Interview door Fokus-online.be

Didier Ongena: Sneller een diagnose stellen? Vraag het aan de computer

Technologie zal dan misschien niet de wereld redden, het zal de komende jaren wel voor een aardverschuiving zorgen in de gezondheidszorg. Wie daar alles over kan vertellen is Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux.

Technologie zal dan misschien niet de wereld redden, het zal de komende jaren wel voor een aardverschuiving zorgen in de gezondheidszorg. Wie daar alles over kan vertellen is Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux.

Herinner je je de uitbraak van ebola in 2014? De ziekte maakte toen in het westen van Afrika duizenden en duizenden slachtoffers. Hoe we in de toekomst dergelijke rampen kunnen vermijden, daar breekt onder andere Microsoft zich het hoofd over. Zeker is al dat muggen een cruciale rol zullen spelen. De honderdduizenden stalen bloed die de insecten meevoeren, kunnen ons immers heel wat vertellen over de ziekteverwekkers die mensen en dieren in zich dragen. Epidemieën voorspellen wordt zo een koud kunstje. 

Voor ‘Project Premonition’ ontwikkelde Microsoft drones die muggen kunnen vangen en maakte het een algoritme waarmee tussen de vele data naar pathogenen kan gezocht worden. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de gezondheidszorg door middel van technologie een enorme sprong vooruit kan zetten”, evalueert Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux. “De toekomst zal alleen maar meer van dit soort toepassingen van artificiële intelligentie (AI) brengen. Ga er dus maar van uit dat de zorg er binnen dit en tien jaar helemaal anders zal uitzien.”

Wat mogen we voor de zorg in ons land dan precies verwachten?

“De zorg is een sector waarin er per definitie heel veel data worden verzameld. Alle ingrepen die artsen doen of geneesmiddelen die ze je voorschrijven, vloeien voort uit onderzoek. Ze verzamelen allerlei gegevens – ze meten bijvoorbeeld je bloeddruk, leggen je onder de scanner… – en schatten op basis daarvan in wat er met je aan de hand is. Dat lukt nu al behoorlijk, maar zal dankzij machine learning nog veel beter gaan. Als we die algoritmes op de data van de zorginstellingen toepassen, dan zullen we immers heel wat meer te weten komen over hoe ziektes zich ontwikkelen. Meer nog, artsen zullen met een vrij grote waarschijnlijkheid kunnen voorspellen hoe een ziektepatroon bij die ene specifieke patiënt zal evolueren. Dat zal het op zijn beurt eenvoudiger maken om de juiste behandeling uit te kiezen.” vertelt Didier Ongena.

Artificiële Intelligentie wordt al lang als veelbelovend omschreven. Waarom denk je dat het nu tot een doorbraak komt in de zorg?

“Al sinds 1955 wordt er in de wetenschap over artificiële intelligentie gesproken. Dat het nu in een stroomversnelling komt, hebben we te danken aan de cloud. Eindelijk beschikken we over voldoende rekencapaciteit om die petabytes aan data te analyseren. De vraag om met die data aan de slag te gaan, komt bovendien steeds meer vanuit de zorgsector zelf. Steeds meer betrokkenen beseffen dat artificiële intelligentie de menselijke capaciteiten kan versterken.”

Dankzij machine learning zullen we nog heel wat meer te weten komen over hoe ziektes zich ontwikkelen

Kunnen we daar in onze ziekenhuizen al iets van merken?

“Voor alle duidelijkheid: we staan nog altijd maar aan het begin. Op dit moment zijn het vooral individuele ziekenhuizen die met AI en andere technologieën beginnen te experimenteren. Vanuit Microsoft proberen we dat zoveel mogelijk te begeleiden. In het AZ Delta in Roeselare bijvoorbeeld ondersteunen we een team cardiologen dat aan de hand van AI beslist wat de beste manier is om een patiënt te opereren.” zegt Didier Ongena.

