Gartner
Diversiteit

Divers en inclusief, mét impact

Voor ondernemingen is het een strategische uitdaging geworden om de mate van diversiteit op de werkvloer grondig te herbekijken. Hoe kun je als onderneming de nodige maatregelen monitoren eenmaal ze geïmplementeerd zijn?

Gartner

Gartner, een consulting- en onderzoeksbureau dat in 1979 opgericht werd, stelde als doelstelling de strijd aan te gaan met discriminatie en ervoor te zorgen dat ondernemingen een weerspiegeling worden van een gelijkere wereld. Bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en deze ook opvolgen is echter een uitdaging op zich. Daarom ontwikkelde Gartner een methode om de juiste diversiteits- en inclusiestrategieën te definiëren, om vervolgens de concrete impact ervan te meten. 

Een inclusieve werkomgeving 

Een inclusieve werkomgeving biedt een kader waarin alle werknemers zich gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Een organisatie die op deze manier werkt, onderscheidt zich doordat ze haar werknemers begeleidt en in het besluitvormingsproces betrekt. Voor het management vertrekt inclusie op het werk vanuit aandachtig luisteren, kritisch staan tegenover eigen praktijken, een verhoogde waakzaamheid en, tot slot, een betere procedure om werknemers te rekruteren en te beoordelen.

Indrukken verzamelen

Feedback van de werknemers is een van de nuttigste informatiebronnen. Aan de hand van dagelijkse ervaringen kan men het inclusieniveau peilen en meten. Binnen hun context dienen deze metingen en enquêtes als referentie en schetsen die de actuele status. Het verzamelen van deze ervaringen is van cruciaal belang om het inclusieniveau te beoordelen, maar de oefening op zich houdt ook enkele uitdagingen in. Naarmate de reacties positiever zijn, is een onderneming inclusiever. 

De juiste vragen

Gartner stelde zeven vragen op om de mate van inclusie te meten, waaronder: begeleidt je onderneming de werknemers op weg naar hun doelstellingen en beloon je hen daarvoor billijk? Wordt ieders mening gerespecteerd? Kan iedereen die wil het woord nemen? Kunnen werknemers openlijk uiting geven aan hun bekommernissen? Verloopt de communicatie eerlijk en transparant? Bekommeren de medewerkers zich om elkaar? Is diversiteit op alle niveaus aanwezig?

31.08.2021
door Célia Berlemont

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel