melk
Agri & Food

De toekomst is aan eerlijke landbouw

23.07.2019
door Fokus Online

Een melkboer krijgt momenteel ongeveer 33 à 34 eurocent voor elke liter melk die hij verkoopt. Om zichzelf een eerlijk loon te kunnen betalen en uit de kosten te komen, zou 45 cent een minimum moeten zijn.

Die kloof moet overbrugd worden met eerlijke handel, voor iedereen. Om een bepaalde industrie of tak duurzaam te maken, is het absoluut noodzakelijk dat iedereen in de keten een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten en inspanningen. Dat is de meest elementaire voorwaarde. In de melkindustrie is dat niet anders. De boer moet een eerlijke prijs krijgen voor zijn melk, de distributeur moet een faire marge ontvangen om de melk verder te verkopen en de consument moet een eerlijke prijs betalen, in ruil voor een topproduct.

Eigen toekomst in handen

In volle crisistijd hebben wij onze coöperatieve, Faircoop, opgericht. De kiemen liggen in Wallonië. Daar werd het enkele boeren duidelijk dat de melkhandel, zoals die tot dan georganiseerd werd, niet langer houdbaar was. Als we onze eigen toekomst in handen wilden nemen en ervoor zorgen dat er binnen tien of twintig jaar nog melkveehouders bestonden, moest het anders. We begonnen afspraken te maken onder elkaar en met de afnemers, zodat iedereen er beter van zou worden. Dat was niet evident, want de landbouwwereld bestaat uit veel actoren en niet alle belangen lopen zomaar gelijk. Dat eerste jaar werd er 800.000 liter melk verkocht. Vorig jaar was het al 10 miljoen liter en voor dit jaar mikt men op 11 miljoen liter.

“Iedereen in de keten moet een eerlijke prijs krijgen. Ook in de melkindustrie.”

Faircoop is begonnen met acht landbouwers, momenteel zijn er meer dan 500 leden; dat zijn boeren van Oostende tot Aarlen. Die 11 miljoen liter zou trouwens een mooie mijlpaal zijn: elke Belg, van baby tot bejaarde heeft dan gemiddeld één liter melk gedronken. En het potentieel om daarna nog verder te groeien, is er. In België wordt er jaarlijks 900 miljoen liter melk verkocht.

Samenwerkingsfilosofie

Ondertussen staan we niet stil. Aan het productengamma is ondertussen chocomelk, roomijs, boter en kaas toegevoegd. Samenwerkingen gebeuren met kleine, artisanale en lokale producenten, die geloven in onze filosofie en die ook onderschrijven. Dat wil niet zeggen dat we niet professioneel of modern werken, verre van. Dit project kan immers alleen maar slagen als we de consument kunnen overtuigen van onze missie. Uiteindelijk is hij het die onze melk moet willen. Ik ben ervan overtuigd dat toekomst aan projecten als Faircoop is. De komende jaren willen we meer melk verkopen, meer leden aantrekken en nieuwe producten op de markt brengen. Alleen zo kunnen we de toekomst van dit vak veiligstellen voor de komende generaties.

Vorig artikel
Volgend artikel