digitaliseren
Maatschappij

Digitaliseren kun je leren

02.03.2020
door Elise Coppens

Water is jammer genoeg niet onuitputbaar. Een bewust inzicht in het watergebruik om waterprocessen efficiënter te maken. Dat is wat drinkwaterbedrijven, industrieën en gemeenten nodig hebben. De ultieme redder in waternood? Data, data en nog meer digitaliseren. 

Matthias Mertens

General Manager Watercircle

Is niet snel genoeg automatiseren een gemiste kans volgens jou?

“Voor veel bedrijven is water(beheer) geen prioriteit, zelfs wanneer water een aanzienlijke rol speelt in hun productieproces. Toch is het cruciaal om in Vlaanderen zuiniger en efficiënter te leren omgaan met de beperkte hoeveelheid water die we hebben. Want er is jammer genoeg niet genoeg van dit blauwe goud. Hier kan digitaliseren bij helpen. Helaas zien we enkele vertragende factoren. Soms is het de perceptie van een hoge investeringskost, soms is het een gebrek aan expertise. De digitalisering verloopt nochtans minder traag dan gedacht. Er bestaan al veel intelligente (low-cost) sensoren die waterstromen correct meten. Maar je moet vooral ook per bedrijf kijken welk systeem het beste werkt.”

Hoe kun je als bedrijf het beste digitaliseren?

“Een sensor is altijd een handig meetpunt en daar zetten we op in via projecten zoals IntelSens en KO-Water. In 2016 doorkruiste het IntelSens-adviesteam Vlaanderen om bedrijven te informeren over procesintegratie en het intelligent gebruik van onlinemetingen in hun waterzuivering. Afvalwaterzuiveringen kunnen beter gestuurd worden als je sensoren slim gebruikt. Zo kun je evalueren welke aanpassingen er nodig zijn om een stabiele bedrijfsvoering te hebben. We geven ook veel infosessies via KO-water, over bijvoorbeeld Cleaning in Place (CIP) en AI, met waterbesparing en -hergebruik als ultieme doel. Verder kunnen we stellen dat onze technologieleveranciers vanuit elke waterbron naar elke vereiste waterkwaliteit kunnen gaan via de juiste gegevens en technieken.”

Wat zijn voordelen van digitalisering en automatisering op lange termijn?

Digitalisering leidt automatisch tot meer inzicht in processen, en dat inzicht leidt dan weer tot een besparing van grondstoffen, water, energie en chemicaliën. Zo kun je streven naar water dat fit-for-use is. Water van de juiste kwaliteit gebruiken met zo min mogelijk verspilling als gevolg. Bij intensief verbruikende bedrijven, waar water geen core business is, helpt digitalisering en/of uitbesteding van watergerelateerde activiteiten om toekomstbestendig te zijn tegen de steeds strenger wordende overheidsnormen en droogteperiodes. Door automatisering heb je bovendien ook meer personeel vrij dat zich kan focussen op andere belangrijke taken binnen de onderneming.”


Steven De Schrijver

COO bij Water-link

Is niet snel genoeg automatiseren een gemiste kans volgens jou?

“Als je de watersector vergelijkt met de telecom- en de energiesector, dan is ze redelijk conservatief gebleven. De grote verandering naar bijvoorbeeld meer dienstverlening is nog uitgebleven. De uitdagingen zijn groot om periodes van droogtes te overbruggen en intense neerslag op te vangen. Dat zorgt ervoor dat ook de watersector in een sneltempo verandert, waarbij we momenteel goed vooroplopen. De aanpassingen zijn redelijk ingrijpend voor de werknemers in de sector, maar toch is het zeker voordelig om hierin door te zetten. Zo kunnen we efficiënter werken door bepaalde taken te laten overnemen door computers en onze werknemers andere waardevolle dingen te laten doen. Dat is ook kostenefficiënter.”

Hoe kun je als bedrijf het beste digitaliseren?

