaan.”

Evenwicht

Om een evenwicht tot stand te brengen en een einde te maken aan de discriminatie, verwijst de professor nadrukkelijk naar het Scandinavische model. Dat houdt in eerste instantie in dat men het vaderschapsverlof moet verlengen. “Ik vind dat het vaderschapsverlof even lang moet duren als het moederschapsverlof.” Indien men het vaderschapsverlof bovendien niet langer aan de moeder mag overdragen, zullen bedrijven wel verplicht zijn om in te stemmen met het verlof van jonge vaders. “Dit zou al voor een betere taakverdeling zorgen”, sluit Annie Cornet af.

Vorig artikel
Volgend artikel