“Ook vanuit het BlueHealth Innovation Center, dat we in 2012 hebben opgericht en waar verschillende ziekenhuizen en private spelers aan deelnemen, zijn al een aantal start-ups gegroeid die de transformatie van de zorg mee helpen versnellen. Er is ook het Leuvense icoMetrix dat door middel van AI-software medische beelden analyseert en artsen wereldwijd helpt om hersenaandoeningen in kaart te brengen. Maar niet alleen AI, ook virtual reality begint in ons land zijn weg naar de geneeskunde te vinden. De HoloLens die we ontwikkelden en waarmee je een extra laagje aan de werkelijkheid kunt toevoegen, is intussen in testfase in het UZ Brussel. Daar gebruikt een arts de AR-bril om operaties voor te bereiden. De scans die hij eerder liet maken, kan hij in de bril bekijken en zelfs op de patiënt projecteren, waardoor hij preciezer kan werken. Op termijn is het de bedoeling dat hij de HoloLens ook tijdens operaties zal inzetten.” 

En wearables, hebben die een toekomst in onze zorg?

“Vooral naar preventie toe zullen wearables een verschil kunnen maken. Als je vandaag het ziekenhuis binnengaat met hartritmestoornissen, dan zal de cardioloog je eerst 24 uur aan de hartmonitor leggen, om op die manier een duidelijker zicht op het probleem te krijgen. Met wearables kun je dat proces versnellen. Stel bijvoorbeeld dat je dag in dag uit een horloge draagt dat je hartslag monitort en dat bij afwijkingen een signaal aan je arts doorgeeft. In dat geval zal die je preventief voor een onderzoek kunnen uitnodigen en je zo verder onheil besparen.” legt Didier Ongena uit.

Het ergste wat er kan gebeuren is dat er door een gebrek aan vertrouwen plots beslist wordt om het gebruik van technologie in de zorg af te remmen

Welke impact zullen die technologieën op het werk van zorgverleners hebben?

“Dat technologie de jobs in de zorg zal veranderen, staat buiten kijf. Dat zie je nu bijvoorbeeld al bij radiologen gebeuren. Op dit terrein is het duidelijk dat de computer het haalt van de mens. Een radioloog zal een hele carrière nodig hebben om duizenden beelden te analyseren. Een computer daarentegen doet dat in luttele minuten. Bovendien zijn computers door hun rekencapaciteit veel beter in het herkennen van patronen. Dat betekent weliswaar niet dat radiologen en andere specialisten hun job zullen zien verdwijnen. Waar artsen en andere zorgverleners in de toekomst vooral mee bezig zullen zijn, is datgene wat computers niet kunnen: empathie tonen. Ze zullen minder bezig zijn met diagnoses stellen – want dat zal de computer beter en sneller kunnen dan zijzelf – maar meer met de begeleiding van de patiënt.” vertelt Didier Ongena.

Als het over data gaat, komen we onvermijdelijk ook op privacy en security uit. Hoe kijken jullie daarnaar bij Microsoft?

“Gegevens over de gezondheid van mensen, daar moet je uiterst voorzichtig mee zijn. Uiteindelijk moet de AI die we bouwen de mensen hun vertrouwen verdienen. Bij Microsoft bewaken we een aantal principes zoals rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, respect voor privacy, transparantie, inclusiviteit en zeker ook aansprakelijkheid. In die zin is de komst van GDPR een goede zaak. Die wetgeving moet voor een stuk ook het vertrouwen in technologie helpen herstellen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat er door een gebrek aan vertrouwen plots beslist wordt om het gebruik van technologie in de zorg af te remmen. In dat geval is het zeker dat we een aantal ziektes nooit uit de wereld zullen kunnen helpen…” legt Didier Ongena uit.

Smart
fact

Als u 15 jaar geleden niet bij Microsoft was begonnen, dan…

“…was ik graag als econoom bij het IMF of de Wereldbank aan de slag gegaan. Om aan een betere wereld te helpen bouwen.”

23.10.2018
door Fokus-online.be
Vorig artikel
Volgend artikel