“Wij werken momenteel met een intelligence control center. We passen al onze productiesites aan om volautomatisch te draaien. Zo kunnen we ons controlecentrum op één locatie samenbrengen. Vandaag krijgen we bijvoorbeeld meer dan 20.000 signalen real-time binnen, waar slechts drie werknemers mee bezig kunnen zijn. Als een controlesysteem afwijkingen detecteert. Dan kunnen die werknemers zich focussen op het voorkomen van problemen. Ook digitale meters zijn belangrijk, zodat automatische meterlezingen gebeuren. Dat is meteen een manier om een nieuw contact met de klanten aan te gaan, hun waterverbruik te helpen verminderen en meer inzicht te krijgen in de toestand van het waternet.”

Wat zijn voordelen van digitalisering en automatisering op lange termijn?

“Voor de watersector is digitaliseren en automatisering een kans om het verbruik van klanten – zowel particulieren als bedrijven – te doen dalen. Doordat we alle real-time data sneller kunnen verwerken, kunnen we het waterbeleid daar ook beter op toespitsen. De grootste uitdaging ligt eigenlijk in het feit dat er ook geïnvesteerd moet worden in nieuwe waterbronnen en de opvang van intense neerslag. Daardoor stijgt de kost weer, hoewel je minder water verbruikt. We moeten zo efficiënt mogelijk werken, automatiseren en digitaliseren. Zodat we alles zo goed mogelijk kunnen organiseren en onze klanten hier de voordelen uit halen.”


Prof. Ingmar Nopens

Hoogleraar/onderzoeker bij Capture

Is niet snel genoeg automatiseren een gemiste kans volgens jou?

“Het zou zeker een gemiste kans zijn. Maar de stap om te gaan automatiseren is minder groot dan iedereen denkt. Ondanks dat we in Vlaanderen nog redelijk aan het begin van automatisering staan, is er wel al heel veel hardware en software aanwezig én inzetbaar om data te kunnen capteren. Die data wordt momenteel nog ondergebruikt. We zijn echt een data graveyard: we hebben veel ervan ter beschikking. Maar het wordt nog te weinig benut. Een moeilijk aspect binnen transformatie is dat er mensen nodig zijn met de juiste skillset, zijnde proceskennis en datawetenschap. Die zijn momenteel vrij schaars.”

Hoe kun je als bedrijf het beste digitaliseren?

“Je moet kijken naar wie die data verzamelt die je verkrijgt door digitale meters. Er is momenteel soms niet voldoende expertise aanwezig om een juiste analyse te maken. Je hebt AI als onderdeel van data science, maar het is essentieel dat je voor een nuttige analyse zowel een achtergrond hebt in datawetenschap als in het toepassingsgebied waarvoor die analyse nodig is. Een goede data scientist die absoluut geen idee heeft van wat er in het waterdistributienetwerk gebeurt, zal de uitkomst van de analyse moeilijk kunnen interpreteren. Elk waterbedrijf of bedrijf dat water gebruikt in een productieproces moet op zoek gaan naar profielen of onderaannemers die deze twee factoren in zich hebben. Om zo het beste uit die digitalisering te halen.”

Wat zijn voordelen van digitalisering en automatisering op lange termijn?

“Als je kijkt naar watergebruik in de industrie of op niveau van de gemeenten, dan moeten die partijen zich de vraag stellen waar en welk water ze willen gebruiken, hoe ze hun productieprocessen efficiënter kunnen maken en hoe ze water gaan hergebruiken. Inzicht hierin maakt hen bewuster van het watergebruik. Vanaf dat je alles via monitoring in kaart brengt, kun je via modelling een digital twin van je proces maken, gevoed door real-time data die als een beslissingsondersteunende tool wordt gebruikt en zo het hele waterproces helpt regelen. Dat is bruikbaar voor een waterdistributienetwerk, een waterproductieproces en voor verschillende eenheidsprocessen. In zo’n digital twin zitten enorm veel mogelijkheden voor een optimaal waterbeheer.”

Vorig artikel
Volgend artikel